wyszukiwanie zaawansowane
z 111

462000257-1 462000257-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa przenośnika członowo płytowego B-2000 przy szybie V przedział B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
09.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000020 242000020 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego budowę rowu oraz mnichów spustowych na terenie miasta Bytom – ETAP II" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
09.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901813-1 411901813-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń dźwigowych szt. 7 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
09.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512000303-1 512000303-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2020 r. - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000255-1 602000255-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa skrzyżowania portalowego na połączeniu dworca osobowego i objazdu szybu Piotr na poziomie 665m, w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000051 192000051 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku Urzędu Pocztowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 77 – remont przez przedsiębiorcę - dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk", Ruch "Pokój I"
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532000074-1 532000074-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kas fiskalnych ELZAB MERA online do wskazanych lokalizacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. z serwisem i przeglądami technicznymi.
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900730-1 531900730-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji TELVIS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000443-1 442000443-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422000519-1 422000519-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), kosztorysu wykonawczego, przedmiaru robót oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Budowa wag samochodowych do załadunku odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast”
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

642000029-1 642000029-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit i Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli.
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622000024-1 622000024-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych kołnierzowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Murcki-Staszic w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1.
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422000255-1 422000255-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości, wykonywanie dokumentacji przewłaszczeniowej, aktualizacji map do celów projektowych przy usuwaniu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach inżynieryjnych i hydrotechnicznych
Termin składania ofert:
10.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-BZ-0002/20-1 ZP-BZ-0002/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej oddziałów
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
Termin składania ofert:
12.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000044 182000044 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja górniczego wyciągu szybowego przedziału północnego zabudowanego w szybie Jas II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901244-1 401901244-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu Aleksander III przedział skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000363-1 702000363-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej SA. - grupa 316-4.
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412000175-1 412000175-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu uszkodzonych konstrukcji stalowych i żelbetowych w rejonie wysypu kamienia w budynku nadszybia szybu IV wraz z opracowaniem projektu budowlanego wykonawczego dla Oddziału KWK Sośnica
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000047 242000047 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja: Etap I – bocznicy kolejowej normalnotorowej, rejon Kazimierz (Dz.nr 1493/14) o długości 3000 m, Etap II – toru kolejki wąskotorowej prowadzącego z rejonu Kazimierz do rejonu Juliusz o długości 4700m
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000043 242000043 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie budynku przy ul. Powstańców 16 w Rudzie Śląskiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000163-1 512000163-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu Oczyszczarki OW-5000 (śrutownica pionowa) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000225-1 702000225-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 291-8
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000212-1 472000212-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie badań stanu termicznego oraz stopnia zagęszczenia obiektów rekultywacyjnych będących własnością PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice i Chwałowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082000045 082000045 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja wybranych obiektów budowlanych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000079 062000079 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa środków do udzielania pierwszej pomocy (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała / Produkty farmaceutyczne
Termin składania ofert:
15.06.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...