wyszukiwanie zaawansowane
z 109

242100019 242100019 Tryb podstawowy

Rekultywacja w kierunku leśnym działki 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya-Żeleńskiego.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
20.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100069-1 532100069-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie usług Software Assurance dla oprogramowania Microsoft
Termin składania ofert:
20.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100292-1 702100292-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 271-1
Termin składania ofert:
20.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100050 082100050 Tryb podstawowy

„Analiza techniczno – ekonomiczno – hydrologiczno - prawna wariantów lokalizacji pompowni zabezpieczającej sąsiednie zakłady górnicze przed zagrożeniem wodnym w aspekcie odbioru wód z zlikwidowanych lub czynnych zakładów górniczych: KWK „Gliwice”, KWK „Sośnica”, KWK „Makoszowy” wraz z zakresem, harmonogramem niezbędnych robót oraz kosztami ewentualnego przedsięwzięcia.”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
20.05.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622001467-1 622001467-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zbiorników wody podsadzkowej zlokalizowanych przy szybie IV w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
21.05.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

612100036-1 612100036-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.
Termin składania ofert:
24.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100411-1 702100411-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 252-9
Termin składania ofert:
24.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482100177-1 482100177-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem usług ciężkim poza zwałami ( koparko-ładowarka i ładowarka teleskopowa w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
24.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442100203-1 442100203-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
24.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100256-1 512100256-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Becker Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP w 2021 roku nr grupy 295-27-09
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482100399-1 482100399-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług żurawiem samojezdnym samochodowym z operatorem o udźwigu min 25t bez monitoringu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100102 062100102 Tryb podstawowy

Dostawa rozdzielnic niskiego napięcia wraz z osprzętem w ramach zadania „Modernizacja zasilania Pompowni „Pstrowski”
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100210-1 702100210-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi środków produkcji przeznaczonych do modernizacji / remontu
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100073 062100073 Tryb podstawowy

Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych na działce nr 444/15 w Zabrzu przy ul. Szybowej 2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu - Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442100316-1 442100316-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
25.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100226-1 512100226-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do produkcji tras przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 292-29
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100435-1 702100435-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiw anhydrytowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021 roku nr grupy 288-14.
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202100026 202100026 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie ruchu dołowej sieci odmetanowania dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402001067-1 402001067-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni ( w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych ) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100038 062100038 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa agregatów głębinowych dla pompowni Jan Kanty” w ramach zadania „Zmiana systemu odwadniania w pompowni Jan Kanty Oddziału CZOK ze stacjonarnego na głębinowy”
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462100189-1 462100189-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja urządzeń wyciągowych szybu III przedział zachodni oraz szybu II przedział inspekcyjny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100076-1 532100076-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis UPS ABB DPA UPScale ST 120 wraz z wymianą baterii oraz filtrów
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462100327-1 462100327-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis membranowego generatora azotu typ MGA-600-97 dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100033 242100033 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Drobczyka 13, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, remontowymi i porządkowymi
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100005 282100005 Tryb podstawowy

Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów I i II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
27.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...