wyszukiwanie zaawansowane
z 116

411801330-1 411801330-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont kapitalny silnika Cummins 6CT 8,3 do spycharki TD-15E dla ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902381-1 461902381-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie odpadów wydobywczych o kodzie 01 01 02 wytworzonych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w podziale na 2 zadania.
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902616-1 701902616-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawy awaryjne obiektów budowlanych, biurowych i socjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały i Oddział KWK Sośnica w okresie 12 m-cy od daty zawarcia umowy
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902281-1 461902281-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych w latach 2019-2020 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda.
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621902564-1 621902564-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 92 szt. fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 2,6 m do co najmniej 4,6 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

181900019 181900019 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wymiana zbrojenia szybowego w szybie JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos".
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

071900017 071900017 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa Internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902622-1 701902622-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zegarków jubileuszowych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku nr grupy 335-1
Termin składania ofert:
30.04.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902123-1 511902123-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa filtrów i wkładów filtracyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2019r. nr grupy 291-10
Termin składania ofert:
30.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802244-1 701802244-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 312-11
Termin składania ofert:
30.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

071900011 071900011 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód' (z podziałem na 6 części)
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461802284-1 461802284-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej – rejony peryferyjne - dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902696-1 431902696-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem złoża Imielin – Północ dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441901692-1 441901692-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przekładni zębatych walcowych 160kW I-15,482 do przenośników Gwarek-1000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2019 roku - nr grupy 291-2.
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441901943-1 441901943-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego produkcji PIOMA 1200 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w 2019 roku - nr grupy 292-11-01
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902112-1 511902112-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa ciągników siodłowych wraz z naczepami burtowymi (2 kpl) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Proudkcyjny
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431901849-1 431901849-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis maszyn zwałująco-ładujących na zwałach miału: Zadanie 1 - Zwałowarka ZOS.1250–30 i Ładowarka ŁWKS.250–20 w branżach: mechanicznej i hydraulicznej; Zadanie 2 - Zwałowarka ZOS.1250–30 i Ładowarka ŁWKS.250–20 w branżach: elektryczna, automatyka dla potrzeb ZPMW PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431802272-1 431802272-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych urządzeń systemu łączności bezprzewodowej UHF BeckerCom Leaky Feeder System produkcji Becker - Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902387-1 431902387-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont chwytaka czterolinowego dwułupinowego typu 124 DCu do suwnicy bramowej dla Oddziału KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
06.05.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901622-1 491901622-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa podnośników lokomotyw dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Maszyny przemysłowe / Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902475-1 701902475-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 285-12.
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902184-1 511902184-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa siłowników nacisku dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku, grupa materiałowa 294-6
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611900780-1 611900780-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych – likwidacja ściany IL w pokładzie 405 na poziomie 680m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802017-1 601802017-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja części przekopu I wentylacyjnego poz. 665m wraz z odcinkami wyrobisk przyległych w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901602-1 501901602-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych dla systemu sterowania, wizualizacji i AKP stacji wentylatorów głównych przy szybie 3 i 4 oraz przy szybie „Powietrzny I” produkcji J.J.A. PROGRESS eksploatowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. KWK ROW”
Termin składania ofert:
07.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...