×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 105

052000072 052000072 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa ubrań roboczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000127 202000127 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dwóch półrocznych przeglądów technicznych dla pięciu urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka/drukarka /skaner) typu CANON IRAC 3520i po 36 i 42 miesiącach eksploatacji oraz przeglądu technicznego plotera wielkoformatowego CANON IPF8400SE po 36 miesiącach eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnych zabiegów konserwacyjnych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
Termin składania ofert:
10.12.2020 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000849-1 702000849-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-5
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000957-1 482000957-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa trzech skrzyżowań portalowych dla wyrobisk korytarzowych na poziomie 880 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000824-1 702000824-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - BECKER WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-27-09
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000113 242000113 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przynależnych do budynków administracyjnych oraz usługi drobnych napraw w obiektach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część I – Zabrze, Bytom, Gliwice, Część II Rybnik; Część III Wola, Bieruń, Czechowice Dziedzice, Część IV Ruda Śląska; część V Tychy
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000801-1 462000801-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Pawłów Górny I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100022 082100022 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwignicowych w roku 2021 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I. Wózki widłowe podnośnikowe Część II. Pozostałe urządzenia dźwignicowe
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000101 192000101 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ul. Katowickiej (polegających na deformacji i spękaniach jezdni i krawężników) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000140 292000140 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie usługi znakowania, transportu i prania odzieży roboczej pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100007 182100007 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie serwisu pogwarancyjnego zespołu urządzeń maszyn wyciągowych szybu Jas IV dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” w roku 2021
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000745-1 702000745-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance dla pojazdów użytkowanych w PGG S.A. w okresie lat 2021-2022.
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272000155 272000155 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Rozbiórka komórek gospodarczych i wykonanie przypór przy ul. Armii Krajowej 28A w Bytomiu (SRK), będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

522000086-1 522000086-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Spawarka Inwentorowa ATX z przewodami i podajnikiem
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000791-1 702000791-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel gr. mat. 251-5
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622000919-1 622000919-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

zawarcie umowy na naprawę w trybie awaryjnym szkód górniczych w nawierzchni drogi krajowej nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000083 282000083 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie usługi przeglądów, napraw i remontów systemu centrali telefonicznej DGT Millenium, napraw i remontów telefonów dołowych i remontów telefonów systemowych powierzchniowych ogólnozakładowego systemu telekomunikacyjnego dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Ślaskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk w 2021 roku.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
11.12.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000763-1 702000763-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000860-1 702000860-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000675-1 702000675-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stacji tankowania dla ciągników i lokomotyw dołowych dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel oraz KWK Bolesław-Śmiały
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000131 062000131 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu w SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I: Urządzenia systemów łączności Część II: Pozostałe urządzenia
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432001084-1 432001084-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000837-1 702000837-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-12
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622000943-1 622000943-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Świadczenie usług w zakresie przewozu załogi w ubraniach roboczych autobusem z kierowcą min. 25 miejsc siedzących z monitoringiem. Zadanie nr 2 - Świadczenie usług w zakresie przewozu załogi w ubraniach roboczych autobusem z kierowcą min. 60 miejsc stojących z monitoringiem. Zadanie nr 3 - Świadczenie usług w zakresie przewozu zastęp
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000859-1 702000859-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów jezdnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-23
Termin składania ofert:
14.12.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...