wyszukiwanie zaawansowane
z 109

PEZO/48/2019/0019 PEZO/48/2019/0019 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób 2 minibusami z kierowcą , miejsc siedzących minimum 8 osób bez monitoringu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 13:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901815-1 491901815-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód górniczych – Przebudowa rowu DM-2,2 z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie, zlokalizowanego w Marklowicach przy ul.Stawowej
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902789-1 701902789-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych - URZĄDZENIA i KONSTRUKCJE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 352-01-07
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901536-1 501901536-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku płuczki dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900054 241900054 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Rozbiórka budynku sklepu przy ul. Francuskiej 16 w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

281900059 281900059 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900084 091900084 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa narzędzi ręcznych, urządzeń małej mechanizacji ,części eksploatacyjnych do urządzeń małej mechanizacji urządzeń pomiarowych oraz sprzętu pomocniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900107 061900107 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa urządzeń elektromechanicznych, materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw do lamp i sprzętu dielektrycznego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900064 241900064 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektu rozbiórki Budynku Związków Zawodowych byłej KWK "Kazimierz - Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

611901156-1 611901156-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 251-5
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902254-1 441902254-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z podziałem na zadania: 1) zadanie nr 1 – Modernizacja wysokowydajnego kombajnu chodnikowego typu AM-75-EX-S 2) zadanie nr 2 – Modernizacja kombajnu chodnikowego AM-50
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461801921-1 461801921-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi przepalania elementów podstawowych sekcji obudów zmechanizowanych oraz przenośników zgrzebłowych przeznaczonych do złomowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda.
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900056 201900056 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2020 r.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900083 191900083 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900084 191900084 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa toreb narzędziowych i narzędzi dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900116 061900116 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania zabudowanych na pompowni stacjonarnej,,Pstrowski" przy szybie ,,Mikołaj"
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
26.08.2019 | 15:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900053 241900053 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621903499-1 621903499-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zadanie 1: Remont 2 szt. wentylatora WEDT 11/70/9 produkcji Metal Serwis.
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421902518-1 421902518-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont kapitalny suwnicy o udźwigu 20T/5T dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902569-1 511902569-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odlewów do rynien tras przenośnika zgrzebłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2020 nr grupy 292-29
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421902790-1 421902790-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku nadszybia szybu I dla KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu Ruch Piast
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

271900140 271900140 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 73 w Bytomiu, będącym w 100% własnością SRK S.A. Oddziału AZM. Część II Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 69 w Bytomiu, będącym w 100% własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181900068 181900068 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego – szyb Jas II eksploatowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
27.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

311900029 311900029 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparki wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I"
Roboty budowlane / Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 07:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

431902835-1 431902835-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 3 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...