wyszukiwanie zaawansowane
z 111

202000047 202000047 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i w budynku gospodarczym położonymi na nieruchomości w Suszcu, przy ul Św. Jana 92– remont przez przedsiębiorcę.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000046 202000046 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości w Żorach, przy ul. Jasnej 11a – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000053 202000053 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, w nawierzchni i w ogrodzeniu położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Św. Jana 69 – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000037 092000037 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi w zakresie przeglądów i remontów okresowych oraz usuwania awarii systemu azotowego typu SA-700-97 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu w latach 2020-2021.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900732-1 531900732-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich produkcji ZEG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-BD-0003/20-1 ZP-BD-0003/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Wymiana odłączników i przekładników napięciowych w polu pomiarowym w stacji 110/6 kV "Boże Dary" Tor II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I", Ruch "Boże Dary"
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000075 092000075 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Badanie w zakresie wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach i 28 dniach dla spoiwa cementowo-mineralnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621903090-1 621903090-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja suwnicy o udźwigu 15 T. wraz z estakadą i torem na terenie KWK "Murcki-Staszic"
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471902494-1 471902494-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5t z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu furgon Long min. ośmioosobowy, Zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią ładunkową otwartą o ładowności min. 900kg.
Termin składania ofert:
01.06.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272000066 272000066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac geodezyjnych wraz z dostarczeniem ostatecznego projektu podziału działek zlokalizowanych przy ul. Wiślana 1a, 1b, 1c nr: 1568, 1569, 1570, 1571, 1575 w Gliwicach (KW), będących własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000359-1 492000359-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział KWK ROW z podziałem na 4 zadania
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000040 092000040 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000055 062000055 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej” Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox Cześć III: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460,
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000049 192000049 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola i nawierzchni przed wejściem do budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 4 – remont przez przedsiębiorcę dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000053 192000053 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz garażu w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowików 23 – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000051 062000051 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi część I - szyb „Paweł” Pompownia Głębinowa „Saturn” część II - szyb „Fortuna II” Pompownia Głębinowa „Kleofas” część III - szyb „Witold II” Pompownia Stacjonarna Jan Kanty
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-S-0004/20-1 R-S-0004/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa części elektrycznych w 2020r dla SRK S.A. oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk"
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000047 192000047 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 45a/1 – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000034 112000034 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Modernizacja, przystosowanie i zabudowa rejestratora parametrów pracy górniczego wyciągu szybowego dla szybu „II” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900736-1 531900736-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich produkcji LS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

452000078-1 452000078-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa monitoringu wizyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice, Ruch Pokój i Ruch Halemba
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901833-1 501901833-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „ROW”
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292000061 292000061 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis urządzeń systemu wczesnego wykrywania pożaru dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II.
Termin składania ofert:
02.06.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901425-1 401901425-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawy serwisowe pomp typu KREBS oraz WARMAN zainstalowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000045 092000045 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przegląd i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
03.06.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...