wyszukiwanie zaawansowane
z 111

082200108-1 082200108-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (SZAMB) SRK S.A. Oddział CZOK "Pompownia Makoszowy w Zabrzu, zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200261 062200261 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Narzędzia - wszystkie rodzaje, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082200082 082200082 Tryb podstawowy

Serwis, naprawy i remonty urządzeń centrali telefonicznej i łączności radiowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Makoszowy”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200137 242200137 Tryb podstawowy

„Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”
Roboty budowlane / Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302200028 302200028 Tryb podstawowy

Serwis, naprawy, remonty urządzeń oraz przeglądów systemów ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu wraz z urządzeniami zasilania gwarantowanego dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój II” w Rudzie Śląskiej w 2023 roku.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422200974-1 422200974-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian w wyrobiskach dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300001 302300001 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowary 33 w Rudzie Śląskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II“ Ruch „Pokój II“
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622201950-1 622201950-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 106/401/1/S dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432202005-1 432202005-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa agregatów spawalniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052200113 052200113 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu w zakresie krajowych przesyłek kurierskich oraz zwrotu do jednostek Zamawiającego przesyłek kurierskich niedoręczonych
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622201693-1 622201693-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup zespołu automatycznych filtrów wysokociśnieniowych
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702202040-1 702202040-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa tkanin i folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200182 242200182 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa materiałów i urządzeń elektrycznych na potrzeby przepompowni wód dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302300007 302300007 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wdrożenie i utrzymanie systemu niezwłocznego powiadamiania dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II” Ruch „Pokój II” w Rudzie Śląskiej na 2023 rok
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
Termin składania ofert:
12.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432201732-1 432201732-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa manewrowego ciągnika akumulatorowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492201291-1 492201291-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa i zabudowa urządzenia do kontroli zbiornika węgla na poziomie 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel”
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200197 092200197 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku nadszybia, maszynowni i wieży szybu Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202200079 202200079 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej 400/230 V do zasilania pompowni budowli ziemnej SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3196 PRZZ/3196 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" na lata 2023-2024
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

462201464-1 462201464-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie wyrobisk kamiennych dla ściany 312 w pokł. 507 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice w podziale na zadania.
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192300009 192300009 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I”.
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200181 242200181 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa 4 szt. motopomp wraz z niezbędnym osprzętem dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492201481-1 492201481-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa instalacji dołowych i powierzchniowych służących do wtłaczania (odzysku) odpadów elektrownianych z wodą dołową w celu zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego w wyrobiskach dołowych kopalni oraz montaż i demontaż rurociągów służących do wtłaczania mieszaniny wodno-popiołowej i gazów inertnych w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462201371-1 462201371-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01.
Termin składania ofert:
13.12.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200216 062200216 Tryb podstawowy

„Świadczenie usług w zakresie dźwigów, środków transportu oraz sprzętu ciężkiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – Część I- IV”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
14.12.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...