wyszukiwanie zaawansowane
z 116

111900035 111900035 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie nasadzeń zastępczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”.
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie / Usługi ogrodnicze
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900039 191900039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wraz z dostawą zasilacza elektronarzędzi stosowanych w wyrobiskach podziemnych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900036 191900036 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup stycznika typu SA-200 400A 2z+2r 200kW/400V cewka 230V 50Hz APAREL POLAND symbol SA200 B321 12231 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK"POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481901825-1 481901825-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie konstrukcji dla dwóch skrzyżowań: Zadanie nr 1 „Konstrukcja skrzyżowania portalowego przekopu Ia poz. 650 m z główną upadową odstawczą do poziomu 880m z obudowy ŁP15/V32/4/A na obudowę – ŁPSp-V32/4/7,5x4,4 - ŁP15/V32/4/A pod kątem 85°”. Zadanie nr 2 Konstrukcja skrzyżowania portalowego głównej upadowej odstawczej do poziomu 880m z przekopem odstawczym poz. 880 m z obudowy ŁP12/V32/4/A na obudowę ŁPSp-V32/4/7,5x4,4 – ŁP12/V32/4/A pod kątem 65º
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900038 191900038 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup prostownika z rozruchem 12/24V 650A dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
25.04.2019 | 12:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901647-1 411901647-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 292-2.
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802340-1 461802340-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów transportowych do przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej w kompleksach ścianowych i chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611900782-1 611900782-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi telewizji przemysłowej i systemów alarmowych funkcjonujących w PGG S.A. Oddział KWK Wujek.
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900034 291900034 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II.
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421902631-1 421902631-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu III w zakresie maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej oraz rozdzielni zasilającej 6kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901456-1 411901456-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) w Polskiej Grupie Górniczej S.A. KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

321900012 321900012 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020”
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902226-1 701902226-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:25
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621902466-1 621902466-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej i systemów alarmowych w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601801916-1 601801916-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa obiektów i instalacji do wytwarzania mieszanin popiołowo-wodnych przy szybie „Wentylacyjny II” w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601801917-1 601801917-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie kompleksowej modernizacji budynków oraz infrastruktury podsadzkowej wraz z mostem samowyładowczym przy szybie Wacław w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401801038-1 401801038-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK Bolesław Śmiałą
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900046 061900046 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Części do wyłączników mocy i styczników
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601902155-1 601902155-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

"Świadczenie usług w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej i systemów alarmowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła"
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

071900014 071900014 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód".
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

441801213-1 441801213-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wraz z zabudową przesiewacza PZ-2690 L lub równoważnego na płuczce GI na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901708-1 481901708-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. pras wulkanizacyjnych do wykonywania połączeń taśmy o szerokości 1400mm i długości minimum 3000 mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
26.04.2019 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802034-1 601802034-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obsarów, obiektów i urządzeń PGG S.A. Kwk Mysłowice - Wesoła przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900021 241900021 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji"
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902603-1 701902603-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 251-7
Termin składania ofert:
29.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...