wyszukiwanie zaawansowane
z 88

621903183-1 621903183-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja magistralnej sieci telekomunikacyjnej w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2267 PRZZ/2267 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kombajnów produkcji JOY Maszyny Górnicze do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 295-24-04
Termin składania ofert:
22.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

401901756-1 401901756-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji wykonawczej nowej elewacji budynku nadszybia szybu Aleksander I
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
22.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902477-1 441902477-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana naświetli ściennych na IV piętrze w ramach planowanej termomodernizacji budynku łaźni nr 6 w Oddz. KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
22.04.2020 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903621-1 701903621-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem elektrycznym: wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki, klucze udarowe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 294-17-01
Termin składania ofert:
23.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901802-1 411901802-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remonty z tytułu usunięcia szkód górniczych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych i projektowo-kosztorysowych na remonty i zwroty kosztów zabezpieczeń nowo budowanych obiektów budowlanych
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
23.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902246-1 441902246-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów : osobowego , towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników - zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni, wraz z pomiarami luzów międzyzębnych przekładni dźwigów w okresie 24 miesięcy dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice oraz Ruch Pokój.
Termin składania ofert:
23.04.2020 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000019 242000019 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Przejęcie tytułu gospodarowania odpadami w postaci zużytych opon i przetworzonych odpadów gumy, znajdujących się na terenie działek o numerach 4963/1 oraz 4963/2 zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4a
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
24.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000124-1 702000124-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-18
Termin składania ofert:
30.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802304-1 461802304-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
30.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000048 192000048 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Legalizacja metanomierzy MMI-2 dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
05.05.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421903546-1 421903546-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie III
Termin składania ofert:
08.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901723-1 501901723-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
19.05.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...