wyszukiwanie zaawansowane
z 119

531900608-1 531900608-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sieciowych
Termin składania ofert:
29.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900092 191900092 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie zabezpieczenia wlotu do szybu „Wanda” po stronie północnej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
29.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-CZOK-0018/19-1 ZP-CZOK-0018/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Awaryjne odtworzenie zapadniętego kanału zamkniętego Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcu ”.
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900252-1 541900252-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Usługi ochrony osób i mienia w Oddziale Zakład Elektrociepłownie
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903316-1 701903316-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa gaśnic p/pożarowych i środków pianotwórczych do gaśnic dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 292-6
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903377-1 621903377-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja odcinków Pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405, kapitalnego wyrobiska górniczego, poprzez jego przebudowę do większych gabarytów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Murcki-Staszic.
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903305-1 701903305-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu ochrony twarzy i oczu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 334-1
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-PI-0013/19-1 R-PI-0013/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na obszarze należącym do SRK S. A. Oddziału KWK „Piekary I” w 2019/2020”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
30.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900135 061900135 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym” – etap I i II
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902527-1 701902527-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa agregatów wysokociśnieniowych oraz zespołów pompowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2020-2021.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901836-1 411901836-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Oddziału KWK Sośnica
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901416-1 401901416-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902970-1 431902970-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Analizy techniczno-ekonomiczne;Zadanie 2: Opinie budowlane; Zadanie 3: Dokumentacje dla obiektów i urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej oraz koreferaty do dokumentacji dla tych obiektów
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901169-1 611901169-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491801644-1 491801644-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji infrastruktury stacji „Radlin Marcel” oraz przebudowy przyległej do niej infrastruktury bocznicy kolejowej JSW KOKS S.A. wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900628-1 531900628-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zasilaczy iskrobezpiecznych i UPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 311-5.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901095-1 611901095-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej w KWK Wujek w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902971-1 431902971-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit. Obiekty drogowe, kolejowe i sieci.
Termin składania ofert:
31.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903041-1 621903041-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa urządzeń: -Nowej kompletnej kolejki spągowej zębatej z napędem elektrycznym -Nowej (kompletnej) platformy transportowej wyposażonej w uchwyt urządzeń pomocniczych wraz z przeciągarkami hydraulicznymi -Nowej (kompletnej) trasy dla kolejki spągowej zębatej z napędem elektrycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903321-1 621903321-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902009-1 441902009-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia-obszarów, obiektów i urządzeń Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, Ruch Halemba, Ruch Pokój.
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903294-1 701903294-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-08
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902534-1 511902534-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

641900036-1 641900036-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa centrum logistyczno – dystrybucyjnego paliw konfekcjonowanych w zakresie budowy placu magazynowo – załadowczego oraz drogi transportowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa.
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900665-1 531900665-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stacji roboczych do zabudowy w szafach RACK
Termin składania ofert:
04.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...