wyszukiwanie zaawansowane
z 98

511902762-1 511902762-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny -nr grupy 295-15.
Termin składania ofert:
30.01.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-C-0021/19-1 ZP-C-0021/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2020 roku.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
30.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481902482-1 481902482-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice, Ruch Marcel
Termin składania ofert:
30.01.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000008 242000008 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Analiza fizyko-chemiczna zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych spływających ze zwałowiska odpadów pogórniczych „Wrzosy I
Termin składania ofert:
30.01.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/40/2020/0004 PEZO/40/2020/0004 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy autobusem z kierowcą do obsługi stacji ratowniczej, miejsc siedzących min. 30, bez monitoringu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
Termin składania ofert:
30.01.2020 | 13:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900150 091900150 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Cz. I: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 350 na poziomie 250m od szybu Budryk i szybu Staszic do komory pomp głównego odwadniania na poziomie 250m. Cz. II: Zabudowa rurociągu przeciwpożarowego i tłocznego azotu DN 100 w szybie Budryk od poziomu 774 m do zrębu szybu Budryk.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

501901727-1 501901727-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokociśnieniowych stacji agregatów pompowych do zasilania sekcji obudów zmechanizowanych wraz z wyposażeniem elektrycznym (grupa materiałowa – 291) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW - Ruch Rydułtowy”.
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900148 291900148 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie pomiarów badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, stacji wentylatorów głównego przewietrzania, urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Odział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. (Części od 1 do 9)
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

281900110 281900110 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w tym: Część I Legalizacja przyrządów pomiarowych typu X-am 2000, X-am 5600, X-am 7000, PAC 6000 (O2), PAC 3500 (O2); Część II Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna; Część III Legalizacja anemometru skrzydełkowego Lambreht; RAW Część IV Legalizacja barometru Dr. A. Muller typ 15ymb.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903457-1 701903457-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10.
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000005 182000005 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie serwisu pogwarancyjnego urządzeń maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej szybu Jas IV w roku 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos".
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000007 082000007 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Legalizacja sprzętu ppoż. dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 roku”
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

611901413-1 611901413-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wyposażenia elektrycznego przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481902719-1 481902719-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wydrążenie (przedłużenie) pochylni transportowej (badawczej) w pokładzie 501/3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802304-1 461802304-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

641900189-1 641900189-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis linii odbierającej i paletyzującej konfekcjonowany węgiel wraz z infrastrukturą towarzyszącą i linii półautomatyczej BIG-BAG, zainstalowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa.
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900161 091900161 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektów technicznych: Część I – Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu Witczak wraz z kosztorysem inwestorskim. Część II – Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu Komunikacyjny wraz z kosztorysem inwestorskim, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000014 182000014 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont (regeneracja) zawieszeń dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch "Jas-Mos". CZĘŚĆ I. Remont (regeneracja) zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych typu SADEX – klinowe: 4 komplety dla szybu Jas IV. CZĘŚĆ II. Remont (regeneracja) zawieszenia nośnego czterolinowego naczynia wyciągowego wlk. 3 – zaciski sercówkowe z urządzeniami do wyrównywania naciągów lin nośnych odmiana „A” i łącznikami krzyżowym
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900106 061900106 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

„Świadczenie usług dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi w zakresie odwadniania wyrobisk Rejonu „Anna” i odprowadzania wód dołowych do rzeki Nacyna.
Termin składania ofert:
31.01.2020 | 11:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900142 091900142 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2020 dla Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów,Część II – sprężarek
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2274 PRZZ/2274 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-13
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2268 PRZZ/2268 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 292-10-08
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

701903750-1 701903750-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-2
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901178-1 611901178-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie opracowania pt.: „Ocena oddziaływania prowadzonej eksploatacji górniczej pokładu w polu L na elementy środowiska w rejonie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Źródła Kłodnicy w latach 2020-2023 wraz ze sporządzeniem corocznego sprawozdania dla potrzeb Oddziału KWK Wujek”
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421903320-1 421903320-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemu hydraulicznego P820078569-01-11-0-00-000-0.0 produkcji HYDAC Sp. z o.o. wysypu z zbiornika skarpowego Z-III na poziomie 650m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...