wyszukiwanie zaawansowane
z 137

PRZZ/3537 PRZZ/3537 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H, Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 11:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

37/Z/2023 37/Z/2023 Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa rur bez szwu fi 406,4 P235TR1 dla PBSz SA w Tarnowskich Górach
Obiekty użyteczności publicznej / Odczyty liczników
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 12:00

182400009 182400009 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300144 242300144 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Czyszczenie rowu odwadniającego i kanalizacji odprowadzającej wody karbońskie ze sztolni w Czarnym Borze” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300145 242300145 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie okresowej kontroli (kontrola pięcioletnia) obiektu budowlanego - kolektora deszczowego Ø 800 – ze szczególnym uwzględnieniem studni wraz z pokrywą betonową usytuowanych pomiędzy zbiornikiem Staw a rzeką Bierawka na działce nr 4027/431 w rejonie ul. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422301810-1 422301810-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa suszarni przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

362300001 362300001 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla pompowni Bolko SRK S.A. Oddział CZOK”
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne / Usługi telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482301226-1 482301226-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wydrążenie przekopu M-2 do pokładu 507 oraz chodnika nadścianowego W-2 w pokładzie 503 i 504 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462301052-1 462301052-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Awaryjna naprawa torów i obiektów kolejowych na stacji Ruda Bielszowice linii kolejowej nr 141
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301913-1 482301913-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa zapychaka torowego hydraulicznego dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300924-1 492300924-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług z tytułu usuwania skutków szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 9 zadań
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492301167-1 492301167-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalno-usługowym na nieruchomości położonej w Radlinie ul. Wypandów 7a dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242300143 242300143 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702302283-1 702302283-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-7
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301724-1 482301724-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci wąskotorowej) w okresie 12 m-cy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302520-1 702302520-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300051 302300051 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów składowania odpadów pogórniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I” na działce 2704/234 i Ruch „Pokój II” na działce 2705/234 oraz na terenach sąsiednich”.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472301161-1 472301161-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie górniczych robót przygotowawczych w latach 2023-2024 dla potrzeb PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300060 302300060 Tryb podstawowy

Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 13 w Rudzie Śląskiej - naprawa przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział „KWK „Pokój I – Pokój II“ Ruch „Pokój II".
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402301038-1 402301038-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu budynku Łaźni Górniczej nr 3 Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502300914-1 502300914-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przebudowy pochylni I-1200-E1 w pokładzie 703/1-2 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302003-1 702302003-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 291-15
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300211 062300211 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” w ramach zadania „Sprawdzenie poprawności wskazań oraz naprawa przepływomierzy elektromagnetycznych” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: Ruch I Pompownie Głębinowe. Część II: Ruch II Pompownia Stacjonarna Makoszowy
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
03.10.2023 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462301413-1 462301413-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-10
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412300698-1 412300698-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 130 kW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...