wyszukiwanie zaawansowane
z 103

082000047 082000047 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
10.07.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000531-1 492000531-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
10.07.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000040 282000040 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis i przegląd klimatyzatorów stacjonarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Ślaskiej KWK "Pokój I - Ślask" Ruch "Ślask".
Termin składania ofert:
10.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502000330-1 502000330-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa samochodami samowyładowczymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
10.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000063 062000063 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont pomp zatapialnych Część I: Remont pomp typu PSZ-65, PSZ-125, Część II: Remont pomp typu P-2BA, P-3CC dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
10.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000071 242000071 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Likwidacja obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Brzeszcze Wschód"
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000059 292000059 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Część I – remont pompy typu PSZ-65 Część II – remont pompy typu PSZ-80 Część III – remont pompy typu PSZ-125 Część IV – remont pompy typu OS-150/5 AM
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000102 092000102 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej w 2021 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000088 062000088 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla wyciągu awaryjno-rewizyjnego."
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000067 242000067 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2021 – 2022 wg 6 zadań.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000339-1 702000339-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG S.A.”
Termin składania ofert:
13.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000450-1 702000450-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-1
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2389 PRZZ/2389 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 287-1)
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

401901244-1 401901244-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu Aleksander III przedział skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000141-1 472000141-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont rurociągu ppoż. zlokalizowanego pomiędzy zbiornikiem ppoż a szybem II dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412000093-1 412000093-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Drążenie pochylni oporowej (w tym odcinka przekopowego), chodnika badawczego n 114a, chodnika n115, diagonali Wn06, przecinki ściany n115, chodnika nadścianowego n115 w pokładzie 408/4 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2390 PRZZ/2390 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-2)
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702000371-1 702000371-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łożysk do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-7
Termin składania ofert:
14.07.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

642000009-1 642000009-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomostów przenośnikowych w ZPM Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont pomostu U-401, Zadanie nr 2 - remont pomostu U-3001
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542000178-1 542000178-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000357-1 702000357-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 248-5
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000588-1 472000588-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000137-1 532000137-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sieciowych pasywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku. Nr grupy 324-2.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000064 242000064 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Remont budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 dla SRK S.A Oddział Kopalnie w Całkowitej Likwidacji”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412000473-1 412000473-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na 4 zadania
Termin składania ofert:
15.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...