wyszukiwanie zaawansowane
z 119

291900069 291900069 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Projekt techniczny głównego odwadniania pompami głębinowymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900619-1 531900619-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń monitoringu przemysłowego dołowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 323-1.
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903319-1 621903319-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy pielęgniarskiej/ratownika medycznego dla potrzeb PGG S.A. Oddziału KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431903539-1 431903539-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji urządzeń przyszybowych Szybu I przedział PN i PD - w zakresie sprawdzenia pod względem wymagań Rozporządzenia Ministra Energii w KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901096-1 611901096-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy w PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 24 miesięcy od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

451902006-1 451902006-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji: kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych, analiz techniczno-ekonomicznych, operatów szacunkowych (dla składników budowlanych), opinii budowlanych, operatów rolnych, koreferatów do dokumentacji dotyczących usuwania szkód górniczych, projektów technicznych rektyfikacji obiektów w obszarze górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój, Ruch Bielszowice, Ruch Halemba w podziale na 8 zadań
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902540-1 701902540-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471901660-1 471901660-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rozbudowa systemu dołowej telewizji przemysłowej w zakresie odstawy głównej dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901209-1 401901209-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ochrona fizyczna osób i mienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w okresie 23 miesięcy
Termin składania ofert:
05.11.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900680-1 531900680-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, ciemnych włókien 2J oraz łącz transmisji danych dla potrzeb PGG S.A. w roku 2020
Termin składania ofert:
06.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903324-1 621903324-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
06.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902760-1 601902760-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"
Termin składania ofert:
06.11.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900095 091900095 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego w 2020 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum", w tym: Cz.I -w zakresie mechaniczno szybowym na dole i powierzchni zakładu górniczego, Cz. II - w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego, Cz. III - w zakresie ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego na dole i powierzchni zakładu górniczego Cz. IV - Utrzymanie w sprawności ruchowej ur
Termin składania ofert:
07.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900064 321900064 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach”.
Termin składania ofert:
12.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411902058-1 411902058-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przemienników częstotliwości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
12.11.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902708-1 601902708-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór transportem samochodowym, kolejowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 z PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
12.11.2019 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902829-1 701902829-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowych podajników taśmowych dla Oddziałów PGG S.A. w roku 2020
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
13.11.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900066 061900066 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na lata 2020-2021
Termin składania ofert:
14.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902568-1 701902568-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna - dostawy planowane w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin składania ofert:
27.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...