wyszukiwanie zaawansowane
z 109

702100773-1 702100773-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 284-16
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502100599-1 502100599-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432100597-1 432100597-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa, konserwacja i usuwanie awarii sieci rurociągów wody pitnej oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100081 292100081 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis i remont maszyn i urządzeń, „Remont podstawowy pompy typu P-1BA- Ex i P 2BA Ex” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100108 092100108 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum""
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100185 062100185 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100068 292100068 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Odbiór i utylizacja odpadu w postaci taśm z przenośników o kodzie 07 02 99 z Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Wieczorek II’’.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100231-1 702100231-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

USŁUGI INERTYZACJI AZOTEM POZYSKIWANYM Z ATMOSFERY DLA KOPALŃ PGG S.A.
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432100795-1 432100795-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór transportem kolejowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402100573-1 402100573-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100179-1 602100179-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) z podziałem na 12 zadań dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472100569-1 472100569-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Udział przedstawiciela jednostki certyfikującej w zakresie obudów zmechanizowanych w pracach komisji powoływanych przez kierownika ruchu zakładu górniczego w celu oceny stanu technicznego sekcji obudów zmechanizowanych wraz z badaniami w akredytowanym laboratorium dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622100682-1 622100682-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont bębna nienapędowego (gumowanego) wózka napinania pętlicy Pioma-1400 Ø1250x1600 dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272100086 272100086 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ligonia 17 w Sosnowcu (KJ), będącym wyłączną własnością SRK S.A. Oddziału AZM
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462100400-1 462100400-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa sieci wodociągowej dla celów przeciwpożarowych obiektów zlokalizowanych w rejonie Pawłów Górny Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
20.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432100334-1 432100334-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), kosztorysów wykonawczych i inwestorskich oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla zadania pn. „Modernizacja węzła załadunku i ważenia odpadów wydobywczych na samochody w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit”
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432100831-1 432100831-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie w trybie awaryjnym robót budowlanych- remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit.
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322100061 322100061 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie pomiarów, badań ekspertyzowych oraz legalizacji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I” w roku 2022”
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100059 322100059 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa materiałów górniczo - budowlanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”, Część I: Cement portlandzki; Część II: Płótno podsadzkowe”.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-C-0055/21-1 R-C-0055/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz wzorców gazów w 2022 r.” w tym: Część III – Dostawa wzorców gazów do stacji Dräger X-dock 6600, Część IV – Dostawa gazów do wzorcowania czujników systemu gazometrycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100599-1 402100599-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pompy wirowej wysokociśnieniowej typu OW-300AM/5 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100059 292100059 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odwadnianie zakładu górniczego i wprowadzanie wód z odwadniania do Potoku Bolina Południowa I, w związku z realizowaną budową pompowni głębinowej w szybie „Roździeński” przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Wieczorek II’’.
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Projekt i realizacja badań oraz rozwój
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100066 112100066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa zaworów, zasuw i armatury hydraulicznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary -Mysłowice-Wesoła I" Ruch „Boże Dary””
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
21.09.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100046 292100046 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II".
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
22.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432100662-1 432100662-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór transportem samochodowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - ZPMW Ruch Ziemowit Zadanie nr 2 - ZPM I i ZWM Ruch Piast
Termin składania ofert:
22.09.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...