×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 105

702000821-1 702000821-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiw anhydrytowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021 roku nr grupy 288-14.
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542000307-1 542000307-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Legalizacja przyrządów pomiarowych (wagi taśmociągowe i waga samochodowa) zainstalowanych w obiektach PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie wraz z wydaniem dowodów legalizacji.
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000830-1 702000830-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa klejów organiczno-mineralnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2483 PRZZ/2483 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-13)
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

312000017 312000017 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

likwidacja szybu "Głowacki" w SRK S.A. Oddział "KWK Jas-Mos-Rydułtowy I" Ruch "Rydułtowy I" w Rydułtowach
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492001127-1 492001127-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej z amoniakalnymi agregatami chłodniczymi i stacją freecoolingu dla potrzeb KWK ROW
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

312000020 312000020 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Rozbiórka wieży basztowej szybu Leon III dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Rydułtowy I.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000864-1 702000864-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000831-1 702000831-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000840-1 402000840-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000927-1 492000927-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 284-6
Termin składania ofert:
15.12.2020 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000619-1 602000619-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Projekt udostępnienia i eksploatacji warstwy przyspągowej pokładu 510 w partii A wschód wraz z określeniem zakresu eksploatacji oraz koordynacji odległościowej i czasowej z prowadzonymi i planowanymi robotami przygotowawczymi i eksploatacyjnymi w warstwie podstropowej, a także prognoza zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami dla tych robót w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
16.12.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000835-1 702000835-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-4
Termin składania ofert:
16.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000856-1 702000856-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4
Termin składania ofert:
16.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000840-1 702000840-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4
Termin składania ofert:
16.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542000360-1 542000360-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla kominów przemysłowych nr 1 i nr 3 w C Chwałowice; nr 1 i nr 2 w C Anna i nr 1 w C Rymer
Termin składania ofert:
17.12.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903422-1 701903422-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont urządzeń małej mechanizacji - narzędzia z napędem pneumatycznym dla oOddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
17.12.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2489 PRZZ/2489 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 252-16)
Termin składania ofert:
17.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702000828-1 702000828-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wciągników z napędem pneumatycznym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-20-04
Termin składania ofert:
17.12.2020 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901723-1 501901723-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
18.12.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000363-1 532000363-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług telefonii mobilnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1. Usługi telefonii mobilnej Zadanie 2. Usługi masowej wysyłki SMS.
Termin składania ofert:
18.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000909-1 702000909-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów magistralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-3
Termin składania ofert:
21.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000361-1 532000361-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu macierzy dyskowej Unity300
Termin składania ofert:
21.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000829-1 702000829-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3.
Termin składania ofert:
22.12.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000553-1 702000553-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drutów stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-7
Termin składania ofert:
22.12.2020 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...