wyszukiwanie zaawansowane
z 132

461902897-1 461902897-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Oddziału KWK Ruda
Termin składania ofert:
02.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902899-1 461902899-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami dla Oddziału KWK Ruda
Termin składania ofert:
02.07.2019 | 10:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900041 241900041 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Braci Śniadeckich 2, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902742-1 701902742-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r nr grupy "295-15"
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902729-1 701902729-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 295-22-01.
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902082-1 491902082-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku portierni z markownią – Marcel oraz budynku portierni – Marklowice w KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902587-1 601902587-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa 127 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system monitoringu i wizualizacji ciśnień w stojakach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.”
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902228-1 511902228-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie badania i certyfikacji sekcji obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP.
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902667-1 431902667-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział PN w zakresie zabudowy urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnałów dla PGG S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601801906-1 601801906-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu łaźni nr IV w PGG odział KWK Mysłowice-Wesoła
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491801611-1 491801611-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa, montaż i wymiana fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego typu PZ 3090 nr 3.002 system A dla ZPM Ruch „Marcel”.
Termin składania ofert:
03.07.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900049 191900049 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie przeciwpożarowe byłych terenów składowania odpadów materiałów pogórniczych w wyniku ich zagrzania w SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Etap I: wykonanie rowu ekranującego odcinającego Etap II: wykonanie rowu ekranującego rozdzielającego
Termin składania ofert:
04.07.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701802159-1 701802159-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przyrządów do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-9
Termin składania ofert:
04.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900055 291900055 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego - Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58: Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu”.
Termin składania ofert:
04.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511902143-1 511902143-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont maszyn do obróbki skrawaniem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu.
Termin składania ofert:
04.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902746-1 701902746-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów i koncentratów emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4
Termin składania ofert:
04.07.2019 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902740-1 701902740-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer grupy 295-22-06.
Termin składania ofert:
05.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902231-1 511902231-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wózków widłowych (3 szt) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny.
Termin składania ofert:
05.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900075 061900075 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Termin składania ofert:
05.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

451902038-1 451902038-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana lin nośnych (4 x 28 mm)w górniczym wyciągu szybowym szybu „Lech II” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój Pokój.
Termin składania ofert:
05.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902756-1 701902756-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 312-4
Termin składania ofert:
08.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902770-1 701902770-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3.
Termin składania ofert:
08.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902107-1 601902107-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego ( w tym budynku) na nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 39 w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
09.07.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902701-1 701902701-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9
Termin składania ofert:
09.07.2019 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902614-1 701902614-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 286-3
Termin składania ofert:
10.07.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...