×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 102

702000476-1 702000476-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000586-1 702000586-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fartuchów ochronnych do stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-18
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000359-1 402000359-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej do budynku nadszybia szybu Aleksander I w PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432000547-1 432000547-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. sond PPV współpracujących z systemem sejsmologicznym SOS.
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000535-1 702000535-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA nr. grupy 241-1
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000453-1 702000453-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512000424-1 512000424-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny - numer grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621904268-1 621904268-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Projekt budowlany naprawy konstrukcji budynku płuczki i zbiornika kamienia dla PGG SA KWK Murcki-Staszic
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000410-1 402000410-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu technicznego naprawy obudowy szybu Aleksander II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000080 202000080 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2021r., Zadanie I: „Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900”, Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000112 092000112 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa przecinaka do nakrętek Holmatro wraz z osprzętem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000111 062000111 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 rok
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000088 292000088 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w roku 2020”
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000076 082000076 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis, naprawy, remonty i przeglądy klimatyzatorów dla Spółki Restrykturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze w 2020r.
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000451-1 702000451-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622000391-1 622000391-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont łaźni nr 1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000050 282000050 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Naprawa uszkodzeń powłok gumowych lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG z oceną rzeczoznawcy WUG”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I- Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000213-1 462000213-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis i przeglądy pieców grzewczych typu KROLL zabudowanych przy szybie Północny I (Ruch Halemba) oraz Pawłów Górny I, Szyb I (Ruch Bielszowice) w sezonach grzewczych 2020-2021 i 2021-2022
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000116 242000116 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Remont dachu i głowic kominowych budynku w 43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a”
Termin składania ofert:
13.08.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000570-1 702000570-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur, elementów złącznych i akcesoria rur podsadzkowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 272-4
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000567-1 702000567-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów złącznych rur stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-6
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000437-1 702000437-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie kompleksowej oceny prowadzenia ścian w warunkach górniczo – geologicznych kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000440-1 702000440-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie projektów wyrobisk przyścianowych w warunkach kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000549-1 702000549-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 159-1
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000563-1 702000563-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kruszarek - ZUT WAMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-28-03
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...