wyszukiwanie zaawansowane
z 133

422301799-1 422301799-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego do ściany 711a, 712a, 713a wraz z serwisowym zabezpieczeniem gwarancyjnym w całym okresie dzierżawy dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432302658-1 432302658-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Przewóz węgla transportem samochodowym z Polchar Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą do Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola)
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302356-1 702302356-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300480-1 532300480-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa usług Software Assurance do oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnego firmy Microsoft.
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201929-1 502201929-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 3 szt. kruszarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 3 zadania
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300907-1 512300907-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomieszczenia sanitarnego w hali produkcyjnej na wydziale WRP 3 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412300670-1 412300670-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Umowa ramowa na wykonanie usług w zakresie opracowania operatów rolnych określających wartość strat w plonach, zasiewach, uprawach i drzewostanie oraz za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301682-1 622301682-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie wyrobisk głównego odwadniania na poziomie 720
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300466-1 532300466-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oraz wymiana dwóch jednostek klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu CPD2 w ZIT Rybnik
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302521-1 702302521-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-1
Termin składania ofert:
10.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502300469-1 502300469-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawu łączności ratowniczej dla potrzeb KSRG PGG S.A.
Termin składania ofert:
11.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432301284-1 432301284-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wzmocnienie chodników przyścianowych utrzymywanych w jednostronnym otoczeniu zrobów dla PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
11.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302545-1 702302545-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układaków kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-8
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 07:40
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301395-1 442301395-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci wąskotorowej) w okresie 12 m-cy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462301325-1 462301325-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężonego powietrza ze sprężarek zasilanych gazem z odmetanowania kopalni dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702301662-1 702301662-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 192-2
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302284-1 702302284-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-1
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482300904-1 482300904-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 sztuk ciągników kolejki spągowej zębatej elektrycznej (z podziałem na zadania) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
12.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422302212-1 422302212-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej oraz SUW - stacji uzdatniania wody pitnej oraz studni głębinowych przepompowni "Ściernie" na terenie PGG S.A. Odział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Kompleksowa obsługa i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej oraz SUW pitnej oraz studni głębinowych przepompowni "Ściernie" Ruch Piast Zadanie nr 2 Kompleksowa obsługa SUW pitnej i bieżące utrzymanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
13.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542300279-1 542300279-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony i mienia 2024/2025
Termin składania ofert:
13.10.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432301337-1 432301337-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz Ruch Ziemowit Rejon Wola z podziałem na dwa zadania w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
16.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302079-1 702302079-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków flotacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-13
Termin składania ofert:
16.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302117-1 702302117-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16
Termin składania ofert:
16.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302358-1 702302358-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek BECKER WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06
Termin składania ofert:
17.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301576-1 482301576-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
17.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...