wyszukiwanie zaawansowane
z 92

492301708-1 492301708-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzenia przekładkowego przenośnika podścianowego dla KWK ROW Ruch Marcel
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
06.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502300785-1 502300785-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji Elektrobudowa dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
06.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462302112-1 462302112-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych – Potok Bielszowicki, rzeka Czarniawka i rzeka Kłodnica w latach 2024-2025 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 Ruch Bielszowice, Zadanie 2 Ruch Halemba
Termin składania ofert:
06.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482302155-1 482302155-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych dla systemu sterowania, wizualizacji i AKP produkcji JJA Progress w stacjach wentylatorów głównych eksploatowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
06.03.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622400169-1 622400169-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie wyrobisk głównego odwadniania na poziomie 720
Termin składania ofert:
07.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402300446-1 402300446-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa / zakup wózków widłowych dla potrzeb Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
08.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301903-1 622301903-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla ściany 311/407/4/AB w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek
Termin składania ofert:
11.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442300592-1 442300592-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja osadzarek OM-30 i OZ-18 produkcji firmy WAMAG S.A. w zakresie pulsacji powietrza roboczego, zespół odbioru produktu ciężkiego oraz instalacji wody dolnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
13.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300256 062300256 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i nN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego, Część I, Część II, Część III
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
15.03.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3698 PRZZ/3698 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisu i rozwoju obecnie wykorzystywanego oprogramowania klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. o nazwie handlowej SZYK wraz z udostępnieniem Platformy Obliczeniowej w Data Center na okres 36 miesięcy.
Termin składania ofert:
15.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

602302497-1 602302497-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie etapu I rekultywacji technicznej zgodnie z "Projektem zagospodarowania terenu przekształconego działalnością górniczą położonego przy południowej granicy zakładu górniczego PGG Oddział KWK Myłowice-Wesoła wraz z odbiorem i transportem kruszywa naturalnego z terenu kopalni
Termin składania ofert:
18.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462301905-1 462301905-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kolejek oraz zestawów transportowych produkcji firm: ZAMPRA, CARBOMECH, SIGMA, FAMA(z podziałem na zadania) dla kopalń PGG.S.A.
Termin składania ofert:
20.03.2024 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300222 062300222 Tryb podstawowy

Likwidacja szybu „Ewa”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK, w tym: Część I: Likwidacja górniczego wyciągu szybowego Część II: Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej, uszczelnienie rurociągów na długości korka iłowego, wypełnienie kanału oraz wykonanie płyty zabezpieczającej
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
25.03.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602302022-1 602302022-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa śluz wentylacyjnych dla Oddziałów PGG S.A.
Termin składania ofert:
25.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502300400-1 502300400-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont podnośników kubełkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
26.03.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

612300739-1 612300739-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK STASZIC-WUJEK Ruch Wujek w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
27.03.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301566-1 622301566-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 2 kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Podobne produkty wydobywcze i kopalne
Termin składania ofert:
28.03.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...