wyszukiwanie zaawansowane
z 77

442101359-1 442101359-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Ocena stanu technicznego oraz wykonanie projektu budowlanego remontu mostów przenośnikowych nr D31 , D41 , D63 , D81 , E11, oraz stacji przesypowych nr D3 , D4 , D6 , D7 w ZMPW wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę właściwego organu nadzoru budowlanego dla potrzeb KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100512-1 532100512-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu dla urządzeń produkcji Juniper Networks
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182200041 182200041 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przeglądu, legalizacji i naprawy przyrządów wielogazowych Dräger X-am 5000 dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-MW-0027/21-2 R-MW-0027/21-2 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa kompletnego agregatu prądotwórczego spalinowego z modułem spawalniczym dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192200016 192200016 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis przyrządów pomiarowych MX-4 i MX-6 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512100924-1 512100924-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100899-1 622100899-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń automatycznej regulacji cieczy ciężkiej, urządzeń automatyki obiegu wodno-mułowego, komputerowego systemu tworzenia mieszanek energetycznych na szybkim załadunku oraz wag przenośnikowych: ROL-400, RAMSEY, BELTWELT w KWK Staszic -Wujek, Ruch Murcki - Staszic.
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422100844-1 422100844-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa naczyń wyciągowych skipowych 30Mg w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622101260-1 622101260-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100541-1 532100541-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu i aktualizacji oprogramowania oraz subskrypcji dla 2 urzędzeń Palo Alto 3220
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101325-1 702101325-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie flag i banerów firmowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z ich wysłaniem na wskazane adresy
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100525-1 532100525-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu macierzy dyskowej Unity300
Termin składania ofert:
26.01.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2874 PRZZ/2874 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa osprzętu wiertniczego: świdry, koronki, poszerzacze dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w roku 2022(grupa materiałowa 295-8)
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

112100085 112100085 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Serwis urządzeń zasilania gwarantowanego systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – Pompownia „Boże Dary”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100141 082100141 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy w 2022 roku"
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Paliwa
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442101055-1 442101055-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp wirowych PH-300 lub równoważnych do hydrotransportu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100506-1 532100506-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oraz wymiana systemu klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu CPD1 w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402101102-1 402101102-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie modernizacji przemienników częstotliwości ACS607 przenośnika Bogda-1200 dla PGG S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały.
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472100660-1 472100660-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa infrastruktury kolejowej i wykonywanie przewozów dla PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 48 miesięcy z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
27.01.2022 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482101665-1 482101665-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice z podziałem na 4 zadania
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 07:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2881 PRZZ/2881 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 231-3)
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

062100248 062100248 Tryb podstawowy

Serwis urządzeń zasilania systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422001382-1 422001382-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej 20/6/0,5/0,4 kV służącej do zasilania urządzeń Pompowni Głębinowej "Wola", Zakładu Produkcji Ekopaliwa, Zakładu Remontowo-Produkcyjnego.
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2911 PRZZ/2911 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2022-2023
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 08:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

092200042 092200042 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenie usług serwisowych: Część I: urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32, Część IV: układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“".
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...