×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 103

432000871-1 432000871-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów transportowych do spalinowej kolejki podwieszonej bez belek nośnych oraz zestawów transportowych wysokoobciążalnych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

612000204-1 612000204-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana lin nośnych górniczych wyciągów szybowych szybów Wentylacyjny I i Wentylacyjny II oraz wymiana klatki szybu Lechia
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422000606-1 422000606-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 311-1
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000467-1 492000467-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych lokomotyw dołowych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000139-1 532000139-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis infrastruktury technicznej do systemu Rejestracji Czasu Pracy
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000009 322000009 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział KWK „ Boże-Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” – Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903739-1 701903739-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku - nr grupy 301-4.
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000121-1 402000121-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji: kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych, koreferatów do dokumentacji dotyczących usuwania szkód górniczych analiz techniczno-ekonomicznych, operatów szacunkowych (dla składników budowlanych), opinii budowlanych dotyczących usuwania szkód górniczych w obszarze górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000259-1 402000259-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych w obiektach i urządzeniach melioracyjnych, odwadniających i kanalizacyjnych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego o/KWK „Bolesław Śmiały”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000409-1 472000409-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa nowej rozdzielni 6kV "R-704" wraz z uruchomieniem dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
19.08.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901723-1 501901723-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
20.08.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541900523-1 541900523-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa samochodów oraz sprzętu ciężkiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
Termin składania ofert:
20.08.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

642000094-1 642000094-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w okresie 24 m-cy z podziałem na zadania: Zad. 1. Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. 2. Diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury kolejowej.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi transportu kolejowego
Termin składania ofert:
20.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000377-1 402000377-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa spycharki gąsienicowej TD-20H dla PGG S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
20.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422000572-1 422000572-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania napojów chłodzących dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Ruch Piast Zadanie nr 2: Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
20.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512000460-1 512000460-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny w Woli
Termin składania ofert:
21.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000512-1 482000512-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5
Termin składania ofert:
21.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542000232-1 542000232-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
24.08.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000416-1 492000416-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przekopu C-23 i chodnika ścianowego W-8a w pokł. 505
Termin składania ofert:
24.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000068 062000068 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Dostawa części do pomp" dla Oddziału CZOK.
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
24.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602000600-1 602000600-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach łaźni górniczych dla potrzeb PGG S.A. KWK Mysłowice - Wesoła
Termin składania ofert:
25.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000076 062000076 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.”
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Termin składania ofert:
26.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000098 092000098 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2021 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego / Ogólne usługi personelu dla władz publicznych
Termin składania ofert:
28.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-C-0010/20-1 ZP-C-0010/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa nowej pompowni głównego odwadniania na poz. 774m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
28.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472000670-1 472000670-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5 t z podziałem na dwa zadania: zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu minibus Long min. ośmioosobowy zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią ładunkową otwartą o ładowności min. 900kg.
Termin składania ofert:
28.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...