wyszukiwanie zaawansowane
z 111

112000033 112000033 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Modernizacja Kopalnianego Systemu Telekomunikacyjnego (wymiana baterii)
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000025 282000025 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych infrastruktury kolejowej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000076 092000076 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi sprzątania chodnika zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000078 092000078 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-S-0020/19-2 ZP-S-0020/19-2 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Przeniesienie pomnika upamiętniającego poległych górników KWK „Wujek” ruch „Śląsk” z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej ul. Kalinowa 12 na teren Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla, rewaloryzacja ogrodzenia i kaplicy przedpogrzebowej, budowa kaplicy św. Barbary.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422000300-1 422000300-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie prac w zakresie montażu i demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z hydrauliką sterowniczą w dołowych komorach montażowo demontażowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000064 182000064 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu do pobierania prób powietrza oraz jego konserwacji dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000068 192000068 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa miernika do pomiarów instalacji elektrycznych (kamera termowizyjna Bosch GTC 400C lub równoważna) dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432000168-1 432000168-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 284-6
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000062 292000062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000267-1 512000267-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15.
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421903349-1 421903349-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych podwieszonych zestawów do transportu aparatury elektrycznej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902979-1 491902979-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na dostosowanie budynków: Zarządu nr 2 oraz Łaźni nr 1 zlokalizowanych na terenie PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel do wymogów przeciwpożarowych
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501902200-1 501902200-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych kotwiarek produkcji Arnall i Glimarpol dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-K-0009/20-1 R-K-0009/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku stodoły murowanej z częścią gospodarczą położoną na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Środkowej 7 – remont przez przedsiębiorcę”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000229-1 512000229-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie tabliczek znamionowych do sekcji obudów zmechanizowanych.
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000036 242000036 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków i budowli oraz założenia książek obiektów budowlanych będących własnością SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000023 322000023 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wymiana liny nośnej w górniczym wyciągu szybowym „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000442-1 492000442-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 200301 powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000017 062000017 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacje obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadnia Kopalń : Część I „Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Gigant”” Etap I i Etap II - Pompownia " Pstrowski" Zabrze. Część II „Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Staszic” - Pompownia "Pstrowski" Zabrze Część III „Rozbiórka budynków oraz przebudowa zbiornika powierzchniowego p. poż.- Pompownia "Dębieńsko"
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-CZOK-0008/20-1 ZP-CZOK-0008/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont kontrolera REKS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-PI-0011/20-1 RO-PI-0011/20-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów do budowy tamy izolacyjnej” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-PI-0006/20-3 RO-PI-0006/20-3 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” CZĘŚĆ II – Pył kamienny
Termin składania ofert:
04.06.2020 | 11:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000023 112000023 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa dachu budynku rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział „Boże-Dary Mysłowice-Wesoła I” Ruch Boże Dary
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.06.2020 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000035 082000035 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zmiana zasilania rozdzielń 6kV wraz wykonaniem projektów technicznych dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Część I. Zmiana zasilania rozdzielni dołowej 6kV 8/R1 z rozdzielni powierzchniowej 6kV RP6/21(GSZ) na rozdzielnię powierzchniową 6kV RGP6(GSZ) wraz z wykonaniem projektu technicznego. Zadanie 1. Wykonanie projektu technicznego. Zadanie 2. Wyłożenie linii kablowych na powierzchni kopalni zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym i przygotowanie pó
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Termin składania ofert:
05.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...