wyszukiwanie zaawansowane
z 109

402100265-1 402100265-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Awaryjne kruszenie węgla w sortymencie MI wraz z nadziarnem na sortyment w klasie MII tj. 0÷20,0 mm na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
17.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100070 082100070 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zakup części zamiennych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych dla Spółki Restrykturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK Makoszowy ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze w 2021 r."
Termin składania ofert:
17.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000276-1 702000276-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis wózków widłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
17.05.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100239-1 622100239-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup wentylatorów promieniowych wraz z kompensatorami dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
17.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100052 092100052 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont wozów urobkowych kopalnianych małych typu WM dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100075 062100075 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6 kV Pompowni Niwka-Modrzejów
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100050 092100050 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa absorbentu sodowo - wapniowego i spirytusu do dezynfekcji.
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100057 092100057 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa materiałów do prac profilaktycznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Dostawa uszczelek Część II – Dostawa śrub i nakrętek Część III – Dostawa folii wentylacyjnej Część IV – Dostawa farb i akcesoriów malarskich”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Farby, lakiery i mastyksy
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100131 062100131 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa farb i pędzli dla SRK S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Produkty chemiczne / Barwniki i pigmenty
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100128 062100128 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622001514-1 622001514-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy dla PGG S.A. KWK Murcki-Staszic samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t; miejsc siedzących min. 5; ładowność min. 0,75t;
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100090-1 532100090-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie usług wsparcia dla oprogramowania SAP
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202100046 202100046 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup źródeł światła tj. żarówek i świetlówek oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia utrzymania ruchu przez oddział MES SRK S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2021
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100015 052100015 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu) w roku 2021 dla 3 stref lokalizacyjnych obejmujących powiaty.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi drukowania i powiązane
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482001297-1 482001297-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej łaźni na Ruchu Jankowice, Ruchu Marcel i Ruchu Rydułtowy KWK ROW.
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282100012 282100012 Tryb podstawowy

„Modernizacja i dostosowanie systemu Hetman/A/T centrali telefonicznej DGT Millenium ogólnozakładowej łączności telefonicznej eksploatowanej w SRK S.A, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch „Śląsk” do systemu Hetman/Z eksploatowanego przez SRK S.A Oddział CZOK Czeladź.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100100 062100100 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Likwidacja obiektów budowlanych na Pompowni Głębinowej "Paryż" wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
18.05.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100022 062100022 Tryb podstawowy

„Część I: Dostawa konsol mocujących zbrojenie szybowe wraz z elementami złącznymi w ramach zadania „Dostawa zbrojenia szybowego wraz z kompletem elementów mocujących” Część II: Dostawa elementów zbrojenia szybowego – Pompownia Pstrowski w ramach zadania „Dostawa elementów zbrojenia szybowego wraz z kompletem elementów mocujących Część III: Dostawa elementów zbrojenia szybowego – Pompownia Siemianowice Część IV: Dostawa materiałów do remontu zbrojenia szybow
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100122 062100122 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont sprężarki Nr 1 oraz Nr 2 dla potrzeb stacji elektroenergetycznej 110/6 kV dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Szombierki”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-CZOK-0022/21-1 R-CZOK-0022/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Dostawa Agregatu prądotwórczego z modułem spawalniczym" dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-CZOK-0042/21-1 R-CZOK-0042/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Materiały elektryczne, instalacyjne, przekaźniki, oprawy do lamp itp.”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100262-1 402100262-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492100051-1 492100051-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wzbogacalnika DISA 3KR 3000/1800L (γ 1,8 system A) w ZPM KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-CZOK-0043/21-1 R-CZOK-0043/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa części do styczników i wyłączników mocy dla SRK S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100153 062100153 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa szaf metalowych i szafek na klucze” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 r.
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Meble
Termin składania ofert:
19.05.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...