wyszukiwanie zaawansowane
z 111

492101750-1 492101750-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja systemu sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kolejki spągowej BECKER-PIOMA KS-650/900/63/100 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3032 PRZZ/3032 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2022 - 2025 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:50
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

292200037 292200037 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II“
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-K-0004/22-1 R-K-0004/22-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni bitumicznej ulicy Poprzecznej odcinka bocznego w rejonie posesji nr 16 położonego w Suszcu – remont przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński “
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082200043 082200043 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200105 062200105 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK z siedzibą w Czeladzi
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny / Sprzęt osobisty i pomocniczy
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200468-1 702200468-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-7
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200306-1 702200306-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200050 242200050 Tryb podstawowy

Rekultywacja w kierunku leśnym w oddziale leśnym 427 k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200087 062200087 Tryb podstawowy

Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3045 PRZZ/3045 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa mat. 352-01-03).
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3010 PRZZ/3010 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kombajnów ścianowych produkcji JOY Maszyny Górnicze dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-24-04).
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

332200012 332200012 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I”
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3037 PRZZ/3037 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:50
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

502101370-1 502101370-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wymiana nowej wagi kolejowej elektronicznej wraz z wykonaniem informatycznego systemu załadunku na wagony dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402100815-1 402100815-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wiertnic i sprzętu wiertniczego dla potrzeb Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322200019 322200019 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa spoiwa cementowo - mineralnego do budowy korków o konstrukcji przeciwwybuchowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I”
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Piasek i glina
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622200338-1 622200338-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód obiektów budowlanych zlokalizowanych w Katowickim Parku Leśnym (droga do stadniny koni + parking przy parku linowym)
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402200207-1 402200207-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przebudowy odcinka Przekopu Północno Zachodniego II poz. 300 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200092 092200092 Tryb podstawowy

„Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu OS, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200077 242200077 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwisowanie metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum w Zabrzu ul. Sikorskiego 4
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3029 PRZZ/3029 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-17).
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

192200056 192200056 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II“ Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200135 062200135 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz dostarczenie naklejek inwentarzowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Wyroby konstrukcyjne
Termin składania ofert:
25.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200409-1 702200409-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do wiertnic dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-13
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...