wyszukiwanie zaawansowane
z 111

702201732-1 702201732-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych w zakresie układów sterowania urządzeń produkcji OPA – ROW dla Oddziałów PGG S.A.
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202305-1 702202305-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-18
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402200404-1 402200404-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielni głównej 6kV R20 wraz z pompownią głównego odwadniania na poz. 300 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492201502-1 492201502-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód górniczych cieku Pludry (Niedobczyckiego) od mostu w ul. Janasa w Rybniku do przepustu w ul. Wypandów w Radlinie dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432102073-1 432102073-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych ciągów technologicznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla umożliwiających wstępne odsiewanie miału o uziarniniu 0-20 mm oraz produkcję miału 0-6 mm do spalania w kotłach fluidalnych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
30.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200228 062200228 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zaprojektowanie układu wykorzystującego energię zrzucanej wody z poziomu 183 m na poziom 416 m dwoma rurociągami DN 300, poprzez zabudowę hydrogeneratora na poziomie 416 oraz włączenie go do sieci kopalnianej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia „Boże Dary”.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
03.01.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602201610-1 602201610-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa śluz wentylacyjnych dla Oddziałów PGG S.A. z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
03.01.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512201095-1 512201095-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych metodą napawania drutem chromoniklowym tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.
Termin składania ofert:
03.01.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202224-1 702202224-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3
Termin składania ofert:
03.01.2023 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602200426-1 602200426-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV na poziomie 865m dla PGG S.A. - Oddział KWK Mysłowice Wesoła
Termin składania ofert:
11.01.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442200860-1 442200860-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział północny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
16.01.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...