wyszukiwanie zaawansowane
z 88

401901529-1 401901529-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

612000169-1 612000169-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 12 miesięcy
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi transportu kolejowego
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461903240-1 461903240-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powierzchni terenu górniczego KWK Ruda poprzez zapewnienie gotowości dostarczenia zestawów mobilnych pomp odwadniających w sytuacjach zagrożenia podtopieniami i powodziami
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000061-1 442000061-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych, miejsc siedzących min. 40 dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000105-1 702000105-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa silników elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziałów: KWK Ruda Ruch Bielszowice, KWK ROW Ruch Marcel oraz KWK Murcki-Staszic – grupa 311-1
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462000280-1 462000280-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług obsługi łaźni dla potrzeb Oddziału KWK Ruda z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082000023 082000023 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektu technicznego likwidacji 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000023 202000023 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku stodoły murowanej z częścią gospodarczą położoną na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Środkowej 7 – remont przez przedsiębiorcę”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000020 112000020 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Wymiana odłączników i przekładników napięciowych w polu pomiarowym w stacji 110/6 kV "Boże Dary" Tor II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I", Ruch "Boże Dary"
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461903715-1 461903715-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie chodnika 6w badawczego oraz pochylni 1w badawczej dla ściany 846 w pokł. 405/2wg na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000038 092000038 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa podzespołów komputerowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Termin składania ofert:
14.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471902286-1 471902286-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja układu sterowania przenośników taśmowych Odstawy Głównej wraz ze stanowiskiem centralnego sterowania dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 06:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-C-0027/19-1 ZP-C-0027/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum - Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 350 na poziomie 250m od szybu Budryk i szybu Staszic do komory pomp głównego odwadniania na poziomie 250m”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000224-1 702000224-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000017 322000017 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonywanie usługi znakowania, transportu i prania odzieży roboczej pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch Mysłowice Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2020 roku”.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000035 242000035 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa programu do obróbki fotogrametrycznej i przetwarzania danych z bezzałogowego statku latającego dla oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000015 112000015 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dokumentacja techniczna - Projekt budowlano – wykonawczy likwidacji obiektu budowlanego w rejonie szybu „Maria” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tym obiektem ( wraz z kosztorysem inwestorskim ) dotyczy: kompleksu budynku łaźni, administracji i cechowni.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000212-1 702000212-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000018 092000018 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Roboty górnicze dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w roku 2020r w tym: drążenie przekopu rurowego II na poziomie 774m wraz ze skrzyżowaniem przekopu rurowego II z przekopem materiałowym i obiegowym, przebudowa skrzyżowania komory pomp z przekopem obiegowym, przebudowa podszybia północnego szybu Staszic na poziomie 774m, przebudowa przecinki wentylacyjnej do szybu Staszic na poziomie 774m, przebudowa skrzyżowania przecinki wentylacyjnej z podszybiem wsch. szybu Rejtan poz
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000026 242000026 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji o pozwoleniu na budowę: Zadanie 1: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Drobczyka 13 w Bytomiu, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji wraz robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, remontowymi i porządkowymi. Zadanie 2: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 14 w R
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601902489-1 601902489-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości placów, dróg, chodników oraz terenów zielonych na obszarze kopalni i poza nią dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000024 322000024 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I“ Ruch Mysłowice-Wesoła I
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Farby, lakiery i mastyksy
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

501901833-1 501901833-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „ROW”
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000018 062000018 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wymiana zawieszeń lin nośnych Wlk-6 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Gigant” – przedział południowy
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421903347-1 421903347-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A.
Termin składania ofert:
15.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...