wyszukiwanie zaawansowane
z 85

062100043 062100043 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp zatapialnych
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-PI-0014/21-1 RO-PI-0014/21-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej wraz operatem wyceny naprawy szkód górniczych w budynku mieszkalnym położonym w Piekarach Śląskich przy ulicy Bednorza 59.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100061 082100061 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Serwis, naprawy,przeglądy klimatyzatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze w 2021r. -przegląd i konserwacja”
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000643-1 492000643-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie modernizacji wraz z remontem podzespołów stacji kompaktowych typu KE oraz stacji transformatorowych typu TEK dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622000677-1 622000677-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja 4szt. przemienników częstotliwości typu PCO zabudowanych na przenośniku taśmowym PIOMA-1400
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052100020 052100020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naniesienie linii dzielących obszary o różnym przeznaczenia terenu w planie miejscowym na mapie zasadniczej i obliczenie powierzchni tych obszarów w granicach działek 1956/2 i 1956/3 dla przeznaczenia: REZ,UT,NO. Nieruchomość położona w Kościelisku, ul. Strzelców Podhalańskich, obręb Kościelisko, KW: NS1Z/00054870/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Istnieje konieczność pozyskania mapy zasadniczej - koszt opłaty zostanie zwrócony, należy ją uwzględnić w ofercie.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412001272-1 412001272-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282100013 282100013 Tryb podstawowy

Przeniesienie centrali gazometrii CMC-4 do pomieszczenia centrali telefonicznej wraz z jednostką nadzoru i urządzeniami towarzyszącymi oraz dostosowanie systemu do gotowości ruchowej w systemie gazometrycznym eksploatowanym przez Oddział CZOK w Czeladzi dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100064-1 542100064-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont sprężarki TK-16 zainstalowanej w EC Jankowice
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2625 PRZZ/2625 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 021-1)
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

362100001 362100001 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie 10 piezometrów o głębokości do ok. 100 m w byłych obszarach górniczych kopalń rudnych ZGH Orzeł Biały
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2614 PRZZ/2614 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20)
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

432001798-1 432001798-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu obiektu rekuperacji w ZPMW w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100323-1 702100323-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa osprzętu wiertniczego: świdry, koronki, poszerzacze dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-8
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100306-1 622100306-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i zabezpieczenie przed wpływami planowanej do 2039 roku eksploatacji górniczej obiektów budowlanych na terenie stacji transformatorowej 110kV Giszowiec wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (etap II) w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000276-1 702000276-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis wózków widłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100369-1 622100369-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie stanowiska do rozładunku kamienia przy szybie IV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502100020-1 502100020-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku lampowni szyb Leon II
Termin składania ofert:
22.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100291-1 702100291-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100091 062100091 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości”
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny / Sprzęt osobisty i pomocniczy
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502000943-1 502000943-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji wod. - kan., c.o. i sprężonego powietrza na powierzchni w PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-WII-0002/21-1 R-WII-0002/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przebudowa przyłącza wodociągowego dla zasilania instalacji p.poż. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-P-0005/21-1 R-P-0005/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 43, pomieszczeniu gospodarczym, ogrodzeniu i nawierzchni chodnika przed budynkiem mieszczącym się w Rudzie Śląskiej przy ul. Drozdów 6 - remont przez przedsiębiorcę
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100119-1 532100119-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługi serwisowe utrzymania w sprawności systemów telekomunikacyjnych cyfrowych central telefonicznych produkcji firmy DGT
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472001289-1 472001289-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie odwodnienia oraz rekultywacji biologicznej dla terenu rekultywacji Mośnika wraz z poszerzeniem bryły obiektu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
23.04.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...