×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 98

482000898-1 482000898-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie łączeń taśmy jednoprzekładkowej o szerokości taśmy 1400mm na podstawie umowy ramowej nr e-RU 701802302 w ramach zadania nr 1 - łączenie taśm jednoprzekładkowych o szerokości taśmy od 1000mm do 1400mm metodą wulkanizacji na gorąco, w wyrobiskach podziemnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice”.
Termin składania ofert:
29.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000113 092000113 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2021 roku.
Usługi edukacyjne i szkoleniowe / Usługi szkoleniowe
Termin składania ofert:
29.09.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000625-1 492000625-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie modernizacji rozdzielni niskiego napięcia 500V przepompowni wód dołowych
Termin składania ofert:
29.09.2020 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000103 192000103 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy – dotyczy oświetlenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
29.09.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000090 202000090 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Wykonywanie dla potrzeb ruchowych naprawy i kontroli rocznej (legalizacji) 4 gazowych przyrządów pomiarowych PAG-4 produkcji Carboautomatyka wraz z dojazdem do SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021.”
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402000476-1 402000476-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie przez służby przeciwpożarowe specjalistycznych usług ratowniczo-gaśniczych i usuwanie innych miejscowych zagrożeń na powierzchni zakładu górniczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w latach 2021-2022..
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000544-1 442000544-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis aparatury automatyki, sterowania i wizualizacji urządzeń elektrycznych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla” dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000294-1 502000294-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont zbiornika urobku na poziomie 1200m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000220-1 532000220-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie usług serwisowych dla systemów HP Messaging System
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000045 282000045 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2020 - 2021 cz I-X
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi utylizacji nieczystości
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622000569-1 622000569-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

zawarcie umowy ramowej na wykonanie napraw szkód górniczych w trybie awaryjnym w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802304-1 461802304-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
30.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000471-1 502000471-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i konfiguracja 3 zestawów kamer termowizyjnych dla PGG S.A. Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy i Marcel
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412000556-1 412000556-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i prowadzenia bieżących napraw w szybach i urządzeniach dołowych oddziału szybowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000055 282000055 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie projektów technicznych likwidacji wybranych obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000070 192000070 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ruch „Pokój I” w latach 2021-2022” Część I – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym”, Część II – „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472000906-1 472000906-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1400mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000110 292000110 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wraz z dostawą zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58.
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000148 062000148 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostarczenie specjalistycznego oprogramowania graficznego CorelDRAW 2020 standard (licencja komercyjna wieczysta) – 5 licencji
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
Termin składania ofert:
01.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000599-1 702000599-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów pomocniczych trasowych oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. -nr grupy 292-24
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412000595-1 412000595-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót awaryjnych w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km 1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - KWK Budryk w km -0,091 do 1,500 związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000842-1 482000842-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych zamawiającego” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000063 322000063 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa i montaż 3 szt. przekładników napięciowych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 30/6kV w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I”, Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000114 062000114 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny wyciągowej GWSz szybu „Jan III”
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000629-1 462000629-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej dla PGG S.A. Odział KWK RUDA ze sprężarek zasilanych gazem z odmetanowania kopalni.
Termin składania ofert:
02.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...