wyszukiwanie zaawansowane
z 116

242200127 242200127 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa licencji systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
19.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322200052 322200052 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenia usług przeglądów, serwisu, napraw bieżących i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu „Wschodniego I” i „Wschodni II”" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK Ruch II - Pompownia stacjonarna „Mysłowice Wesoła I”
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
19.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462200809-1 462200809-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t, miejsc siedzących min. 8, ładowność min. 0,5t z monitoringiem dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda
Termin składania ofert:
19.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602200833-1 602200833-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dwóch średniociśnieniowych zespołów pompowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
19.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200128 242200128 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana uszkodzonych szyb w elewacji budynku administracyjno- biurowym w Tychach przy ul. Bałuckiego 4
Termin składania ofert:
19.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702201313-1 702201313-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łańcuchów technicznych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-8
Termin składania ofert:
22.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-CZOK-0027/22-1 ZP-CZOK-0027/22-1 Tryb podstawowy

Zabudowa nowego rurociągu tłocznego DN250 od pompowni głównego odwadniania poz. 690 m do poz. 410 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
22.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-JM-0007/22-1 ZP-JM-0007/22-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego o wytrzymałości Rc28≥ 1,5 MPa wraz z udostępnieniem mieszalnika dla zastosowania dostarczonego spoiwa w okresie realizacji dostaw dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III”
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
22.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

522200199-1 522200199-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa agregatu sprężarkowego z wyłącznikiem stycznikowym o mocy minimalnej 75kW dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych
Termin składania ofert:
22.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200177 062200177 Tryb podstawowy

Naprawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
22.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200147 062200147 Tryb podstawowy

Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A., Oddział CZOK. Części I, II, III i IV.
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200094 242200094 Tryb podstawowy

Projekt adaptacji budynków SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji na budynki Archiwum Zakładowych spełniających wymagania Archiwum Państwowego, wg. Części: Część I – projekt adaptacji budynku Magazynu Głównego w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58, Część II – projekt adaptacji budynku Magazynu Głównego w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082200068 082200068 Tryb podstawowy

"Remont zawieszeń stanowiących rezerwę dla szybu "I" "a" dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332200017-1 332200017-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Świadczenie usług teleinformatycznych oraz zapewnienie łączności telefonicznej na 2023 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I“
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne / Usługi telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200763-1 702200763-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych przesiewaczy wibracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201300-1 702201300-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-18
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502200546-1 502200546-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wydrążenie chodnika 8-E-E1 granicznego w pokładzie 712/1-2+713/1 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432200439-1 432200439-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A.
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622200575-1 622200575-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa konstrukcji budynku Płuczki zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic (I etap)”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622200218-1 622200218-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa klimatyzacji centralnej o minimalnej mocy 6 MW dla PGG S.A. Oddz.Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202200062 202200062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie przeglądu serwisowego oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK Krupiński”.
Termin składania ofert:
23.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502200556-1 502200556-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja układu zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon II w KWK ROW Ruch Rydułtowy”.
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322200059 322200059 Tryb podstawowy

Wykonanie przebudowy Przekopu Magistralnego na poz. 340 m dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”
Roboty budowlane / Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432201451-1 432201451-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja układu sterowania pracą wag zbiornikowych szybkiego załadunku miału dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492201182-1 492201182-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Modernizacja ogrzewania związana z planowanym wygaszeniem EC Marcel w Radlinie dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”.
Termin składania ofert:
24.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...