wyszukiwanie zaawansowane
z 111

482200702-1 482200702-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK ROW
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3201 PRZZ/3201 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pian fenolowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2023 (grupa materiałowa 241-2)
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 08:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3188 PRZZ/3188 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 131-1)
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

532200590-1 532200590-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK ROW Ruch Rydułtowy z przeznaczeniem do systemów SCADA
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201769-1 702201769-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-5
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202037-1 702202037-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201588-1 502201588-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzątania i obsługi łaźni pracowniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512200916-1 512200916-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów konstrukcji do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3190 PRZZ/3190 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w latach 2023 -2024 w podziale na zadania: 1. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych, psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni i w dni wolne od pracy, 2. w zakresie obsługi pielęgniarskiej w przyszybowym punkcie pierwszej pomocy.
Termin składania ofert:
21.12.2022 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

442201411-1 442201411-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie wyrobisk dla ściany 2 w pokładzie 415/1 na poz. 830 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
21.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462201254-1 462201254-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych membranowego generatora azotu typ MGA-600-97 nr fabr. MGA 11001 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
21.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422201939-1 422201939-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3197 PRZZ/3197 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przewóz węgla dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek w ilości do 100 tys. ton.
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

412201983-1 412201983-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Podbudowa Diagonali wentylacyjnej w pokładzie 414/1 poziom 550m-750m, Pochylni wentylacyjnej do Diagonali wentylacyjnej 414/1 poziom 750m oraz Przekopu łączącego 414/1-416 poziom 550m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462201293-1 462201293-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont drogi publicznej ul. Ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej - usunięcie szkód górniczych w drodze na odcinku od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Górną wraz ze sporządzeniem wymaganych prawem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622201055-1 622201055-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa części elewacji budynku łaźni nr 3 wraz z wymianą rury spustowej z rynny dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic Wujek Ruch Murcki Staszic
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202052-1 702202052-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lamp nahełmnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-3
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202182-1 702202182-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-8
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-PII-0003/22-1 ZP-PII-0003/22-1 Tryb podstawowy

„Projekty techniczne likwidacji pozostałych obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II Ruch „Pokój II”, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do ich likwidacji”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
22.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442101305-1 442101305-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa inklinometrów niemagnetycznych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
23.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602202284-1 602202284-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowej spągoładowarki
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
23.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092300027 092300027 Tryb podstawowy

„Modernizacja elewacji basztowej wieży szybowej szybu Budryk wraz z budynkiem przy wieży” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
27.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092300022 092300022 Tryb podstawowy

„Zabudowa pomostów i wyposażenia pompowni głębinowej pomocniczej poniżej poz. 774m w szybie „Budryk” – ETAP II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3202 PRZZ/3202 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (grupa mat. 288-14)
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3210 PRZZ/3210 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2023.
Termin składania ofert:
28.12.2022 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...