wyszukiwanie zaawansowane
z 119

401901009-1 401901009-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawy serwisowe ładowarek kołowych eksploatowanych w Oddziale KWK "Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901124-1 611901124-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa fabrycznie nowego mieszalnika dla ZPM Oddział KWK Wujek
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481801204-1 481801204-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja węzła filtracji i flotacji w zakresie zasilania powietrzem w ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900077 111900077 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumentacja techniczna - Aktualizacja projektu technicznego wykonania instalacji p.poż. budynku lampowni ( łaźni maskowni , dyspozytorni, administracji ) wraz z remontem klatki schodowej i niektórych pomieszczeń budynku dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „ Boże Dary”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181900112 181900112 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Odśnieżanie i utrzymywanie zimowe chodników i ciągów pieszych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511902639-1 511902639-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych FAZOS 10/19-2x2340 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471901679-1 471901679-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pięciu fabrycznie nowych zestawów popychaka hydraulicznego z podziałem na 2 zadania dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice i KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902261-1 441902261-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy oraz pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach świadczenia usług medycyny pracy przez przychodnię dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900049 291900049 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie naprawy powłoki antykorozyjnej na całej powierzchni obiektu wpisanego do rejestru zabytków – wieża szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach.
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

641900035-1 641900035-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa centrum logistyczno – dystrybucyjnego paliw konfekcjonowanych w zakresie budowy układu regulacyjnego automatycznej stabilizacji parametrów mieszanek paliw kwalifikowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-K-0021/19-1 R-K-0021/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych R-7 dla potrzeb ruchowych dla SRK S. A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK Krupiński w latach 2020-2021
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi środowiska naturalnego
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

331900043 331900043 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich w 2020 i 2021 roku”.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900071 321900071 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2020 rok dla pracowników SRK S.A. W Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach”
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901415-1 401901415-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900110 291900110 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu pompy T-100/32 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900113 241900113 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie rocznych przeglądów konserwacyjnych podnośnika hydraulicznego typu Twin Busch TW 242 PE na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900609-1 531900609-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie systemu do równoważenia ruchu sieciowego
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901785-1 491901785-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych z linkami stalowymi tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 251-5.
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903306-1 701903306-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa: 1) wiertnicy DIAMEC z osprzętem lub równoważnej, 2) kotwiarek typu UMW „Merolek” lub równoważnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903350-1 701903350-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 271-1
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902580-1 701902580-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatury do zasilania kompleksów ścianowych na napięcie 3,3kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481902017-1 481902017-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Wykonanie przewiertu między poziomami 565m do 650m wraz z dostawą i zabudowaniem rurociągu do doprowadzenia emulsji zasilającej stację pomp wysokiego ciśnienia dla PGG S.A Oddział KWK ROW Ruch Jankowice”
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903211-1 621903211-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości placów, dróg, chodników, parkingów oraz terenów zielonych na obszarze kopalni i poza nią dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902376-1 441902376-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-WII-0007/19-1-1 ZP-WII-0007/19-1-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie
Termin składania ofert:
25.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...