wyszukiwanie zaawansowane
z 136

542300356-1 542300356-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i transport samochodowy w rejon „Północ” KWK ROW Ruch Jankowice w okresie styczeń 2024 – grudzień 2024 r. odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych bez produktów odsiarczania spalin – żużli o kodzie 10 01 01.
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302233-1 702302233-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa raczków wiertniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442202443-1 442202443-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielni 6kV na poziomie 1030m wraz z wyłożeniem kabla optotelekomunikacyjnego dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302277-1 702302277-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432300964-1 432300964-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp i zespołów pompowych, stosowanych poza ciągiem technologicznym zakładów górniczych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 m-cy
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432301306-1 432301306-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wzmocnienie obudowy wyrobisk za pomocą kotwienia wysokiego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432301278-1 432301278-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wzmocnienie obudowy wyrobisk za pomocą zbrojonego betonu natryskowego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622300841-1 622300841-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zbiornika retencyjnego na poz 500 przy szybie I
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300855-1 492300855-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont silników elektrycznych typu SG3F 200S-4A, 60kW/1kV zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości produkcji Damel dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301301-1 622301301-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Aktualizacja dokumentacji technicznej pt. "Projekt budowlany przebudowy ścian zewnętrznych oraz dachu budynku wag wagonowych zlokalizowanych na terenie Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic".
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402301648-1 402301648-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę międzyodrzwi obudowy ŁP w Upadowej Transportowej nr 696 na poziomie 420, chodniku nr 400 w podkładzie 324/3, chodniku nr 401 w podkładzie 324/3, chodniku nr 409 w podkładzie 324/3, chodniku nr 402 w podkładzie 324/3, pochylni odstawczej nr 600 do poz. 420, Przekopie zachodnim na poz. 300, Przekopie do szybu Motor V na poz. 300, Przekopie północno – zachodnim NW II na poz. 300 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301784-1 442301784-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 Ruch Bielszowice, Zadanie 2 Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412301234-1 412301234-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i legalizacji urządzeń pomiarowych przeznaczonych do oznaczenia masy, zabudowanych w ZPM O/KWK Sośnica z podziałem na 2 zadania.
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462300798-1 462300798-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja Systemu Bezpieczeństwa KSP dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482302234-1 482302234-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Dostawa wraz z montażem żurawia słupowego obrotowego o udźwigu 5000 kg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300841-1 512300841-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302169-1 702302169-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów naprawczych i muf kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-15
Termin składania ofert:
04.10.2023 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402301524-1 402301524-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowego kompletnego przesiewacza wibracyjnego dwupokładowego typ PWE2-2,2x5,25 (lub równoważnego) dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702301654-1 702301654-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów telefonicznych oraz części zamiennych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-4
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702301767-1 702301767-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2024÷2025.
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301814-1 482301814-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa skrzyżowań portalowych dla wyrobisk korytarzowych na poz. 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice: - zadanie nr 1. Skrzyżowanie nr 1 objazdu „N” szybu 8 z komorą zajezdni lokomotyw spalinowych na poz. 880 m. - zadanie nr 2. Skrzyżowanie nr 2 objazdu „N” szybu 8 z projektowanym objazdem „N” szybu 8 na poz. 880 m. - zadanie nr 3. Skrzyżowanie nr 3 objazdu „N” szybu 8 z projektowan
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482300828-1 482300828-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dołowych elektrycznych stacji tankowania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302170-1 602302170-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dwóch otworów wiertniczych badawczych z pochylni 06 w pokładzie 510 w partii Aw wraz ich ewentualnym udrażnianiem dla częściowego odwodnienia dołowego zbiornika wodnego w 143(2015)
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301264-1 442301264-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa samohamownego urządzenia przesuwającego ze sterowaniem hydraulicznym oraz agregatu hydraulicznego do zestawu transportowego dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300799-1 492300799-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
05.10.2023 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...