wyszukiwanie zaawansowane
z 194

702300730-1 702300730-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lin stalowych wyrównawczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy – nr grupy 284-18
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300256-1 702300256-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-21.
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300333-1 702300333-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-2
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492200690-1 492200690-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej w oparciu o technologię kabla promieniującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402201615-1 402201615-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3381 PRZZ/3381 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 292-10-08)
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3403 PRZZ/3403 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 291-4).
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

182300057 182300057 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zaprawy cementowej (murarskiej) klasy M15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

342300020 342300020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zaprawy cementowej (murarskiej) klasy M15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”.
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3394 PRZZ/3394 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przebudowy skrzyżowania dowierzchni 2 badawczej z chodnikiem 3 badawczym z przebudową dowierzchni 2 badawczej na poziomie 726 m, przebudową chodnika 3 badawczego w pokładzie 503 i przebudową przekopu 109 na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
11.04.2023 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3393 PRZZ/3393 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa skipoklatki Qu=22,0 Mg dla górniczego wyciągu szybowego szybu "Bolesław" w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji dopuszczającej wyrób do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert:
11.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

602300289-1 602300289-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła
Termin składania ofert:
11.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3342 PRZZ/3342 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 231-3).
Termin składania ofert:
11.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

272300018 272300018 Tryb podstawowy

„Remont pieców kaflowych wynikających z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Katowice, Gliwice, Lędziny, Radlin, Tenczynek, Trzebinia, Czechowice-Dziedzice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300022 242300022 Tryb podstawowy

Modernizacja oświetlenia w budynku archiwum przy ul. Sikorskiego 4 w Zabrzu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji”
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422300108-1 422300108-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300308-1 702300308-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sterujących hamulcami mechanicznymi dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-12
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300059 062300059 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie piezometru do kontroli zawodnienia zrobów Pompowni Jan Kanty
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442202237-1 442202237-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu mostów przenośnikowych nr D31 , D41 i stacji przesypowych nr D3 , D4 zgodnie z opracowanym Projektem architektoniczno-budowlanym przebudowy i remontu mostów przenośnikowych nr D31, D41 , D63 , D81 , E11 oraz stacji przesypowych nr D3 , D4 , D6 , D7 w ZMPW dla potrzeb KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300131-1 512300131-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w okresie 12 miesięcy (umowa ramowa)
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622300042-1 622300042-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Projekt budowlany i techniczny (z kosztorysami inwestorskimi) przebudowy kanalizacji istniejącej sieci ogólnospławnej ulicy Fałata w Katowicach-Murckach wraz z przyległymi ulicami oraz budową rozdzielczego systemu pompowni i rurociągów dla ścieków sanitarnych oraz oddzielnej pompowni i rurociągów dla wód opadowych, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442201615-1 442201615-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiaru robót do zadania inwestycyjnego: Budowa rurociągu Ø500 odprowadzającego wody dołowe z pompowni głównego odwadniania do siedmiokomorowego osadnika wód dołowych prowadzonego na powierzchni zakładu górniczego w KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300151-1 702300151-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu technicznego budowy systemów schładzania pomieszczeń w budynku Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300136-1 532300136-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcie dla systemu FUDO 3000 przez okres 12 miesięcy (kontynuacja wsparcia)
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

RO-P-0018/23-1 RO-P-0018/23-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w studni wodomierzowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej przy ul. Westerplatte 2A – remont przez przedsiębiorcę, dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
12.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...