×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

wyszukiwanie zaawansowane
z 93

702000570-1 702000570-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur, elementów złącznych i akcesoria rur podsadzkowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 272-4
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000437-1 702000437-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie kompleksowej oceny prowadzenia ścian w warunkach górniczo – geologicznych kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000440-1 702000440-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie projektów wyrobisk przyścianowych w warunkach kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000549-1 702000549-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 159-1
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432000697-1 432000697-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp i zespołów pompowych stosowanych poza ciągiem technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-C-0027/20-2 R-C-0027/20-2 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000095 292000095 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa blachy stalowej ryflowanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512000316-1 512000316-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis pogwarancyjny 7 sztuk napawarek typu HWR LEADER oraz 1 napawarki typu EWR HUNTER przez okres 24-mcy
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462000507-1 462000507-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 07 02 99 – Inne niewymienione odpady (zużyta taśma przenośnikowa - ścinki i odcinki poniżej 5 metrów) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na ruchy kopalni.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000067 062000067 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Modernizacja maszyny wyciągowej szybu Gigant przedział południowy” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w tym „Opracowanie projektów technicznych niezbędnych dla realizacji zadania Modernizacja maszyny wyciągowej GWSz szybu Gigant przedział południowy”.
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000129-1 542000129-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000057 292000057 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia) w budynku zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynek Sortowni) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach. Zadania od 1 do 5.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000048 292000048 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie automatyzacji pompowni pomocniczej na poziomie 730m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” w 2020 roku
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000556-1 702000556-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego - nr grupy 251-9
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000104 062000104 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo–awaryjnego w celu zapewnienia ciągłości ruchu zakładu w zakresie Cyfrowych Aparatów Rejestrujących typu AR-2c służących do rejestracji przebiegu pracy górniczych wyciągów szybowych na Ruchu II Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-WII-0017/20-1 R-WII-0017/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Część I – remont pompy typu PSZ-65 Część II – remont pompy typu PSZ-80 Część III – remont pompy typu PSZ-125 Część IV – remont pompy typu OS-150/5 AM
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000077 082000077 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont zasobników wody kąpielowej - czyszczenie zasobnika nr 6 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000073 112000073 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do piły i kosy spalinowej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie / Usługi ogrodnicze
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000043 112000043 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Boże Dary”. Część I ,Część II:
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000066 182000066 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wymiana zbrojenia szybowego (10 szt. dźwigarów głównych i 12 szt. prowadników szybowych) w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502000114-1 502000114-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa klimatyzacji ściennych w pomieszczeniach Oddziału KWK ROW
Termin składania ofert:
17.08.2020 | 11:05
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000098 292000098 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów eksploatacyjnych - wkładek do sprzęgieł TEX-O-flex D3Q dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000054 282000054 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego”, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

312000015 312000015 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„ Rozbiórka 12 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydultowy I”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532000206-1 532000206-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa licencji HCL Lotus Domino Utility.
Termin składania ofert:
18.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...