×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 105

242000173 242000173 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Zakup i dostawa w roku 2020 studni wraz z wyposażeniem do zabudowania pompy zatapialnej na potrzeby pompowni „Karb II” w Bytomiu, dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji".
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532000353-1 532000353-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla systemu równoważenia ruchu f5 serii 5800
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-CZOK-0048/20-1 R-CZOK-0048/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wywóz nieczystości komunalnych na terenie Pompowni Jan Kanty dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na lata 2020-2021
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000184 242000184 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Udzielanie świadczeń medycyny pracy na potrzeby SRK S.A. w Bytomiu, Oddziału w Dąbrowie Górniczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482001084-1 482001084-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000096 322000096 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa akcesoriów podsadzkowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Termin składania ofert:
08.12.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000845-1 702000845-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa izolatorów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 262-2
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2495 PRZZ/2495 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rudy żelaza dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 131-1)
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

502000499-1 502000499-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie usuwania awarii powstałych z tytułu szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

522000100-1 522000100-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pneumatycznej wciągarki wolnobieżnej dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422000502-1 422000502-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie wyceny ruchomości (maszyn i urządzeń)
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100005 092100005 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie operatu wodnoprawnego na oczyszczenie i uszczelnienie osadnika wód dołowych KWK „Centrum” wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oczyszczenia i uszczelnienia osadnika wód dołowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100018 082100018 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2021 r.”
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000086 322000086 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektów technicznych wykonawczych) wraz z uzyskaniem pozwoleń dotyczących zabudowy na terenie szybów wschodnich SRK S.A w Bytomiu Oddział „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I” kontenerów socjalnych”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000107 112000107 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Likwidacja obiektów budowlanych zlokalizowanych w Katowicach na parkingu przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95: Zadanie 1: Likwidacja wiaty parkingowej. Zadanie 2: Likwidacja budynku stróżówki.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532000333-1 532000333-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie klastra firewalli klasy Next Generation Firewall
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000126 292000126 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach - Nikiszowcu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi środowiska naturalnego
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000108 182000108 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim.
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482000953-1 482000953-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000334-1 532000334-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i konfiguracja przełączników sieciowych
Termin składania ofert:
09.12.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432001368-1 432001368-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa ciągnika akumulatorowego kolejki podwieszonej wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000658-1 492000658-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i montaż ekranów akustycznych na terenie Szybu Marklowice
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272000099 272000099 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 300) w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast... - Część I, Część II, Część III i Część IV
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000088 332000088 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo–awaryjnego Cyfrowego Aparatu Rejestrującego typu TD-02P/B służącego do rejestracji przebiegu pracy górniczego wyciągu szybowego Oddziału KWK „Piekary I” w 2021 r.
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100026 082100026 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2021 r.
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...