wyszukiwanie zaawansowane
z 104

702100465-1 702100465-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa gaśnic p/pożarowych i środków pianotwórczych do gaśnic dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-6
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402100398-1 402100398-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót związanych z likwidacją deformacji nieciągłych powierzchni terenu w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem PGG S.A. oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402100414-1 402100414-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót związanych z naprawą urządzeń i obiektów kolejowych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego dla potrzeb PGG S.A. oddział KWK „Bolesław Śmiały” Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402100417-1 402100417-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót w drogach i chodnikach w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały .
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100705-1 702100705-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK Mysłowice - Wesoła nr grupy 292-9
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542100215-1 542100215-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont kotła WRm38 zainstalowanego w C Chwałowice (nr inwentarzowy 1-311-316866)
Termin składania ofert:
12.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702001417-1 702001417-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów telefonicznych oraz części zamiennych dla Oddzialów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-4
Termin składania ofert:
12.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492100293-1 492100293-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa pokrycia dachu warsztatu mechanicznego w KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
12.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100430-1 602100430-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie dezynsekicji i deratyzacji dla potrzeb Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
12.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100546-1 702100546-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterna wraz z montażem i dzierżawą zbiornika i instalacji wspomagającej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6
Termin składania ofert:
13.08.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542100182-1 542100182-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
Termin składania ofert:
13.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100244-1 532100244-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowe utrzymanie czystości w Oddziale Zakład Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A.
Termin składania ofert:
13.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100422-1 702100422-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-11
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100429-1 702100429-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100021 242100021 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej regulującej stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu wg części: Część I – Projekt regulacji rzeki Bobrek w km 7+648 ÷ 8+700 w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu. Część II – Projekt rekultywacji poprzez regulację stosunków wodnych w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492100295-1 492100295-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostosowanie obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Oddział KWK ROW Ruch Marcel do wymogów zawartych w „Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych budynku płuczki (ob.3.1.), flotacji (ob. 4.1.),budynku suszarni (ob. 9.1.) oraz modernizacja instalacji i sieci ppoż. w obiektach Zakładu
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100110-1 602100110-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa rurociągu odmetanowania DN 500 w szybie "Wacław"
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100168-1 532100168-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego 2 szt. macierzy „all-flash” NVMe oraz 2 szt. przełączników FC
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100508-1 622100508-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych na terenie stacji transformatorowej 110 kV Giszowiec z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wszystkich obiektów tj. budynki obiektów liniowych i obiektów punktowych
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482100794-1 482100794-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa kompletnej konstrukcji obudowy komory podzbiornikowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
16.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482100075-1 482100075-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK ROW
Termin składania ofert:
17.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200001 092200001 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pompowych agregatów głębinowych: Zadanie 1:Dostawa 1 pompowego agregatu głębinowego. Zadanie 2:Dostawa 1 pompowego agregatu głębinowego. Zadanie 3:Dostawa 1 pompowego agregatu głębinowego w ramach zadania „Zabudowa pomostów i wyposażenia pompowni głębinowej pomocniczej poniżej poz. 774 w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
17.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100537-1 702100537-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obuwia ochronnego profilaktycznego i kąpielowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-2
Termin składania ofert:
17.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442100235-1 442100235-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemu sterowania i monitoringu Pompowni Głównego Odwadniania dla KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
17.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412100261-1 412100261-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa 200 mb rurociągu PE DN300 SDR17 i podłączenie go z rurociągiem wody technologicznej DN500 stalowego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
17.08.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...