wyszukiwanie zaawansowane
z 109

411901911-1 411901911-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie inwentaryzacji wraz z określeniem odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanych w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji górniczej pokładu 408/4 ścianą n114 i pokładu 404/5 ścianą gc101
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

321900066 321900066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa przyrządów pomiarowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach”
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401801051-1 401801051-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i uruchomienie dołowej rozdzielnicy 6kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902801-1 701902801-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej wyższej na potrzeby Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621902740-1 621902740-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji: -Operat wodnoprawny dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na odwadnianie zakładu górniczego i wprowadzanie wód dołowych do potoku Bolina Południowa I, -Prognoza hydrogeologiczna określająca warunki odwadniania zakładu górniczego dla Oddziału KWK Murcki-Staszic oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego PGG S.A Oddział KWK Murcki-Staszic i wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego do potoku Bolina Południowa I; -Dokumentacja hydrogeolo
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901764-1 411901764-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900075 241900075 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601902695-1 601902695-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dodatek Nr 9 do Projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego "Wesoła" na lata 2019 - 2043.
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900056 111900056 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Źródła światła” kompleksowy zakup komponentów do oświetlenia.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 14:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

111900057 111900057 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakupu bezpieczników ( wkładek topikowych)
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 14:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902745-1 701902745-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer grupy 295-22-02.
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901921-1 491901921-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa frezarki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902765-1 431902765-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie wiaduktu kolejowego nad ul. Oficerską w Lędzinach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901643-1 481901643-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja pól rozdzielczych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej rozdzielni 6 kV Mocna na powierzchni KWK ROW Ruch Jankowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902217-1 601902217-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby produkcji wody pitnej, w celu redukcji zawartości siarczanów w oparciu o technologie membranowe dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła, realizowana w formule "pod klucz"
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901797-1 411901797-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prognoza oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe na terenie górniczym PGG S.A. oddział KWK Sośnica w okresie obowiązywania " Kompleksowego projektu eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami z złożu KWK Sosnica na lata 2020-2022
Termin składania ofert:
02.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902868-1 701902868-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa prętów ze stali w gat. ST dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 271-2
Termin składania ofert:
03.09.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902795-1 701902795-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych wielokanałowych do sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grypy Górniczej S.A. - nr grupy 251-17
Termin składania ofert:
03.09.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901766-1 411901766-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez rektyfikację i remont budynku mieszkalnego położonego na posesji w Gierałtowicach przy ul. Powstańców 17
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
03.09.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902329-1 491902329-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa urządzeń dźwignicowych wraz z belkami montażowymi w obiektach ZPM służących do wymiany przesiewaczy PWE i WK na systemie A dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch MARCEL
Termin składania ofert:
03.09.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901484-1 501901484-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa socjalna łaźni górniczych w PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
04.09.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902720-1 431902720-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rozbudowa sieci sejsmologicznej KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Zadanie 1: Synchronizacja stanowisk powierzchniowych AMAX-GSI z systemem SOS (2 stanowiska) – etap II Zadanie 2: Dostawa sond PPV współpracujących z systemem SOS (2 szt.)
Termin składania ofert:
04.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902830-1 701902830-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 284-18.
Termin składania ofert:
04.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461903270-1 461903270-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i materiałów tekstylnych dla potrzeb Oddziału KWK RUDA z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
04.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902723-1 461902723-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont konstrukcji żelbetowej dyfuzorów z naprawą pokryć dachowych kanałów wentylacyjnych oraz wymiana łukowych klap rewersyjnych wentylatorów typu WPK – 5,0 nr 1 i 2 przy szybie IV dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
04.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...