wyszukiwanie zaawansowane
z 87

PRZZ/2570 PRZZ/2570 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15)
Termin składania ofert:
12.03.2021 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2569 PRZZ/2569 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej FRS 14/31 2x2463 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-27-19)
Termin składania ofert:
12.03.2021 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702100205-1 702100205-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2
Termin składania ofert:
12.03.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100116-1 622100116-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania koreferatów do dokumentacji dla kolejowych obiektów budowlanych oraz infrastruktury kolejowej niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Staszic-Wujek Ruchu Murcki - Staszic"
Termin składania ofert:
12.03.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322100002 322100002 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektu technicznego zabudowy sprężarki śrubowej Airpol 55 do istniejącej sieci rurociągów sprężonego powietrza przy szybie „Wschodni II” w Mysłowicach dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
12.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100130-1 702100130-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń elektrycznych przetwórczych i zasilających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr grupy 311-3
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000876-1 602000876-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie otworów drenażowych dla ściany 04Aw w pokładzie 510Aw dla PGG SA Oddział KWK Mysłowice -Wesoła
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472001286-1 472001286-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych ., remontów z tytułu remontów szkód górniczych w PGG S.A. KWK ROW - drogi, melioracje , sieci:wod-kan, gazowe i elektroenergetycznez podziałem na 5 zadań
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

112100007 112100007 Tryb podstawowy

Budowa stacji wentylatorów głównych przy Szybie I (dostawa i montaż) dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary –Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100047 182100047 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej ECHO w roku 2021 dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” "
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100016 112100016 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przyrządów pomiarowych i urządzeń firmy Dräger dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” w 2021 roku
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000679-1 512000679-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wraz z wdrożeniem do produkcji fabrycznie nowej tokarki sterowanej numerycznie dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100013 092100013 Tryb podstawowy

Likwidacja górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” w ramach zadania likwidacji szybu „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100020 062100020 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa kształtek do przepompowni polowej pp10 bis - Pompownia „Pstrowski”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000934-1 492000934-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych w wyrobiskach podziemnych dla Oddziałów PGG S. A. z podziałem na 2 zadania.
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100065 062100065 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pipet gazowych szklanych
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
15.03.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100125-1 702100125-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-14
Termin składania ofert:
16.03.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622001500-1 622001500-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie Pochylni wentylacyjnej F-T na poziomie 900 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek, Ruch Murcki – Staszic.
Termin składania ofert:
16.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412100105-1 412100105-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla PGG S.A. O/KWK Sośnica
Termin składania ofert:
16.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000764-1 602000764-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu dachu budynku hali warsztatowo-magazynowej 8157 (Ematech) w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
16.03.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602000824-1 602000824-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych cyfrowych aparatów rejestrujących typu TD-02P/B dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
16.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2594 PRZZ/2594 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blach ze stali węglowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 273-3)
Termin składania ofert:
17.03.2021 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

402001031-1 402001031-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie cieków oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Termin składania ofert:
17.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100006 092100006 Tryb podstawowy

Budowa pompowni głównego odwadniania na poz. 250m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
18.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100010 202100010 Tryb podstawowy

„Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów II i III dla oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) SRK Oddział KWK Krupiński”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
18.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...