wyszukiwanie zaawansowane
z 77

ZP-KCL-0026/21-1 ZP-KCL-0026/21-1 Tryb podstawowy

Wykonanie projektu gaszenia, rekultywacji wraz z regulacją stosunków wodnych hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602101196-1 602101196-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na potrzeby produkcji wody pitnej, w celu redukcji zawartości siarczanów w oparciu o technologie membranowe dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, realizowana w formule „pod klucz”
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442101090-1 442101090-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników kubełkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - grupa 295-39
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082200007 082200007 Tryb podstawowy

„Serwis, naprawa i remonty urządzeń centrali telefonicznej i łączności radiowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” ul. Makoszowska 24 , 41-800 Zabrze na 2022r. ”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432101464-1 432101464-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja systemu nagrywania rozmów telefonicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

452100241-1 452100241-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy uszkodzeń budynku kościoła pw. Św. Wawrzyńca i św. Antoniego przy ul. Nowary w Rudzie Śląskiej, terenów przyległych i ogrodzenia, wyrządzonych wpływami eksploatacji górniczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych robót (etap II)
Termin składania ofert:
20.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100231 062100231 Tryb podstawowy

Wykon. pom., legaliz. i badań okres. urz. elektroenerget., w tym aparat. łączeniowej WN, SN i NN, obw.sterow. i zabezp., kabli elektroenerget., sterown. i teletechn., transformat.,inst. ochronnych, izolacyjnego sprz. ochron., urz. w wyk. przeciwwybuch., badanie oleju transform. oraz zabezp. pog.kablowego. Cz.I:Lokaliz.uszk. oraz naprawa kabli, Cz.II:Badanie sprz. dielektr., Cz.III:Badanie oleju elektroizol., Cz.IV:Przyrządy pom.–kontr., sprawdz. i badanie, Cz.V:Inne bad. urz. elektroenerge
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482101269-1 482101269-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-18
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202100101 202100101 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług w zakresie zamiatania terenu po zakończonej Akcji Zima i po Sezonie Letnim na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2022”.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702101410-1 702101410-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 294-4
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101266-1 702101266-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 281-1.
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442101162-1 442101162-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu mostu przenośnikowego nr 93 głównej odstawy urobku do zbiorników węgla surowego nr 72 i 73 zgodnie z opracowanym projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę właściwego organu nadzoru budowlanego w ZPMW PGG S.A. Oddział Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482001262-1 482001262-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

112100081 112100081 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych dla układu głównego odwadniania w zakresie urządzeń zasilających i sterowania
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100037 052100037 Tryb podstawowy

Wynajem przenośnych kabin WC z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych w Oddziałach SRK S.A. na rok 2022
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182200044 182200044 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług transportu samochodowego w 2022 r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III".
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492101381-1 492101381-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont kombajnu chodnikowego MR 340X Ex-S dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052200004 052200004 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie audytu energetycznego dla budynku biurowego SRK SA w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207
Termin składania ofert:
21.01.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702101453-1 702101453-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" - nr grupy 141-1
Termin składania ofert:
24.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602101250-1 602101250-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w biurach i pomieszczeniach przyległych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła
Termin składania ofert:
24.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462101025-1 462101025-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne związane z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopaliny ze złoża węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice” dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
24.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100945-1 512100945-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200003 242200003 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wydawnictw naukowych oraz prenumeraty dzienników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej wg części: Część I - Zakup wydawnictw naukowych, Część II – Zakup prenumeraty dziennika Gazeta Prawna, Część III – Zakup prenumeraty Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622101319-1 622101319-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana rurociągu odmetanowania w szybie V w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2839 PRZZ/2839 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich i łączności produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
Termin składania ofert:
25.01.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...