wyszukiwanie zaawansowane
z 111

432200435-1 432200435-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomostu przenośnikowego U-1401 dla ZPMW w Woli, PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492200222-1 492200222-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa i konserwacja powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej PSKC dla PGG SA KWK ROW Ruch Marcel.
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442200269-1 442200269-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa monitoringu wizyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda - wszystkie ruchy
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532200168-1 532200168-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu urządzeń Isylon (DELL/EMC) przez okres 12 miesięcy
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200137 062200137 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czealdzi Centralny Zaklad ODwadniania Kopalń- PS "Bolko" "Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej".
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200136 062200136 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa części do sprężarek” dla SRK S.A Oddział CZOK Część I Dostawa filtrów powietrza, oleju, separatorów oleju do sprężarek Airpol Część II Dostawa filtrów powietrza, oleju, separatorów oleju do pozostałych sprężarek Część III Dostawa pasów klinowych do sprężarek Część IV Dostawa wentylatora chłodzącego do sprężarki Część V Dostawa pozostałych części do sprężarek
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402200567-1 402200567-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężonego powietrza do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3054 PRZZ/3054 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w Węglokoks Kraj S.A.
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 11:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

482200088-1 482200088-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492101745-1 492101745-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji SIEMAG TECBERG dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412200339-1 412200339-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont agregatu prądotwórczego z wymianą silnika gazowego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412200332-1 412200332-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa zestawu klasyfikacyjno-odwadniającego w chodnikach wodnych na poziomie 750m.
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532200152-1 532200152-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla systemu FORCEPOINT DLP przez okres 12 miesięcy
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101499-1 702101499-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawy spalinowych ciągników podwieszonych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492200249-1 492200249-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja transformatorów TR1 i TR2 110/6kV 10MVA wraz z przynależnym osprzętem
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622200218-1 622200218-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa klimatyzacji centralnej o minimalnej mocy 6 MW dla PGG S.A. Oddz.Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402101282-1 402101282-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały" i KWK "Sośnica"
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
31.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502200652-1 502200652-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oraz uruchomienie kompletnego systemu sterowania i monitoringu wizyjnego dla pompowni odwadniającej poziom 1200 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
01.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432101711-1 432101711-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa rozdzielni 6kV oraz 0,5kV na poz. +6m Płuczki 2 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
01.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200518-1 702200518-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zegarków jubileuszowych dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 335-1
Termin składania ofert:
01.06.2022 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-CZOK-0012/22-1 ZP-CZOK-0012/22-1 Tryb podstawowy

„Wykonanie otworów badawczo-doszczelniających z Przekopu 1 Wschodniego na poz.500 m oraz z Przekopu objazdowego poz.500 m do zrobów Dowierzchni do pokł.510 oraz wzmocnienie i uszczelnienie wyrobisk górni. w rejonie tamy nr TI-77, otworami iniekcyjnymi odwierconymi z Przekopu 1 Wschodniego i Przekopu objazdowego na poz.500 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
02.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-C-0005/22-1 ZP-C-0005/22-1 Tryb podstawowy

Likwidacja urządzeń wyładowczych w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk“ dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
02.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442200702-1 442200702-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
02.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200246-1 702200246-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie kampanii reklamowych paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego w oparciu o system reklamowy Google Ads w okresie 2022-2023
Termin składania ofert:
02.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542200219-1 542200219-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana łożysk oraz przegląd silnika (VUES Brno s.r.o) wentylatora chłodni wentylatorowej (nr inw. 1-203-316807) typu PMH 125-180D; 120kW; 400V; 184/92obr/min w EC Marcel
Termin składania ofert:
03.06.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...