wyszukiwanie zaawansowane
z 109

241900062 241900062 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181900072 181900072 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

611901032-1 611901032-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku Płuczki (II stopień pilności) zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział KWK Wujek
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901785-1 491901785-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych z linkami stalowymi tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 251-5.
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491800209-1 491800209-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielni zasilającej 6kV 7RW w budynku suszarni flotokoncentratu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna . Oddział KWK ROW Ruch Marcel”.
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902852-1 701902852-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup 2 sztuk pojazdów min 8 osobowych typu Long do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Mysłowice Wesoła oraz KWK ROW Ruch Marcel.
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431903066-1 431903066-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przecinarek warsztatowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

311900030 311900030 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I'
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471901879-1 471901879-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Wykonywanie pomiarów i badań dla oceny i prognozy zagrożenia radiacyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 2020 – 2022”
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900061 111900061 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
28.08.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902614-1 701902614-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 286-3
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

281900055 281900055 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów I, II, III wraz z obiektami przynależnymi i kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk".
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511902482-1 511902482-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie usług konserwacyjnych i serwisowych urządzeń transportu bliskiego (suwnic, żurawi, wciągników) w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP.
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

081900061 081900061 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi utylizacji nieczystości
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

431902815-1 431902815-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej modernizacji istniejących zbiorników na przepad węgla poniżej poziomu II (466m) i poziomu III (638m) zabudowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu III Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901230-1 401901230-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddz. KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900109 061900109 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Farby, lakiery i mastyksy
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181900071 181900071 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz fizycznego wykonania zmian dla Oddziału KWK „Jas-Mos” SRK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.
Maszyny przemysłowe / Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902826-1 701902826-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kołowrotów - NIWKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-12-02
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902610-1 701902610-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa giętarko-prostowarek do obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2021
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
29.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902744-1 701902744-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer grupy 295-22-03.
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902834-1 701902834-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 352-01-03
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421902490-1 421902490-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci kolei wąskotorowej) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania.
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902783-1 701902783-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - SIGMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-03
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

641900108-1 641900108-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa automatycznej linii technologicznej do konfekcjonowania ekogroszku w istniejącym obiekcie paczkowalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa.
Termin składania ofert:
30.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...