wyszukiwanie zaawansowane
z 87

702000781-1 702000781-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Sporządzanie specjalistycznych opinii, ekspertyz oraz koreferatów do opracowań w zakresie: budownictwa na terenach górniczych, ochrony powierzchni terenów górniczych oraz szkód górniczych, w szczególności sporządzanie koreferatów do opinii biegłych sądowych oraz do projektów i wycen kosztów profilaktyki budowlanej na terenach górniczych
Termin składania ofert:
18.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100077 062100077 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Pompownia Niwka-Modrzejów”.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
18.03.2021 | 23:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100041-1 702100041-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-5
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322100006 322100006 Tryb podstawowy

Wykonanie konserwacji wieży szybowej szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702001428-1 702001428-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-6.
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100032-1 702100032-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-12.
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000617-1 502000617-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja central telemetrycznych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2596 PRZZ/2596 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.(gr.mater.292-11-01)
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2608 PRZZ/2608 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-3)
Termin składania ofert:
19.03.2021 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

512100025-1 512100025-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
22.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

332000094 332000094 Tryb podstawowy

Likwidacji szybów „Julian II” i „Julian IV” SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”: Część I. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych wraz z przygotowaniem szybu „Julian II” do likwidacji. Część II. Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z przygotowaniem szybu „Julian IV” do likwidacji. Część III. Likwidacja szybu „Julian II” przez zasypanie. Część IV. Likwidacja szybu „Julian IV” przez zasypanie
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
22.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2576 PRZZ/2576 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 285-2)
Termin składania ofert:
23.03.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...