wyszukiwanie zaawansowane
z 122

532300281-1 532300281-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu 2 szt. urządzeń ISYLON (DELL/EMC)
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532300225-1 532300225-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442300606-1 442300606-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pompy typu OWH-250S/10g w wykonaniu kwasoodpornym nr fabr.354872 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300098 062300098 Tryb podstawowy

„Opracowanie projektów i dokumentacji oraz badań dla uzdatnienia terenu z wydaniem ekspertyzy budowlanej dla osadników na terenie Stacji Oczyszczania Wód Kopalnianych w Piekarach Śląskich” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442300244-1 442300244-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie koncepcji (etap I) oraz projektu przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego na podjeździe nr 1 nowego koryta rzeki Jamna w rejonie ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień (etap II) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu (etap III)
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300069-1 492300069-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów kabin osobowych i osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych dla Oddziałów PGG S.A.
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3469 PRZZ/3469 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Zakup pompy poziomej, jednostopniowej, odśrodkowej typoszeregu PH-100/332 z wolną końcówką wału bez silnika dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

PRZZ/3447 PRZZ/3447 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 09:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

702301495-1 702301495-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512300333-1 512300333-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa podzespołów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17.
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

7/2023 7/2023 Zapytanie ofertowe

Zakup nowej mieszarko-podawarki sypkich materiałów wraz z dedykowanym osprzętem elektrycznym dla PBSz SA w Tarnowskich Górach
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 10:00

302300043 302300043 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 5 w Rudzie Śląskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój II”
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532300344-1 532300344-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa subskrypcji licencji oprogramowania Adobe
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192300053 192300053 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa przepływomierzy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I-Pokój II“ Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej, Część I: „Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego”, Część II: „Dostawa przepływomierzy specjalnego przeznaczenia skrzydełkowych”.
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
12.06.2023 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300059 242300059 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Wykonanie rozpoznania geotechnicznego oraz robót uzdatniających i zabezpieczających teren przed powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK „Siersza” na os. Trętowiec w rejonie ul. Sportowej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebini” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052300027 052300027 Tryb podstawowy

Dostawa materiałów sanitarnych i higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów
Produkty chemiczne / Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300111 062300111 Tryb podstawowy

„Dobór optymalnej technologii i reagentów z automatyzacją procesu dozowania i wykorzystaniem układu Stacji Oczyszczania Wód Kopalnianych Pompowni Bolko, w celu efektywnego wytrącania cynku z wód kopalnianych, zgodnie z wymaganiami prawnymi”, dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi „Pompownia „Bolko”, zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Lotników.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi środowiska naturalnego
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702202384-1 702202384-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemów Solaris w zakładach przeróbczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412300748-1 412300748-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. O/ KWK Sośnica z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092300109 092300109 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pompy typu PSZ, Część III – remont pompy typu OS" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300126 062300126 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów zbrojenia szybowego w tym Część I- VI
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Metale zwykłe
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062300061 062300061 Tryb podstawowy

„Dostawa muf oraz zestawów naprawczych do kabli” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492300327-1 492300327-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont zagęszczacza promieniowego Dorra w zakresie antykorozji i zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenia koryta przelewowego po obwodzie misy w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182300067 182300067 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim w tym likwidacja budynku wymienników ciepła szyby główne wraz z przebudową stacji wymienników w zabudowie kontenerowej dla Spółki Restrukturyzacji kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192300049 192300049 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Legalizacja i sprawdzenie rotametru, ciśnieniomierza tlenu typ PK-6 i naprawa reduktora UPT-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I-Pokój II“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.06.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...