wyszukiwanie zaawansowane
z 117

701902781-1 701902781-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa śrub do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 287-2
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902426-1 511902426-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2019 r. - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900042 241900042 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic na obiektach należących do SRK S.A. – Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej w latach 2020 – 2022
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900506-1 531900506-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis systemów serwerowych HP Messaging System
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi w zakresie danych
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902817-1 701902817-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla do zraszania burt węglarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-5
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900070 191900070 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów do utrzymania sieci rurociągów dołowych i przeglądów sprzętu p. poż. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny / Sprzęt osobisty i pomocniczy
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-MY-0001/19-1 R-MY-0001/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900057 091900057 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych i remontowych w tym: Część I - VIII dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900071 191900071 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa łożysk tocznych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK"Pokój" w Rudzie Śląskiej
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

441902255-1 441902255-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług żurawiem samojezdnym kołowym z operatorem, udźwig min. 15T, wysokość podnoszenia min. 7 m poza zwałami węgla i placami składowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902273-1 441902273-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług koparkoładowarką kołową z operatorem o pojemności łyżki kopania min. 0,15 m3 oraz pojemności łyżki czołowej min. 1m3 poza zwałami węgla i poza placami składowymi dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461903166-1 461903166-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i poza placami składowymi dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice w okresie 2 miesięcy z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

451902125-1 451902125-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla Oddziału KWK Ruda Ruch Pokój z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901822-1 481901822-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa hydraulicznej prasy portalowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 10:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901997-1 481901997-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w latach 2019-2022 (tj.36 m-ce od daty przekazania obiektu Wykonawcy): Zadanie nr 1 - bieżącej eksploatacji przepompowni wraz z utrzymaniem drożności rowów dopływowych, Zadanie nr 2 - bieżących i awaryjnych remontów na wyżej wymienionej przepompowni w zakresie wykraczającym poza bieżącą jej eksploatację.
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900092 061900092 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
22.07.2019 | 23:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-C-0005/19-1 ZP-C-0005/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900073 191900073 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051900029 051900029 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup bazy danych z zakresu przepisów prawa cywilnego, publicznego i pracy
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471901825-1 471901825-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana stolarki okiennej w budynku łaźni górniczej nr I dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902787-1 701902787-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902526-1 511902526-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa ciągników siodłowych wraz z naczepami burtowymi (2kpl) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621902748-1 621902748-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Sporządzenie dodatku nr 13 do projektu zagospodarowania złoża "Staszic" na lata 2019-2043.
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801503-1 701801503-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługi serwisowe - Urządzenia do pomiarów parametrów jakości węgla produkcji ITI Emag
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902693-1 601902693-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie upadowej II A-C z partii A do partii C w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
23.07.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...