wyszukiwanie zaawansowane
z 116

061900018 061900018 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Ewa” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901778-1 411901778-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900410-1 531900410-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Aktualizacjia baz sygnatur Forcepoint (dawniej Websense) Web Security Gateway oraz subskrypcji Forcepoint DLP Suite
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi w zakresie danych
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900025 241900025 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont instalacji p.poż. oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej archiwum w budynku siedziby SRK S. A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900044 291900044 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-P-0025/19-1 RO-P-0025/19-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900029 201900029 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa źródeł światła tj. żarówek i świetlówek dla Oddziału SRK S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901537-1 411901537-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802236-1 701802236-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych własnych SPĄGOŁADOWAREK produkcji FERRIT dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:25
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901774-1 491901774-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku portierni z markownią – Marcel oraz budynku portierni – Marklowice w KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902255-1 701902255-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 316-3
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901526-1 411901526-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa chodnika nadścianowego i102 pokład 405/2 na poziomie 950m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900454-1 531900454-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w 2019 roku - nr grupy 324-1
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900035 191900035 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I”
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471901724-1 471901724-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wentylatorów lutniowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411800944-1 411800944-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych produkcji SANDVIK dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900032 111900032 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/47/2019/0004 PEZO/47/2019/0004 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Usługa żurawiem samojezdnym z operatorem udźwig 15,0 tom min bez monitoringu dla PGG SA KWK ROW Ruch „Chwałowice”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

271900100 271900100 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zaleceń Protokołu nr 176/19 po pożarze poprzez uszczelnienie przewodu dymowego masą SKD przewodu dymowego przynależnego do lokalu nr 3 przy ul. Mikołajczyka 4 w Sosnowcu. (SRK)
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621801640-1 621801640-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Drążenie głównych wyrobisk poziomu 1080
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411800131-1 411800131-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy do ściany gc101 w pokładzie 404/5 i następnych, wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

081900030 081900030 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

441901686-1 441901686-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kolejek spągowych zębatych z napędem elektrycznym, platformami transportowymi oraz elementami trasy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900021 091900021 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie analizy statyczno - wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu Budryk oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-S-0008/19-1 R-S-0008/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK "Śląsk", w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7;
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...