wyszukiwanie zaawansowane
z 88

702000092-1 702000092-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000026-1 702000026-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-1
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900149 091900149 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Część I: Dostawa 5 szt. zestawów pompowych; Część II: Dostawa 3 szt. pomp zatapialnych wraz z armaturą niezbędną do prawidłowej pracy pompowni.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000032 182000032 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, garażu, budynku gospodarczym i bramie wjazdowej przy ul. Boża Góra Lewa 63 w Jastrzębiu-Zdroju
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901773-1 401901773-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Eksploatacja osadników mułowych w Oddziale KWK "Bolesław Śmiały" z podziałem na zadania: Zad.1 Wybieranie osadu mułowego z komór osadnika Zad.2 Zwałowanie i przemieszczanie produktów mułowych na terenie składowania produktu mułowego
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000010 062000010 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 r.
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411902073-1 411902073-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace remontowe związane z usunięciem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wpływami projektowanej eksploatacji górniczej linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km 6,300-7,000 oraz linii kolejowej nr 172 Gierałtowice - Chudów w km 0,390-1.090 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót (Etap I). Zam
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611901189-1 611901189-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja własnego kombajnu chodnikowego typu AM-50 z-w (nr fabryczny 280/95) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek.
Termin składania ofert:
16.04.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000209-1 702000209-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków flotacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-13
Termin składania ofert:
17.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000006 202000006 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wymiana czterech lin nośnych fi 34 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedział zachodni dla SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2020.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
17.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422000358-1 422000358-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w PGG Oddział KWK Piast-Ziemowit i ZPE w Woli z podziałem na trzy zadania.
Termin składania ofert:
17.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2343 PRZZ/2343 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blach ze stali węglowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 273-3
Termin składania ofert:
17.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

092000017 092000017 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
17.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000272-1 702000272-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-3
Termin składania ofert:
20.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000063-1 472000063-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. śluz wentylacyjnych automatycznych z napędem pneumatycznym dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice poza agregacją.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
20.04.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000138-1 702000138-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rozjazdów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 273-2.
Termin składania ofert:
20.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432000583-1 432000583-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 36 m-cy z podziałem na zadania: Zad. 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej (tory i rozjazdy, urządzenia srk łączności) i naprawy infrastruktury w tym budynków.
Termin składania ofert:
20.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000089-1 502000089-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór, transport kruszywa skalnego RA powstałego na bazie odpadów wydobywczych i wbudowanie w bryłę krajobrazową w celu realizacji projektu pn. "Budowa i kształtowanie bryły krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon II" dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
20.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512000105-1 512000105-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

332000007 332000007 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Piekary I” Część I - Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym. Część II - Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechaniczno-szybowym.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000044-1 542000044-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903659-1 701903659-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu bezpieczeństwa chroniącego przed upadkiem z wysokości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 298-1.
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082000022 082000022 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy wraz z przynależną infrastrukturą w SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Zadanie 1 - Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy Zadanie 2 - Rozbiórka wieży szybowej szybu Południowy Zadanie 3 - Rozbiórka budynku wciągarki szybu Południowy Zadanie 4 - Wykonanie płyty zamykającej szyb Południowy
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900288-1 541900288-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-S-0002/20-1 ZP-S-0002/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”: Zadanie: Likwidacja przedziału zachodniego szybu I.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
21.04.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...