wyszukiwanie zaawansowane
z 104

702100428-1 702100428-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostaw wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-2.
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542100168-1 542100168-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wyłączników mocy średniego napięcia dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie – 4 szt.
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492001077-1 492001077-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Serwis lokomotyw dołowych produkcji Ferrit, Urządzenia i Konstrukcje, Energo-Mechanik, Konstal, Izol-Plast dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100778-1 702100778-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników (past, mydeł, zasypek, kremów) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 245-5.
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

362100010 362100010 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Czyszczenie rowu „Orzeł Biały” wraz z poszerzeniem wylotowego odcinka rowu” dla SRK S.A w Bytomiu Oddział w Czeladzi CZOK.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432100619-1 432100619-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa monitoringu wizyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442100469-1 442100469-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie koncepcji określającej sposób przywrócenia do stanu poprzedniego wodociągu magistralnego DN1400 relacji Mikołów-Czarny Las na odcinku od autostrady A-4 do ul. G. Zapolskiej w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę”
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100570-1 702100570-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

112100058 112100058 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice–Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Druki i produkty podobne / Drukowane książki, broszury i ulotki
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100061 112100061 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa manometrów i wakuometrów dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary -Mysłowice-Wesoła I" Ruch „Boże Dary” w Katowicach
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 13:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100060 112100060 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa kolan zimnogiętych (hamburskich) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary -Mysłowice-Wesoła I" Ruch „Boże Dary”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 13:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100059 112100059 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary -Mysłowice-Wesoła I" Ruch „Boże Dary”
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
09.08.2021 | 13:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100701-1 702100701-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192100073 192100073 Tryb podstawowy

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ul. Katowickiej (polegających na deformacji i spękaniach jezdni i krawężników) w Rudzie Śląskiej – naprawa przez przedsiębiorcę dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I"
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100192-1 542100192-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odmulenie cofki rzeki Ruda ze stawu Paruszowiec - 2021
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100747-1 702100747-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100217-1 532100217-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa tuszy, tonerów dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polska Grupa Górnicza S.A. w 2021 roku, nr grupy 301-1,301-2
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100175 062100175 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-KCL-0018/21-1 R-KCL-0018/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 110A w Radlinie – naprawa szkód przez Przedsiębiorcę”.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100707-1 702100707-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wynajem i serwis toalet przenośnych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-CZOK-0017/21-1 ZP-CZOK-0017/21-1 Tryb podstawowy

Budowa budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz kanałów kablowych na działce nr 444/15 w Zabrzu przy ul. Szybowej 2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu - Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
10.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-CZOK-0019/21-1 ZP-CZOK-0019/21-1 Tryb podstawowy

Sieci wod-kan w Oddziale CZOK Część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynków Pompowni „Saturn” do sieci miejskiej”. Część II: „Budowa rurociągów tłocznych na powierzchni do mieszacza przy szybie „Kolejowy I”.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100065 092100065 Tryb podstawowy

Zabudowa pomostów i wyposażenia pompowni głębinowej pomocniczej poniżej poz. 774m w szybie „Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100163-1 542100163-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wymiana kompletnych 3 szt. koszy węglowych w kotłach WR25 nr 1 oraz WR25 nr 2 zainstalowanych w Ciepłowni Chwałowice
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100465-1 602100465-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie upadowej II do pokładu 349 przez strefę uskoku "Książęcego" w kierunku partii S
Termin składania ofert:
11.08.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...