wyszukiwanie zaawansowane
z 136

502301110-1 502301110-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dwóch orurowanych odwiertów technologicznych DN200 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300890-1 512300890-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu ZRP-13/27 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17.
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402300698-1 402300698-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa agregatu pompowego do cieczy zanieczyszczonej dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542300166-1 542300166-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont dachu stacji transformatorowej KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462300905-1 462300905-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302349-1 702302349-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji pracującego w systemie Multi Split (4 szt., jednostki wewnętrznej i 1 szt., jednostki zewnętrznej) do schładzania pomieszczeń w Budynku Centrali PGG S.A., w Katowicach
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462300463-1 462300463-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany 008z w pokł. 504wg dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462301093-1 462301093-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302276-1 602302276-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kasztów podpornościowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr grupy 205-1
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302415-1 702302415-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 317-1
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492301520-1 492301520-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przygotowanie oraz dostarczenie bonów świątecznych towarowych dla pracowników KWK ROW Ruch Marcel oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach ( placówkach) handlowych i usługowo-gastronomicznych znajdujących się w obrębie granic administracyjnych miasta Radlin.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492301034-1 492301034-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usuwanie awarii spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej KWK ROW w obiektach i urządzeniach PKP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302357-1 702302357-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-1
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300813-1 492300813-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont elementów układów hydrauliki sterowniczej dla 97 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej BW 16/37 POz oraz 50 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 14/34 POz dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302296-1 702302296-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa PGG w zakresie prawa własności przemysłowej - rzecznik patentowy 2023-2025
Termin składania ofert:
06.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432302306-1 432302306-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym dla potrzeb Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301115-1 482301115-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 4 przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542300353-1 542300353-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont dachu budynku wodozmiękczalni (starej pompowni) w EC Jankowice [część budynku kotłowni; nr inw. 1-101-317119]
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301052-1 482301052-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa automatów wydających środki ochrony indywidualnej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302335-1 702302335-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku i środków produkcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 317-2
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472301473-1 472301473-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300924-1 492300924-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług z tytułu usuwania skutków szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 9 zadań
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300039-1 512300039-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wielozadaniowego spalinowego podnośnika przegubowego koszowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301317-1 442301317-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa fabrycznie nowego przesiewacza typu WK1-2,6x5,0Ex w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472301313-1 472301313-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia-obszarów, obiektów i urządzeń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW"
Termin składania ofert:
09.10.2023 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...