wyszukiwanie zaawansowane
z 135

701901982-1 701901982-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, nr grupy 273-2 i 273-1.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0215-1-1-1 PRZZ/0215-1-1-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019r.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621801951-1 621801951-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji APATOR dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w latach 2019-2020
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

641900004-1 641900004-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa centrum logistyczno – dystrybucyjnego paliw konfekcjonowanych w zakresie budowy linii do konfekcjonowania ekogroszku i budowy hali magazynowej (z podziałem na zadania).
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601800653-1 601800653-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

dostawa 127 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego ( 120 szt.- sekcje liniowe oraz 7 szt.- sekcje skrajne) o zakresie pracy od nie więcej niż 1,8 m do nie mniej niż 3,4 m wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. oddział KWK Mysłowice-Wesoła w roku 2019.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621801568-1 621801568-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461800607-1 461800607-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda - dostawy planowane na lata 2019-2020
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701900011-1 701900011-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku-nr grupy 294-4
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802080-1 461802080-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych aparatów ucieczkowych produkcji DRAGER dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802134-1 701802134-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia oraz sprzętu ochrony twarzy i oczu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 185-2 i 334-1.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411801335-1 411801335-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Czyszczenie dróg na wyznaczonych odcinkach w rejonie Oddziału KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601800821-1 601800821-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont lamp typu ŚWIT-09 produkcji Elektrometal S.A. dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802165-1 701802165-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.
Termin składania ofert:
05.03.2019 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802030-1 601802030-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja oraz zabudowa układu klimatyzacji dla Oddziału KWK Mysłowice – Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201800067 201800067 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701802099-1 701802099-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 285-5.
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902167-1 701902167-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-11.
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701900015-1 701900015-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 251-1
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900001 091900001 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum: Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: Dostawa rur DN 350 wraz z zabudową na poziomie 250m. Część II: Dostawa rur DN 500 w ramach zadania: Dostawa rur DN 500 wraz z zabudową z pompowni na poziomie 774m do szybu Budryk. Etap I: Dostawa partii 11 rur., Etap II: Dostawa partii 52 rur. Część III: Dostawa rur DN 630 w ramach zadania: Budowa rurociągu głównego odwadniania od osadników do rzeki B
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401800207-1 401800207-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900003-1 531900003-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis macierzy dyskowej VNX5400 DELL/EMC
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi w zakresie danych
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491801656-1 491801656-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przekładni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w 2019 roku- nr grupy 291-2
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802073-1 601802073-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w roku 2019 nr. grupy 292-9
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902170-1 701902170-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit, materiały eksploatacyjne oraz części zamienne maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku nr grupy 252-14
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461801986-1 461801986-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice w okresie 36 miesięcy.
Termin składania ofert:
06.03.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
×

Masz pytania lub wątpliwości?

Zapoznaj się z kilkoma najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, kliknij TUTAJ, aby przenieść się do działu Pomoc. Dodatkowo wszystkie kluczowe elementy w procesie składania ofert zostały przedstawione w INSTRUKCJI.

Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...