wyszukiwanie zaawansowane
z 109

442100617-1 442100617-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda z podziałem na 3 zadania.
Termin składania ofert:
23.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-KCL-0024/20-2 ZP-KCL-0024/20-2 Tryb podstawowy

Wykopanie, załadowanie, przewiezienie oraz utylizacja podkładów kolejowych zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Mysłowice”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
23.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092200030 092200030 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi sprzątania chodnika zewnętrznego w 2022 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
23.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100125 092100125 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd kominowy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
23.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100111 082100111 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa osprzętu i materiałów elektrycznych – czujniki położenia cieczy dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
Termin składania ofert:
23.09.2021 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422100889-1 422100889-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit w okresie 12 miesięcy z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - dla Ruchu Piast; Zadania nr 2 - dla Ruchu Ziemowit
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422100284-1 422100284-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie prania odzieży dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, zadanie nr 2 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100724-1 602100724-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wału kruszarki kęsów KD BW 800-1200 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182200001 182200001 Tryb podstawowy

Likwidacja szybu Jas VI w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I”, Ruch „Jas-Mos”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2697 PRZZ/2697 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

482100271-1 482100271-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

RO-PI-0021/21-1-1 RO-PI-0021/21-1-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Szycie mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. O/KWK „Piekary I”
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482100567-1 482100567-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100090 242100090 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 32 w Radlinie – naprawa szkód przez Przedsiębiorcę” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442100820-1 442100820-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 5 szt. kompletnych urządzeń chłodniczych o mocy od 290 do 350 kW z otwartym obiegiem chłodzenia skraplacza do pracy w podziemnych wyrobiskach z podziałem na 4 zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492100609-1 492100609-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dzierżawa kombajnu ścianowego dla potrzeb eksploatacji ścian M-6a, M-9 w pokładzie 712/1-2 oraz C-5 w pokładzie 502/2 wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100779-1 702100779-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług legalizacji i kalibracji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182200006 182200006 Tryb podstawowy

Opracowanie sposobu przekierowania wód z dopływu naturalnego SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” do pompowni JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch Zofiówka poprzez wyrobiska na poz. - 600m.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602100781-1 602100781-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu dachu budynku hali warsztatowo-magazynowej 8157 (Ematech) w PGG SA Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492100281-1 492100281-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dla falowników produkcji ABB dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2752 PRZZ/2752 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa fabrycznie nowych pomp dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

402100538-1 402100538-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały".
Termin składania ofert:
24.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100561-1 702100561-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Serwis kolejek oraz zestawów transportowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
27.09.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100812-1 702100812-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa opakowań drewnianych - palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1
Termin składania ofert:
27.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000835-1 442000835-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
27.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...