wyszukiwanie zaawansowane
z 97

052400033 052400033 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie badania wydatku energetycznego przy użyciu miernika wydatku energetycznego (MWE) dla dziewięciu pracowników zatrudnionych na powierzchni w Biurze Zarządu.
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422400176-1 422400176-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm wraz z wyposażeniem elektrycznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast" z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3835 PRZZ/3835 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Całodobowy monitoring wizyjny z analizą obrazu terenu obiektu poprzemysłowego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13 za pomocą czterech wież mobilnych uzbrojonych w systemy wideo ze wsparciem grupy interwencyjnej oraz monitoring sygnałów alarmowych z 2 budynków (budynek Dyrekcji, budynek Zarządu)
Termin składania ofert:
07.06.2024 | 09:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

242400065 242400065 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania pieniężnego z tytułu strat w hodowli i trudności związanych z odłowem ryb w stawie hodowlanym położonym w Żorach, wyrządzonych eksploatacją górniczą KWK „Krupiński” w Suszcu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3812 PRZZ/3812 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych części zamiennych do przenośników taśmowych - VACAT dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w roku 2024 (gr. mat. 292-11-08).
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

402302202-1 402302202-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa układu optymalizacji parametrów fizykochemicznych wód dołowych wraz z systemem monitoringu i wizualizacji na terenie KWK Bolesław Śmiały.
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412400118-1 412400118-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych pomostu technologicznego nr 1 dla ZPM Oddziału KWK Sośnica
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532400252-1 532400252-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie subskrypcji, wsparcia technicznego i licencyjnego producenta dla systemu FORCEPOINT DLP przez okres 12 miesięcy.
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432401259-1 432401259-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi, żurawiem samochodowym z operatorem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400383-1 702400383-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przekładni dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-2
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400446-1 702400446-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lin stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1
Termin składania ofert:
10.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062400149 062400149 Tryb podstawowy

„Dostawa gazów technicznych” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602301308-1 602301308-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont wraz z modernizacją pól rozdzielczych z wariantem dostawy dla rozdzielni R-67 a także dostawę z uruchomieniem systemu nadzoru wizyjnego oraz zdalnego sterowania dla ww. rozdzielni dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400632-1 702400632-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-1
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3830 PRZZ/3830 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek" w roku 2024 (gr. mat. 292-10-01)
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

622400157-1 622400157-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych oraz wykonanie usługi przygotowania do legalizacji wag eksploatowanych w Oddziale KWK Staszic-Wujek.
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400444-1 702400444-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-21
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442400618-1 442400618-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Wyłonienie wykonawcy robót polegających na przywróceniu do stanu poprzedniego wodociągu magistralnego DN1400 relacji Mikołów – Czarny Las na odcinku od autostrady A4 do ul. G. Zapolskiej w Rudzie Śląskiej dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba”
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400386-1 702400386-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302311-1 602302311-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 103 szt. fabrycznie nowych aparatów regeneracyjnych ratowniczych Drager BG ProAir lub równoważnych dla potrzeb Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła, KWK ROW Ruch Jankowice Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2024-2026.
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402400135-1 402400135-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5% dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały”
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400438-1 702400438-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8
Termin składania ofert:
11.06.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400417-1 702400417-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elektrod do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-10
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182400032 182400032 Tryb podstawowy

„Likwidacja szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III”, Ruch „Jas-Mos”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3814 PRZZ/3814 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ S.A. w 2024 roku (gr. mat. 313-2)
Termin składania ofert:
12.06.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...