wyszukiwanie zaawansowane
z 116

702201287-1 702201287-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych do maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-4
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472201103-1 472201103-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza dwupokładowego, spalinowo - elektrycznego na podwoziu gąsienicowym dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412300002-1 412300002-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie nadzoru technicznego nad budowlami i urządzeniami kolejowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442201174-1 442201174-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. Autobus z kierowcą, miejsc siedzących min. 40 bez monitoringu.
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422200850-1 422200850-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422201168-1 422201168-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 dla Ruchu Piast i zadanie nr 2 dla Ruchu Ziemowit
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482201092-1 482201092-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont ciągnika akumulatorowego typu CA-190 prod. Becker-Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200928-1 702200928-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472200550-1 472200550-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482201095-1 482201095-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa samochodami ciężarowymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412200829-1 412200829-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remonty z tytułu usunięcia szkód górniczych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych i projektowo-kosztorysowych na remonty i zwroty kosztów zabezpieczeń nowo wybudowanych obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602201068-1 602201068-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie wielkośrednicowego otworu wentylacyjnego 1200mm dla przewietrzania Głównej Komory Pomp oraz Rozdzielni R-21 na poziomie 230m dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
25.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-AZM-0009/22-1 ZP-AZM-0009/22-1 Tryb podstawowy

Zmiana sposobu zasilania budynków z węglowego na ogrzewanie ekologiczne poprzez rozprowadzenie wewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z wyposażeniem w oparciu o system centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wolności 8 i 10 w Rudzie Śląskiej, będących 100% własnością SRK S.A. wraz z wykonaniem Pomieszczenia grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Wolności 8, obsługującego oba budynki (zlokalizowane przy ul. Wolności 8 i 10) według warun...
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
26.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492101760-1 492101760-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa budynku Zarządu nr 2 znajdującego się na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Termin składania ofert:
26.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542200285-1 542200285-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie badań nieniszczących kotła parowego VKW nr 3 oraz kotła parowego VKW nr 4 zainstalowanych w EC Marcel, mających na celu określenie przydatności kotłów do dalszej eksploatacji na kolejne 30 000 godzin (zalecenie UDT)
Termin składania ofert:
26.08.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442201009-1 442201009-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowej pompy wysokociśnieniowej typu OWH-250S/10 lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
26.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532200318-1 532200318-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dla systemu DELL/EMC Datadomain 6300
Termin składania ofert:
26.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082200075 082200075 Tryb podstawowy

„Przystosowanie łaźni (urzędniczej) na potrzeby modelu docelowego KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622201079-1 622201079-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432201526-1 432201526-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych oraz pomocniczych związanych z drążeniem chodnika 566 w parceli A pokładu 215 na poziomie II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432201370-1 432201370-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Wykonanie robót górniczych oraz pomocniczych związanych z drążeniem chodnika 564 w parceli A pokładu 215 na poziomie II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.”
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201091-1 502201091-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przygotowanie oraz dostarczenie bonów jubileuszowych dla pracowników PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) handlowych i usługowych znajdujących się w obrębie granic administracyjnych miasta Rydułtowy
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502200205-1 502200205-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężarki dla ZPMW O/KWK ROW Ruch Rydułtowy PGG S.A.
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462200604-1 462200604-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozu mułu, miału, przerostu oraz kruszywa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w okresie 12 miesięcy.
Termin składania ofert:
29.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462200639-1 462200639-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba
Termin składania ofert:
30.08.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...