wyszukiwanie zaawansowane
z 97

342400009 342400009 Tryb podstawowy

Likwidacja szybu Jas I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182400033 182400033 Tryb podstawowy

Likwidacja obiektów budowlanych: Wieża wyciągowa żelbetowa szyb II, Budynek nadszybia szyb II, Budynek skipów zapasowych ? II dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch ,,Jas-Mos”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242400061 242400061 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa podzespołów systemu kontroli dostępu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622301648-1 622301648-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielni głównej 6kV R 110/6 w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062400062 062400062 Tryb podstawowy

„Modernizacja układu zasilania, kompensacja mocy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK Pompownia Stacjonarna „Centrum”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492400130-1 492400130-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepompowni potok Marklówka Marklowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602400619-1 602400619-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla remontu drogi wewnętrznej na terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062400107 062400107 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie zasypu kabla 20kV w ul. Laryskiej” dla SRK S.A Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia stacjonarna „Mysłowice-Wesoła I”.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400022 062400022 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie okresowych kontroli budynków, obiektów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 09:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-CZOK-0043/24-1 R-CZOK-0043/24-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług związanych z serwisem urządzenia zmywczego do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia Stacjonarna „Centrum”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

37/Z/2024 37/Z/2024 Zapytanie ofertowe

Dostawa mieszanki betonowej dla PBSz SA
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 10:00

622301448-1 622301448-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego dla eksploatacji ścian 106/401/1/S, oraz 311/407/4/AB wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302400058 302400058 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa niewybuchowego materiału wyburzającego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Pokój II“ Ruch "Pokój II" w Rudzie Śląskiej.
Produkty chemiczne / Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Termin składania ofert:
05.06.2024 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302400031 302400031 Tryb podstawowy

Naprawa szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym i chodnikach ul. Odrodzenia w Rudzie Śląskiej- naprawa przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział „KWK „Pokój I – Pokój II“ Ruch „Pokój II“
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
06.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-CZOK-0003/24-1 R-CZOK-0003/24-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Naprawa i kalibracja przepływomierzy" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: części I-II.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
06.06.2024 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400169 062400169 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
06.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702400057-1 702400057-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "ROW" - nr grupy 292-9
Termin składania ofert:
06.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-KCL-0008/24-1 R-KCL-0008/24-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Roboty remontowe w ramach usuwania szkód w 3 lokalach mieszkalnych po zakończonych robotach rektyfikacyjnych, na nieruchomości położonej przy ul. B. Śniadeckich 4 i 6 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
06.06.2024 | 10:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3804 PRZZ/3804 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 248-5)
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

602400777-1 602400777-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Świadczenie usług serwisowych w zakresie bieżących napraw i konserwacji stacji dozowania flokulanta w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A.
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400450-1 702400450-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych, uchwytów transportowych i wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupie Górniczej S.A. – nr grupy 284-24
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532400210-1 532400210-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu 2 szt. urządzeń ISYLON (DELL/EMC) przez 12 miesięcy
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462400271-1 462400271-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie przewozu miału, mułu, przerostu oraz kruszywa w okresie 12 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602400472-1 602400472-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na: Zadanie I: Sporządzenie lub aktualizacja inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej, oceny możliwości przejęcia prognozowanych wpływów górniczych przez obiekty znajdujące się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej projektowanej przez KWK Mysłowice – Wesoła. Zadanie II: Nadzór budowlany nad wybranymi obiektami w trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej.
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502400593-1 502400593-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Program profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników KWK ROW – profilaktyka układu krążenia z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...