wyszukiwanie zaawansowane
z 96

PRZZ/2274 PRZZ/2274 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-13
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2268 PRZZ/2268 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 292-10-08
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

461903123-1 461903123-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zadanie nr 1: Dostawa śluz wentylacyjnych z napędem pneumatycznym. Zadanie nr 2: Dostawa śluz wentylacyjnych z napędem pneumatycznym wraz z przepustem taśmowym.
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901178-1 611901178-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie opracowania pt.: „Ocena oddziaływania prowadzonej eksploatacji górniczej pokładu w polu L na elementy środowiska w rejonie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Źródła Kłodnicy w latach 2020-2023 wraz ze sporządzeniem corocznego sprawozdania dla potrzeb Oddziału KWK Wujek”
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601903030-1 601903030-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowego kalorymetru dla Laboratorium Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421903320-1 421903320-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemu hydraulicznego P820078569-01-11-0-00-000-0.0 produkcji HYDAC Sp. z o.o. wysypu z zbiornika skarpowego Z-III na poziomie 650m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902566-1 511902566-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 10 fabrycznie nowych odkurzaczy przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny.
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000068-1 482000068-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy, pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach świadczenia usług medycyny pracy przez przychodnię oraz świadczenie usług w zakresie dyżurów lekarskich w dni robocze poza godzinami świadczenia usług medycyny pracy przez przychodnię oraz całodobowo w dniu wolne i świąteczne (w tym soboty) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW” z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900094 111900094 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja Szybu I wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I” Ruch "Boże Dary"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900361-1 541900361-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odmulenie cofki rzeki Ruda ze stawu Paruszowiec
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902639-1 491902639-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym projektem organizacji ruchu, przebudowy nawierzchni drogowej i chodnika odcinka ok. 2km drogi wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach ul.Wyzwolenia (od ul.Krakusa do granicy z gminą Świerklany) wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903343-1 701903343-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 06:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541900384-1 541900384-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim oraz transportu drogowego rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903651-1 701903651-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (gr materiałowa 295-15)
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411801012-1 411801012-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachów budynków: płuczki osadzarkowej i nadszybia szybu IV strona wschodnia Oddziału KWK Sośnica.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903630-1 701903630-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-1
Termin składania ofert:
06.02.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903495-1 621903495-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku stacjonarnej chlorowni, nawierzchni asfaltowej (drogi wewnętrzne) i ogrodzeniu (od strony zbiorników 2, 4, 6 – przy wjeździe) położonych w Katowicach przy ul. Białobrzeskiej (Wzgórze Wandy).
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903333-1 701903333-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601903110-1 601903110-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomieszczeń Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
10.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601903140-1 601903140-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku stacji przesypowej 708/608 w ZPMW PGG S.A. Oddziału KWK Mysłowice Wesoła
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
17.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902580-1 701902580-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatury do zasilania kompleksów ścianowych na napięcie 3,3kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
27.02.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...