wyszukiwanie zaawansowane
z 97

482303229-1 482303229-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa analizatora do ciągłego pomiaru jakości węgla dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482400722-1 482400722-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowy remont łaźni pracowniczej nr 1 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502400093-1 502400093-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn: "Regulacja rzeki Nacyna na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400472-1 702400472-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402400735-1 402400735-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
13.06.2024 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602400422-1 602400422-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych remontów z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na 4 zadania
Termin składania ofert:
13.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492302553-1 492302553-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa, montaż i wymiana fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego dla ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Marcel.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
13.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502400159-1 502400159-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wózka widłowego typu FD80T-MWL3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
13.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400366-1 702400366-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-6
Termin składania ofert:
13.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242400040 242400040 Tryb podstawowy

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ul. Modrzewiowej i ul. Głogowej w Radlinie - naprawa przez Przedsiębiorcę”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402400562-1 402400562-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kaskad podsynchronicznych wentylatorów głównych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3852 PRZZ/3852 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

532400224-1 532400224-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dla serwerów i macierzy dyskowych HPE
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482400522-1 482400522-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa konstrukcji obudowy portalowej dla skrzyżowania przekopu zachodniego I poz. 880 m z chodnikiem podstawowym w pokładzie 507 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602400575-1 602400575-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej
Termin składania ofert:
14.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3794 PRZZ/3794 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Węglokoks Kraj S.A. (gr. mat. 284-6)
Termin składania ofert:
17.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

702400792-1 702400792-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych dla Oddzialów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-12
Termin składania ofert:
17.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432304051-1 432304051-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont konstrukcji stalowej budynku Płuczki II (ob. 70602) na terenie ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
18.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3789 PRZZ/3789 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych typu PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa: 292-11-01)
Termin składania ofert:
20.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

542300170-1 542300170-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych w EC Jankowice o mocy około 2 MWe i około 2 MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
20.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301566-1 622301566-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 2 kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Podobne produkty wydobywcze i kopalne
Termin składania ofert:
24.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422304194-1 422304194-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA, ELGÓR-HANSEN, CARBOAUTOMATYKA, MARTECH-PLUS, UNISTER PLUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
02.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...