wyszukiwanie zaawansowane
z 111

432201715-1 432201715-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wraz z modernizacją ognioszczelnych stacji wielostycznikowych typu OSWCA.2-2/9/*/* dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
15.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622201839-1 622201839-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic – Wujek z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic Zadanie 2: Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek
Termin składania ofert:
15.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201974-1 702201974-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 281-1
Termin składania ofert:
15.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412200955-1 412200955-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa układu kogeneracyjnego o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
15.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200184 242200184 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Likwidacja słupa oświetleniowego na działce 180/4 położonej przy ul. Przy Kopalni Bytom w Bytomiu.
Termin składania ofert:
15.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182300013 182300013 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”: Część I – Spoiwo o wytrzymałości Rc28 > 15 MPa wraz z udostępnieniem mieszalnika dla zastosowania dostarczonego spoiwa w okresie realizacji dostaw; Część II – Spoiwo o wytrzymałości Rc28 > 1,5 MPa wraz z udostępnieniem mieszalnika dla zastosowania dostarczonego spoiwa w okresie realizacji dostaw.
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512200915-1 512200915-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - BECKER WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-09
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3203 PRZZ/3203 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. mat. 281-1)
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

622101371-1 622101371-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup systemu pomiarowego do monitorowania zagrożeń temperaturowych pojawiających się w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz do natychmiastowego informowania o nich swoich użytkowników wraz z oprogramowaniem i wizualizacją dla PGG S.A. oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202300004 202300004 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wywóz niesegregowanych odpadów z nielegalnych wysypisk zlokalizowanych na terenie działek Oddziału dla SRK S.A. KWK „Krupiński”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512200837-1 512200837-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. automatycznych przecinarek acetylenowo - tlenowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201065-1 502201065-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż baterii stacyjnej kwasowej o napięciu 110V DC oraz pojemności 180Ah lub 200Ah wraz z utylizacją wyeksploatowanej, zużytej baterii.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412201648-1 412201648-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa piaskarki kabinowej ciśnieniowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192300011 192300011 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Obsługa serwisowa i naprawa wózka jezdniowego z napędem mechanicznym podnoszenia typu CPCD35N - RW27 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I-Pokój II" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej w 2023 roku.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622200935-1 622200935-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 16 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 2,8m do co najmniej 4,5m wraz z kompletnym systemem monitorowania ciśnienia dla PGG S.A. KWK Staszic - Wujek
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300010 302300010 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Obsługa serwisowa i naprawa wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem mechanicznym podnoszenia, typu DV179,33 BALKANCAR” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Pokój II“ Ruch „Pokój II“ w Rudzie Śląskiej w 2023 r.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
16.12.2022 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3204 PRZZ/3204 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej do podsadzki do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (grupa mat. 173-1)
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 07:50
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

062200222 062200222 Tryb podstawowy

„Serwis urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w ramach zadania „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi"
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492200958-1 492200958-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja instalacji i sieci ppoż, oświetleniowej, wykonanie drogi pożarowej, wzmocnienie skarpy i odwodnienie zwału flotokoncentratu nr 3 - Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW ZPM Ruch Marcel
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201064-1 502201064-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa linii napowietrznej 20kV szyb wentylacyjny „Powietrzny I” – szyb wentylacyjny „Powietrzny V” dla PGG S.A. O/KWK ROW Ruch Rydułtowy
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462201180-1 462201180-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie otworów wiertniczych kierunkowych dla ściany 846 w pokładzie 405/2wg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201112-1 502201112-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont toru kolejowego nr 112 na bocznicy PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622200689-1 622200689-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201980-1 702201980-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23
Termin składania ofert:
19.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492201287-1 492201287-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Budowa nowych urządzeń i układu głównego odwadniania na poz. 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel”
Termin składania ofert:
20.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...