wyszukiwanie zaawansowane
z 92

PRZZ/3692 PRZZ/3692 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 292-20-02)
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

412301465-1 412301465-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych ukladów automatyki typu SCADA i lokalnego monitoringu typu CCTV dla ZPM
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062400045 062400045 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów chemicznych, higienicznych i środków czystości.
Produkty chemiczne / Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

12/Z/2024 12/Z/2024 Zapytanie ofertowe

Realizacja robót związanych z obsługą przenośników odstawy i konwojowaniem transportów dla PBSz S.A
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego / Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 12:00

242400020 242400020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wymiana uszkodzonych szyb w elewacji budynku administracyjno-biurowym w Tychach przy ul. Bałuckiego 4” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3684 PRZZ/3684 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do obudowy chodnikowej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 281-8).
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3590 PRZZ/3590 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stropnic stalowo członowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" (gr. mat. 285-1)
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

602301157-1 602301157-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania węgla w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A.
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182400030 182400030 Tryb podstawowy

Likwidacja obiektów budowlanych: Budynek Wymienników Ciepła Szyby Główne, Budynek Łaźni Nowy wraz z Budynkiem BHP, budynek zaplecza technicznego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch ,,Jas-Mos” Etap I – Likwidacja Budynku Łaźni Nowy wraz z Budynkiem BHP.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482302395-1 482302395-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja systemów sejsmologicznych ARAMIS M/E dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW z podziałem na dwa zadania.
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301476-1 442301476-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa, obsługa i wykonanie pomiarów diagnostycznych fabrycznie nowej pompy wysokociśnieniowej typu OWH-250S/10 lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242400018 242400018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przebudowa wylotu wód z pompowni P1, P1-bis w Trzebini wraz z umocnieniem fragmentu rowu" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

14/Z/2024 14/Z/2024 Zapytanie ofertowe

Dostawa zgrzewarki do rur typu DELTA 315 dla PBSz SA
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Termin składania ofert:
23.02.2024 | 10:00

272400029 272400029 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usługa deratyzacji stanowiska śmietnikowego zlokalizowanego przy ul. Obrońców Warszawy 14-16 w Sosnowcu, będącym własnością SRK S.A. Oddziału AZM”
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272400030 272400030 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wywóz nieczystości płynnych w ilości 80 m3 z szamba zlokalizowanego przy ul. Krystyny 5 w Tenczynku, będącym własnością SRK S.A. Oddziału AZM
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622302282-1 622302282-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w PGG S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300253 062300253 Tryb podstawowy

„Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej w tym: Części I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII"
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442302359-1 442302359-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót z tytułu usuwania szkód górniczych w trybie awaryjnym w drogach i urządzeniach drogowych na terenie miasta Ruda Śląska, Mikołów i Zabrze w rejonach objętych wypływami eksploatacji górniczej PGG S.A. Oddział KWK Ruda
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602303136-1 602303136-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę, kosztorysem wykonawczym, przedmiarem robót oraz wielobranżowymi projektami technicznymi (wykonawczymi) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Budowa zbiornika wody technologicznej zlokalizowanego w Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła”
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302906-1 602302906-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Gospodarowanie odpadami o kodzie 07 02 99 (w tym transport, zbieranie, przetwarzania odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502301332-1 502301332-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
26.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400099-1 702400099-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-7
Termin składania ofert:
27.02.2024 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242400012 242400012 Tryb podstawowy

,,Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2024-2025, dla części obejmujących: 5 części dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi w zakresie nieruchomości / Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
Termin składania ofert:
27.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400057 062400057 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa przekładników napięciowych i prądowych na napięcie 20kV dla stacji 20/6kV
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Termin składania ofert:
27.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702400078-1 702400078-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7
Termin składania ofert:
27.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...