wyszukiwanie zaawansowane
z 104

R-C-0023/21-2 R-C-0023/21-2 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa wyrobów drewnianych i akcesoriów kolejowych w tym: Część III - Dostawa akcesoriów kolejowych
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100163 062100163 Tryb podstawowy

Modernizacja rozdzielni 6kV w ramach zadania „Modernizacja zasilania Pompowni „Pstrowski”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492100192-1 492100192-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - wpinanie odrzwi obudowy ŁP wraz z opinką i wypełnieniem pustek w przekopie głównym I oraz obiegu wozów I wschód szybu III – 1100 kpl.
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:29
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100119 242100119 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup radia lotniczego dla Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

362100009 362100009 Tryb podstawowy

Prowadzenie prac związanych z czyszczeniem oraz z zrzutem wód kopalnianych do rzeki Brynicy, obejmujące zakup wapna pokarbidowego
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482001379-1 482001379-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych produkcji ABB dla potrzeb PGG S.A. z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Usługi serwisowe dla potrzeb Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice Zadanie nr 2: Usługi serwisowe dla potrzeb Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Zadanie nr 3: Usługi serwisowe dla potrzeb Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2695 PRZZ/2695 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zasilanie pompowni w przekopie 107 dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa kabla energetycznego średniego napięcia Typ: YUHKGXSekyn 3 x 150/30mm2 3,6/6kV Zadanie nr 2 - Dostawa 1 szt. zespołu kompaktowego 6 kV typu EH-d03 Zadanie nr 3 - Budowa kabla 6 kV w szybie „Zbigniew”
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702100687-1 702100687-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-CZOK-0063/21-1 R-CZOK-0063/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa części zamiennych do silnika typu SZJf-124M/02
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602100373-1 602100373-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja Komputerowego Systemu Pomiarowego KSP-2
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100518-1 512100518-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-4
Termin składania ofert:
05.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

452100059-1 452100059-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla PGG S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Pokój w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100061 242100061 Tryb podstawowy

Zakup pomp wg części: Część I - Zakup i dostawa pompy zatapialnej wraz z układem sterowania i wyposażeniem na potrzeby pompowni „Staw 32” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Część II - Zakup pompy wraz ze studnią i wyposażeniem na potrzeby obsługi przepompowni Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-BZ-0002/21-1 ZP-BZ-0002/21-1 Tryb podstawowy

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku biurowym Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanym w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100023-1 542100023-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pompy typu 125PJM315 lub równoważnej z przemiennikiem częstotliwości do Ciepłowni Rymer
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100083 062100083 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa Pompowni Głębinowej „Jan Kanty” w ramach zadania: „Zmiana systemu odwadniania w pompowni „Jan Kanty” Oddziału CZOK, ze stacjonarnego na głębinowy”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100176 062100176 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Część I „Zakup oraz dostawa komputerów PC wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym MS Office dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Zakup oraz dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym MS Office dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi”
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Urządzenia komputerowe
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100050 282100050 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa ogrodzenia o długości 110 m dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk” ul. Kalinowa 12 41-707 Ruda Śląska"
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-PI-0012/21-1 R-PI-0012/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej SRK Bytom Oddziału KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich"
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100368-1 702100368-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych węgla produkowanego w Oddziałach PGG S.A
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-CZOK-0062/21-1 R-CZOK-0062/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa i kalibracja przepływomierzy elektromagnetycznych
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622100514-1 622100514-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana dźwigarów głównych zbrojenia szybowego w Szybie II dla PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

612100142-1 612100142-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych w KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100124 242100124 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Usunięcie odpadów nieznanego pochodzenia znajdujących się na terenie byłej KWK „Mysłowice” przy ul. Świerczyny w Mysłowicach.
Termin składania ofert:
06.08.2021 | 12:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100302-1 702100302-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...