wyszukiwanie zaawansowane
z 135

201800071 201800071 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902184-1 701902184-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

„Usługi doradztwa do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 36 miesięcy”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701900010-1 701900010-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku Polskiej Grupy Górniczej S.A.: Zadanie nr 1 pozycja nr 1 - dostawa terminali mobilnych w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy I kategorii M1, przeznaczonych do odczytu kodów kreskowych 1D/2D i RFID NFC wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające przesłanie danych do istniejącego systemu nadrzędnego stosowanego w kopalniach/ruchach PGG S.A. pozycja nr 2 – dostawa stacji dokujących do terminali mobilnych będących przedmiote
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441801397-1 441801397-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba w okresie 36 miesięcy "
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411801274-1 411801274-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont obrotu wózka załadowczego w ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431801681-1 431801681-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem pola „Imielin-Północ” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Zadanie 1 - Wykonanie projektu oraz dostawa skrzyżowania typu portalowego. Zadanie 2 - Drążenie wyrobisk udostępniających na poziomie II: przekop E-4, przekop E-6.
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802106-1 701802106-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu bezpieczeństwa chroniącego przed upadkiem z wysokości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 298-1
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441801509-1 441801509-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont żurawia wieżowego typu ŻB 75/100 nr fabr. 2482 dla KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531800348-1 531800348-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wsparcie techniczne w zakresie utrzymania Systemu Numerycznego Modelu Złoża
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-WII-0002/19-1 R-WII-0002/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych typu PSZ-125 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900013 091900013 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Uruchomienie nagrywania rozmów prowadzonych w sztabie akcji za pomocą systemu łączności dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900014 091900014 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa podzespołów komputerowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471800060-1 471800060-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pieca ze sprężarką do termograwimetru TGA 701 dla laboratorium Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
07.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900004-1 531900004-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemów serwerowych IBM Felx System
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi w zakresie danych
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421801801-1 421801801-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa c.o. w tym węzłów i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej na terenie Polskiej grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461801685-1 461801685-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020.
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802022-1 601802022-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621902615-1 621902615-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielni 6kV RM 110/6 w Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murki-Staszic w zakresie wymiany wyposażenia dwóch pól sprzęgłowych 6kV.
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431802108-1 431802108-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót konserwacyjnych polegających na wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego 6 sztuk zbiorników hydroforowych V=10m3 na wodę pitną w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
08.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441801510-1 441801510-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego dla potrzeb eksploatacji śc. 3 i 4 w pokł. 414/1/H wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461800618-1 461800618-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze ul. Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągach ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców - Etap I : Budowa przepompowni i kolektora tłocznego odprowadzającego wody deszczowe ze zbiorników retencyjnych do potoku Bielszowickiego
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902094-1 511902094-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 tokarek sterowanych numerycznie dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621801952-1 621801952-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji ELGÓR+HANSEN dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w latach 2019-2020
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

081800069 081800069 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621801954-1 621801954-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji ELGÓR - HANSEN dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w latach 2019-2020
Termin składania ofert:
11.03.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
×

Masz pytania lub wątpliwości?

Zapoznaj się z kilkoma najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, kliknij TUTAJ, aby przenieść się do działu Pomoc. Dodatkowo wszystkie kluczowe elementy w procesie składania ofert zostały przedstawione w INSTRUKCJI.

Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...