wyszukiwanie zaawansowane
z 82

702000829-1 702000829-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3.
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100040 082100040 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonywania napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących typu AR-3c maszyny wyciągowej szybu Ia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903422-1 701903422-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont urządzeń małej mechanizacji - narzędzia z napędem pneumatycznym dla oOddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2525 PRZZ/2525 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 181-2)
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702001411-1 702001411-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-4
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000091 322000091 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Projekty techniczne likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi - projekty budowlano - wykonawcze
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100018 182100018 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie przeglądu rocznego oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla zespołu sterowania hamulca typu ZSHP-A1 maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Jas IV w roku 2021 dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000913-1 702000913-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322100010 322100010 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie naprawy liny stalowo-gumowej produkcji Wytwórni Lin Stalowo- Gumowych SAG Katowice zabudowanej w szybie „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I” .
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 09:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000192 242000192 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami w obrębie byłego Szybu „Mieszko” byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej KWKCL”
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100038 182100038 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa prętów stalowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100002 052100002 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup czytników i akcesoriów niezbędnych do wdrożenia systemu RCP w BZ.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
25.01.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000908-1 702000908-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa farb, lakierów i rozcieńczalników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 243-1
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182100021 182100021 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa zaprawy cementowej (murarskiej) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432001318-1 432001318-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202100004 202100004 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi dostawy Internetu i transmisji danych w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi internetowe
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192100004 192100004 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Napełnianie butli gazami wzorcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000969-1 702000969-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000082 282000082 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN250mm w szybie I od zrębu do poz.765m. i w lunecie do komory pomp głównego odwadniania na poz. 765m. w 2021 roku, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk”Ruch Śląsk.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000128 062000128 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w 2021 roku
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe / Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100009 112100009 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
26.01.2021 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000768-1 512000768-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000923-1 702000923-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-2
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000854-1 402000854-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa odcinka Przekopu Północno-Zachodniego NW II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Bolesław-Śmiały
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000940-1 702000940-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...