wyszukiwanie zaawansowane
z 132

292100063 292100063 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Odbiór techniczny zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach IV kategorii zagrożenia metanowego przez rzeczoznawcę elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej” będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK ”Wieczorek II”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100096 292100096 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie badań i wydanie opinii w celu możliwości zaliczenia wyrobisk do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego” dla SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58.
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432101377-1 432101377-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 sztuk torkretnicy typu MP-1 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200019 092200019 Tryb podstawowy

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i remontów okresowych oraz usuwania awarii systemu azotowego typu SA-700-97 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu w latach 2022-2023
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100172 242100172 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Oczyszczenie, załadunek, transport i rozładunek złomu z rozbiórki znajdującego się na terenie Oddziału KWKCL w Gliwicach Ostropie do Oddziału SRK S.A. KWK „Pokój I Śląsk” w Rudzie Śl.
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100138 182100138 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc po 24 godzinach i Rc po 28 dniach spoiwa mineralnego do wykonywania korków o konstrukcji przeciwwybuchowej dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas–Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100604-1 402100604-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawu transportowego bez belek 4 x min. 80 kN (8 wciągników x min. 40 kN) dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100099 292100099 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżawa 4 szt. drukarek wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II.
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100233 062100233 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa tonerów do urządzeń drukujących dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”
Druki i produkty podobne / Tusz
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272100060 272100060 Tryb podstawowy

Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z podporami ceglanymi budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Wiślanej 1 ABC będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100079 202100079 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100274-1 542100274-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont rusztu kotła WRm-38 zainstalowanego w Ciepłowni Chwałowice
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2770 PRZZ/2770 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych ognioszczelnych wyłączników produkcji Apator dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2023
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 08:50
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

422100578-1 422100578-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy do ściany 744b i kolejnych PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100144 242100144 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Projekt adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej w zakresie niezbędnym dla spełnienia norm właściwych dla Archiwum Zakładowego.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272100085 272100085 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie obsługi informatycznej w zakresie oprogramowania do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100171 242100171 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w roku 2021-2022.
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100406-1 532100406-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania wirtualizacji serwerów Vmware
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100078 082100078 Tryb podstawowy

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń” dla Oddziału KWK „Makoszowy”
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100120 082100120 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup Honorowej Szpady Górniczej dla pracowników Oddziału KWK "Makoszowy" SRK S.A. w 2021 r.
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100119 082100119 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup zegarków jubilackich naręcznych męskich i damskich dla pracowników KWK "Makoszowy" Oddział SRK S.A. w 2021 r.
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422101028-1 422101028-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast gr. mat.251-5
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100461-1 602100461-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja 3 szt. podwieszonych ciągników spalinowych typu DZ 1500 produkcji SMT Scharf dla PGG S. A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322100069 322100069 Tryb podstawowy

„Wykonanie stacji redukcji ciśnienia wody na poz.340m przy szybie „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I””
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100139 182100139 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos -Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu - Zdroju.
Termin składania ofert:
27.10.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...