wyszukiwanie zaawansowane
z 77

492101511-1 492101511-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja układu załadunku do wagonów dla PGG S.A., Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100487-1 532100487-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie kontynuacji serwisu i wsparcia producenta urządzeń EMC Centera
Termin składania ofert:
28.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101438-1 702101438-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit perforowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 285-10
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101240-1 702101240-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482101223-1 482101223-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych, kruszarek, układów przekładkowych, systemu sterowania i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402101146-1 402101146-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowej ładowarki kołowej dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502101007-1 502101007-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przebudowy wyrobisk korytarzowych w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100884-1 702100884-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa agregatów wysokociśnieniowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy.
Termin składania ofert:
31.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492101428-1 492101428-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu WAMAG PDT-1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-14
Termin składania ofert:
01.02.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101458-1 702101458-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1
Termin składania ofert:
01.02.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492100551-1 492100551-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-24
Termin składania ofert:
01.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512101005-1 512101005-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
01.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502100812-1 502100812-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych, okresowe przeglądy, konserwacje oraz naprawy cyfrowych aparatów rejestrujących typu: AR-2c, AR-2c+, AR-3c i AR-4c eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych w Oddziałach PGG S.A.
Termin składania ofert:
01.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2907 PRZZ/2907 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blach ze stali węglowej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. mat. 273-3).
Termin składania ofert:
02.02.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

082100115 082100115 Tryb podstawowy

„Wykonanie rurociągu odprowadzającego wody dołowe po osadniku do cieku Czarniawka” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
02.02.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2912 PRZZ/2912 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa palet przemysłowych drewnianych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (grupa materiałowa 204-1)
Termin składania ofert:
02.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2903 PRZZ/2903 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. mat. 295-1).
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PRZZ/2872 PRZZ/2872 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 292-10-03
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

472101480-1 472101480-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, nr grupy 251-5.
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502100619-1 502100619-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy"
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101273-1 702101273-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów naprawczych i muf kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-15
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101174-1 702101174-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przejęcie obowiązku odzysku opakowań wynikającego z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.888 ze zm.).
Termin składania ofert:
03.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200025-1 702200025-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nakrętek, podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-3
Termin składania ofert:
04.02.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101400-1 702101400-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stropnic stalowo członowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-1
Termin składania ofert:
04.02.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100106 242100106 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
07.02.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...