wyszukiwanie zaawansowane
z 90

702000017-1 702000017-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

271900281 271900281 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w trybie przetargu oraz przekazania na rzecz gmin lub zbycie w innej formie zgodnie z załącznikiem nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000012-1 702000012-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 294-4
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000097-1 442000097-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla Oddziału KWK Ruda z podziałem na 5 zadań.
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000106-1 702000106-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa opakowań drewnianych: palet, bębnów, skrzyń itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 204-1.
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000021-1 472000021-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 313-2
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

112000016 112000016 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000017 112000017 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów eksploatacyjnych – wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Termin składania ofert:
02.03.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900443-1 541900443-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie badań kołpaków generatorów nr 1 i nr 2 zainstalowanych w EC Marcel w Radlinie oraz TG 5 MW zainstalowanego w EC Jankowice w Rybniku
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000006-1 702000006-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym: wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki, klucze udarowe, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr. grupy 294-17-03.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481902915-1 481902915-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie usług geodezyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901443-1 411901443-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja rurociągu sprężonego powietrza Ø400 wraz z budową nowego rurociągu spływowego Ø100 i rurociągu głównego odwadniania Ø300 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900764-1 531900764-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych - centrale telefoniczne produkcji SIEMENS użytkowane w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000001 282000001 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511902671-1 511902671-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług demontażu elementów sekcji obudów zmechanizowanych poprzedzających usługi remontowe oraz montażu po wykonanych usługach remontowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/ZRP w okresie 12 miesięcy.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421903498-1 421903498-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903533-1 701903533-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000003-1 502000003-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie przekopu E1-E2 do pokładu 712/1-2 + 713/1-2 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-K-0002/20-1 R-K-0002/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Adaptacja dwóch pomp spalinowych typu 300HL-40S1 produkcji Kieleckiej Fabryki Pomp ”Białogon” z wykorzystaniem do napędu pomp silników elektrycznych dla SRK S.A Bytom Oddział w Suszcu – KWK ”Krupiński” w 2020 roku”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000017 192000017 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa źródeł światła oraz osprzętu oświetleniowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000019 192000019 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie czynności serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej opartej na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000020 192000020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Napełnianie butli gazami wzorcowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch Pokój I
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
03.03.2020 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903343-1 701903343-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
04.03.2020 | 06:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431903222-1 431903222-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawów transportowych do spalinowej kolejki podwieszonej bez belek nośnych oraz zestawów transportowych wysokoobciążalnych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2020 roku.
Termin składania ofert:
04.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900099 111900099 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary” w Katowicach w roku 2020
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
04.03.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...