wyszukiwanie zaawansowane
z 153

542300438-1 542300438-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pompy OS-250 AMG/2 nr 7 (nr inw. 1-440-317339) do obiegu wody instalacji centralnego ogrzewania w EC Jankowice po zaistniałej awarii
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300245 062300245 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092300157 092300157 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Modernizacja pól rozdzielczych w Rozdzielni Głównej 6kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ,,Centrum“
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052300076 052300076 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Odnowienie subskrypcji, przedłużenie asysty technicznej oprogramowania ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT. Uzupełnienie brakujących licencji" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482302158-1 482302158-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402301343-1 402301343-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622301649-1 622301649-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa szkód górniczych w obiektach zlokalizowanych przy ul. Piernikarczyka 9 w Katowicach
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3615 PRZZ/3615 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa nowych rur z tworzywa sztucznego w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

062300194 062300194 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa myjki wysokociśnieniowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Różny sprzęt
Termin składania ofert:
29.11.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300162 242300162 Tryb podstawowy

„Likwidacja zapożarowania na części zwałowiska „Wrzosy I” w Pszowie” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272300207 272300207 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Doraźne podstemplowanie zagrożonych stropów w pomieszczeniu boksu piwnicznego przynależnego do lokalu nr 5 budynku mieszkalnego przy ul. Plac Szpitalny 3a w Bytomiu
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300247 062300247 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa rozdrabniarki spalinowej do gałęzi na podwoziu umożliwiającym transport drogami publicznymi” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Maszyny rolnicze / Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 08:38
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462301321-1 462301321-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zakup dwóch pomp głównego odwadniania równoważnych do pomp typu OWB-200/10 wraz z ramami fundamentowymi i sprzęgłami dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702302529-1 702302529-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG SA
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482300851-1 482300851-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont elewacji budynku płuczki miałowej na potrzeby PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482301957-1 482301957-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dodatku nr 2 do Projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego "Jankowice" na lata 2025-2049 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300718-1 532300718-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu macierzy dyskowej Unity300
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052300068 052300068 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów"
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe / Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3614 PRZZ/3614 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa fabrycznie nowych 17 szt. wozów urobkowych średnich typu WNS-017e-2 o poj. V=2450l dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

302400015 302400015 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch Pokój II w Rudzie Śląskiej w 2024 roku.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Dodatkowe usługi biurowe
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192400007 192400007 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie aktualizacji projektu technicznego likwidacji szybu „WANDA” z przedmiarem i kosztorysem dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412302246-1 412302246-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 04* (podkłady kolejowe) powstałych na terenie PGG S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182400018 182400018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” na rok 2024.
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702302763-1 702302763-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-8
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512301110-1 512301110-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa hydrauliki siłowej do obudowy ścianowej typu HYDROMEL dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-20.
Termin składania ofert:
30.11.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...