×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 99

602000548-1 602000548-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie upadowej II A-C z partii Ado partii C
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

452000259-1 452000259-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Koncepcja i projekt techniczny przeprowadzenia wód potoku Bielszowickiego pod zakładem głównym KWK Ruda Ruch Bielszowice wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.”
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000101 242000101 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zimowe utrzymanie dróg i chodników będących w zarządzie Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część I - Tychy, Wola, Czechowice-Dziedzice, Lędziny, Bieruń; Część II - Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom; Część III - Rybnik, Wodzisław Śląski”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000622-1 492000622-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zwiększenie wskaźnika izolacyjności akustycznej ścian i wymiana bram na obiekcie Stacji Wentylatorów Głównych Szybu Marklowice II
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000598-1 472000598-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont elewacji oraz przyległych stropów w obiekcie Płuczki II - Etap I - Ściana w osi 1/B-E dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462000628-1 462000628-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t, miejsc siedzących min. 8, ładowność min. 0,5t z monitoringiem.
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432001234-1 432001234-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowo pożarowej wieży basztowej szybu III.
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000068 292000068 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu technicznego wraz z budową pompowni głębinowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.10.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402000543-1 402000543-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont przekładni PL-25 rys. 23016 do przenośnika zgrzebłowego produkcji FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.
Termin składania ofert:
06.10.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000718-1 602000718-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Projekt zagospodarowania terenu przekształconego działalnością górniczą, położonego przy południowej granicy zakładu głównego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
06.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000535-1 402000535-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie rocznego przeglądu 159 obiektów budowlanych Zakładu Górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
Termin składania ofert:
06.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000572-1 702000572-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11
Termin składania ofert:
07.10.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412000474-1 412000474-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja rurociągu sprężonego powietrza DN400 w szybie IV oraz budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN200 w szybiku III
Termin składania ofert:
07.10.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000618-1 402000618-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Załadunek i przewozy produktów wzbogacania węgla na terenie KWK "Bolesław Śmiały".
Termin składania ofert:
07.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000648-1 492000648-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzenia do odwijania taśmy przenośnikowej dla KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
08.10.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481903120-1 481903120-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wiertarki słupowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice”
Termin składania ofert:
08.10.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462000656-1 462000656-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice i Ruch Pokój w 2021 roku.
Termin składania ofert:
08.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000144 062000144 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„ Zestawienie i utrzymanie połączenia przewodowego (łączności teletechnicznej) Ruchu II pompownie stacjonarne - pompownia „Dębieńsko”
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
09.10.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2423 PRZZ/2423 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa palet przemysłowych drewnianych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr.mater.204-1)
Termin składania ofert:
09.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

412000509-1 412000509-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie ekspertyzy budowlanej określającej możliwość przeniesienia obciążeń od planowanej w planie ruchu na lata 2020-2022 eksploatacji górniczej oraz ewentualną konieczność zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej wiaduktu kolejowego w ciągu linii nr 149 Zabrze-Makoszowy-Leszczyny w km 3,988
Termin składania ofert:
09.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000101 062000101 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

„Świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi, w zakresie odwadniania wyrobisk Rejonu „Anna” i odprowadzania wód kopalnianych do rzeki Nacyny”.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
14.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000047 332000047 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego w zakresie elektrycznym w SRK S.A Oddział KWK „Piekary I” w roku 2021.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
15.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000682-1 702000682-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06
Termin składania ofert:
15.10.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901723-1 501901723-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...