wyszukiwanie zaawansowane
z 194

292300018 292300018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przegląd i legalizacja indywidualnych przyrządów pomiarowych firmy Drager dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II“.
Termin składania ofert:
05.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3404 PRZZ/3404 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 312-1).
Termin składania ofert:
05.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

272300019 272300019 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Rozbiórka budynku gospodarczego (komórek lokatorskich) oraz budynku gospodarczego zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 31 w Zabrzu, Jednostka ewidencyjna: 247801_1 m. Zabrze, obręb ewidencyjny: 0006 Mikulczyce, działka nr: 2353/266, będącego 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092300067 092300067 Tryb podstawowy

„Likwidacja pomostu obiegu wozów 2.b.1 / pomostu załogi od szybu Rejtan do szybu Staszic 8.2” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300064 062300064 Tryb podstawowy

Dostawa kabli i przewodów energetycznych, sygnalizacyjnych i teletechnicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Kabel, drut i podobne wyroby
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300103 062300103 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa praski hydraulicznej wraz z matrycami do zaciskania i formowania”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412300039-1 412300039-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych – PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK SOŚNICA - nr grupy 292-10-07
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300211-1 512300211-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01.
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300995-1 702300995-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Gliwice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622202126-1 622202126-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Zawarcie umowy dla Oddziału KWK Staszic – Wujek na wykonanie robót budowlanych – napraw (w trybie awaryjnym) z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej na linii 657 Katowice-Szopienice Północne - Katowice Muchowiec oraz na linii nr 171 relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik, w km ok. 34,800 - 38,700 wg kilometrażu linii 171, dla utrzymania ciągłości ruchu kolejowego i eliminacji niebezpieczeństwa w ruch
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-KCL-0001/23-1 R-KCL-0001/23-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Dostawa samochodu osobowego SUV 4x4" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu / Pojazdy silnikowe
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302300039 302300039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa szczeliw łojowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I-Pokój II“, Ruch „Pokój II” w Rudzie Śląskiej”.
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego / Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092300111 092300111 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302300029 302300029 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji pozostałych obiektów (infrastruktura kolejowa wraz z obiektami towarzyszącymi ) z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami dla budowli położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A" Oddział KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój II”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052300008 052300008 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192300041 192300041 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa źródeł światła i osprzętu oświetleniowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I-Pokój II“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092300044 092300044 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Regeneracja zawieszeń naczyń wyciągowych szyb Budryk" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 10:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3382 PRZZ/3382 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 272-1)
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3395 PRZZ/3395 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 352-01-03)
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 10:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

292300019 292300019 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Serwis urządzeń systemu wczesnego wykrywania pożaru” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II“
Termin składania ofert:
06.04.2023 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302300021 302300021 Tryb podstawowy

Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Pokój”, dla likwidowanego zakładu górniczego SRK. S.A. Oddział KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój II” – rozliczający złoże
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602201004-1 602201004-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zad 1 Zakup fabrycznie nowego zestawu chromatograficznego z osprzętem do oznaczania śladowych ilości węglowodorów, wraz z modułem do zatężania próbek dla laboratorium chemicznego PGG SA Oddział Mysłowice Wesoła. Zad 2 Zakup nowego zestawu chromatograficznego z termodesorberem do analizy precyzyjnej powietrza kopalnianego dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Zad 3 Zakup chromatografu gazowego TRACE 1600 lub równoważnego dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462201859-1 462201859-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i wymiana obudowy wraz z ramą fundamentową wirnika wentylatora typu WPK-5,0 nr 1 przy szybie IV dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300045-1 532300045-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenia usług serwisowych utrzymania w sprawności systemów telekomunikacyjnych cyfrowych central telefonicznych produkcji firmy DGT sp. z o.o., systemów KAR oraz telefonów systemowych i konsol dyspozytorskich DGT użytkowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300104 062300104 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Przegląd klimatyzatorów" dla SRK S.A. Oddział CZOK
Maszyny przemysłowe / Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Termin składania ofert:
07.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...