wyszukiwanie zaawansowane
z 98

511902566-1 511902566-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 10 fabrycznie nowych odkurzaczy przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny.
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000068-1 482000068-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy, pełnienie dyżurów lekarskich w godzinach świadczenia usług medycyny pracy przez przychodnię oraz świadczenie usług w zakresie dyżurów lekarskich w dni robocze poza godzinami świadczenia usług medycyny pracy przez przychodnię oraz całodobowo w dniu wolne i świąteczne (w tym soboty) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW” z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431903025-1 431903025-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usuwanie szkód górniczych – rektyfikacja wraz z naprawą i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Błędów 48 w Chełmie Śląskim
Termin składania ofert:
03.02.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900094 111900094 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja Szybu I wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I” Ruch "Boże Dary"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900361-1 541900361-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odmulenie cofki rzeki Ruda ze stawu Paruszowiec
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902639-1 491902639-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym projektem organizacji ruchu, przebudowy nawierzchni drogowej i chodnika odcinka ok. 2km drogi wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach ul.Wyzwolenia (od ul.Krakusa do granicy z gminą Świerklany) wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-BZ-0017/19-1-1 R-BZ-0017/19-1-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. i jej Oddziałów na 2020 rok
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Środki czyszczące i polerujące
Termin składania ofert:
04.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903343-1 701903343-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 06:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541900384-1 541900384-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim oraz transportu drogowego rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903651-1 701903651-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (gr materiałowa 295-15)
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903682-1 701903682-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-2.
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-WII-0035/19-2 R-WII-0035/19-2 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenia usług serwisu urządzeń centrali telefonicznej typu MD-110 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II w Katowicach.
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne / Usługi telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900146 201900146 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu zawieszeń klatek i lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu II w 2020 roku dla SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński”, w tym: • 4 kompletów zawieszeń lin wyrównawczych typu RV – 2 45/48, • 3 kompletów zawieszeń klatek typu W-3.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411801012-1 411801012-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachów budynków: płuczki osadzarkowej i nadszybia szybu IV strona wschodnia Oddziału KWK Sośnica.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
05.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471902277-1 471902277-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stanowiska do ładowania baterii akumulatorów typu SBS-4 do zajezdni lokomotyw akumulatorowych na poz. 550.
Termin składania ofert:
06.02.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903601-1 621903601-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Murcki-Staszic w okresie 36 miesięcy
Termin składania ofert:
06.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901866-1 411901866-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług odmetanowania na rzecz kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 12 miesięcy
Termin składania ofert:
06.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903630-1 701903630-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-1
Termin składania ofert:
06.02.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481902387-1 481902387-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 07:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902363-1 461902363-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja wyrobisk korytarzowych na trasie odstawy urobku na poz. 840 m przekop pochyły do pokładu 507 dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421903446-1 421903446-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

SAMOCHÓD Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Z OPERATOREM / WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA MIN.18,0M
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000017 202000017 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług obejmujących udostępnienie łącza do transmisji danych (VLAN) poprzez łącze dedykowane w technologii światłowodowej symetryczne , o prędkości minimum 100/100Mbps. oraz udostępnienie łącza do sieci Internet 100/100Mbps wraz z usługą dostawy Internetu bez limitu danych z wykorzystaniem technologii światłowodowej w okresie świadczenia usług od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi internetowe
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

501901833-1 501901833-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „ROW”
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621903495-1 621903495-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku stacjonarnej chlorowni, nawierzchni asfaltowej (drogi wewnętrzne) i ogrodzeniu (od strony zbiorników 2, 4, 6 – przy wjeździe) położonych w Katowicach przy ul. Białobrzeskiej (Wzgórze Wandy).
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000039-1 472000039-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zakup wraz z zabudową automatycznej linii paczkującej węgiel w obiekcie hali magazynowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Termin składania ofert:
07.02.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...