wyszukiwanie zaawansowane
z 113

R-C-0026/21-1 R-C-0026/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa sprzętu niezbędnego do modernizacji systemu RCP dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512100357-1 512100357-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie segregowanych oraz niesegregowanych odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w Bieruniu z Działu WRP2 w Woli oraz z Działu WRP3 w Lędzinach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100051 092100051 Tryb podstawowy

Rozbiórka 7 obiektów powierzchniowych szybu „Witczak” oraz Rozdzielni nr 2 (przy ul. Łużyckiej 7) położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100417-1 702100417-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Zawarcie umowy ramowej na sporządzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych oraz sprawowanie nadzorów budowlanych nad wybranymi obiektami w trakcie ujawniania się wpływów górniczych.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282100044 282100044 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa linek zacisków dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Sląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch " Śląsk"
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601902722-1 601902722-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowej hydraulicznej wiertarki rdzeniowej o max. śr. 100 mm, Ex II2GcIIB dla KWK Mysłowice Wesoła
Maszyny przemysłowe / Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482100403-1 482100403-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA lub równoważnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100030-1 702100030-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-C-0030/21-1 R-C-0030/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa części do podawarek środków mineralnych w tym: Część I – Dostawa części eksploatacyjnych do podawarek środków mineralnych produkcji GEBAR Część II – Dostawa części eksploatacyjnych do podawarek środków mineralnych produkcji TOK-FRES dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100047 282100047 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I- Śląsk” Ruch „Śląsk”
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422001020-1 422001020-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont systemów i urządzeń automatyzacji przenośników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100463-1 702100463-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100035 092100035 Tryb podstawowy

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2021 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów’’ dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK „Centrum“.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100070 062100070 Tryb podstawowy

Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów 1.PS „Siemianowice” szyb „Bańgów" 2.PS „Siemianowice” szyb „Zygmunt-August II" 3.PS „Siemianowice” szyb "Kolejowy I" 4.PS Jan Kanty szyb „Witold I” 5.PS „Pstrowski” szyb „Gigant” 6.PS „Dębieńsko” szyb "Jan III" 7.PS „Dębieńsko” szyb „V Zachodni" 8.PS „Szombierki” szyb „Ewa” 9.PS „Bolko” szyb „Bolko"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602100433-1 602100433-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni ( w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych ) w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100300-1 702100300-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług odmetanowania dla kopalń PGG S.A. w okresie 12 kolejnych miesięcy
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2660 PRZZ/2660 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama w 2021 r.
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 08:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

242100043 242100043 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w wielomieszkaniowym budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Dmowskiego 24b - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rektyfikacji budynku wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego: Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Etap II – Pełnienie nadzoru autorskiego.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100027 282100027 Tryb podstawowy

Likwidacja infrastruktury kolejowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100078 182100078 Tryb podstawowy

Likwidacja 4 obiektów budowlanych ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos".
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100032 112100032 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielnicy RG-500V przy rozdzielni głównej 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100048 282100048 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa węży hydrantowych, parcianych dla SRK S.A. KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100100 092100100 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa gazów do wzorcowania czujników systemu gazometrycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100049 292100049 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 16 02 16 w postaci elementów z zużytych urządzeń elektrycznych z SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach.
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100046 112100046 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa szczeliw, płyt uszczelkarskich oraz uszczelek dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch "Boże Dary" w Katowicach
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
18.06.2021 | 13:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...