wyszukiwanie zaawansowane
z 111

502200426-1 502200426-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052200038 052200038 Tryb podstawowy

Audyty efektywności energetycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., w tym: Część I: farmy fotowoltaiczne Część II: efektywność energetyczna
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182200084 182200084 Tryb podstawowy

Dostawa rur i kształtek stalowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482102044-1 482102044-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Chwałowice - Szyb Marklowice kolidującej z kształtowaną z wykorzystaniem odpadów wydobywczych bryłą w rejonie zlikwidowanego szybu VI Ruchu Jankowice
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202200042 202200042 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, garażu i ogrodzeniu, położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Dolnej 43 – remont przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Krupiński”
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412200382-1 412200382-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia części dachu budynku warsztatu mechanicznego na Polu Zachód Ruchu Sośnica
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182200086 182200086 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego polegająca na likwidacji progów terenowych wraz z podniesieniem i wyrównaniem terenu – działki nr 453/13; 454/13; 457/13; 458/13 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 53c - remont przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200075 242200075 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa szkody polegającej na likwidacji deformacji nieciągłej powstałej przy ul. Dąbrowskiej 60 w Jaworznie (działka 40/10, obręb 113), wyrządzonej ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego KWK „Jan Kanty” w Jaworznie
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-KCL-0004/22-1 R-KCL-0004/22-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Konserwacja rowów odwadniających wokół zwałowiska oraz piaskowników znajdujących się na ich końcach zlokalizowanych na terenie zwałowiska Wrzosy I po byłej KWK „Anna” w Pszowie” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.05.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3022 PRZZ/3022 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku ( gr. mat. 295-20).
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 07:50
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

482200200-1 482200200-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług pralniczych wraz z reparacją odzieży dla potrzeb PGG S.A. KWK ROW
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542200078-1 542200078-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego budynków Elektrociepłowni Marklowice
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462200421-1 462200421-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200456-1 702200456-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa piasku podsadzkowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-3
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101202-1 702101202-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dla falowników produkcji ABB dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502200295-1 502200295-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania dla PGG S.A.
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3020 PRZZ/3020 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup nowych rur z tworzywa sztucznego w celu budowy sieci odwadniającej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

602200479-1 602200479-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa myjni do kół i podwozi samochodów wysokotonażowych w PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292200039 292200039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 09:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200062 242200062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Demontaż zbiornika na gaz LPG o pojemności 1 x 6700 litrów usytuowanego na nieruchomości w Dusznikach – Zdroju przy ul. Podgórze 52
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602200829-1 602200829-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa (z opcją wykupu) górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła i wariantem dostawy.
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192200055 192200055 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa drabin i podestów roboczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202200049 202200049 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa apteczek pierwszej pomocy i środków opatrunkowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”
Termin składania ofert:
27.05.2022 | 12:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200433-1 702200433-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa osprzętu wiertniczego: świdry, koronki, poszerzacze dla Oddziałów PGG S.A. - nr grupy 295-8
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200061 242200061 Tryb podstawowy

„Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego, z podziałem na etapy: Etap I – budowa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego. Wykonanie i montaż urządzeń pomiarowych. Etap II – obsługa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
30.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...