Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 194

702300420-1 702300420-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-PII-0001/23-1 ZP-PII-0001/23-1 Tryb podstawowy

Likwidacja szybu „Lech II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój II”. Część I: Wyzbrojenie szybu. Część II: Likwidacja szybu przez zasypanie wraz z zabudową płyty zamykającej.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200266 062200266 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Remont agregatów głębinowych”: Część I – Remont agregatów głębinowych typu HDM – 1 sztuka agregatu głębinowego typu HDM 6723.1/11 , Część II – Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ – 1 sztuka agregatu głębinowego typu UPA 350-180/6 Część III – Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ – 1 sztuka agregatu głębinowego typu UPZ 160-228/10, Część IV – Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ – 1 sztuka agregatu głębinowego typu UPZ 6
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622201741-1 622201741-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic- Wujek Ruch Murcki-Staszic w z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062300067 062300067 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Czyszczenie rowu Orzeł Biały" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482300318-1 482300318-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa elementów do zabudowy rurociągów oraz kabli w szybie 8 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300035 302300035 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów składowania odpadów pogórniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I” na działce 2704/234 i Ruch „Pokój II” na działce 2705/234 oraz na terenach sąsiednich.”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702300027-1 702300027-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-30
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201977-1 702201977-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 286-3
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052300009 052300009 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa przełączników sieciowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Urządzenia komputerowe
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702300949-1 702300949-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Katowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300950-1 702300950-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Zabrze, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300930-1 702300930-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Godów, Mszana lub Marklowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300951-1 702300951-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Dąbrowa Górnicza, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300929-1 702300929-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Gorzyce, Pszów lub Lubomia, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300952-1 702300952-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Ruda Śląska, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300939-1 702300939-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: myszkowski, gmina: Żarki lub Poraj, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300928-1 702300928-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Rydułtowy, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300926-1 702300926-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: częstochowski, gmina: Blachownia; Konopiska; Starcza; Kamienica Polska; Poczesna; Olsztyn; Janów; Lelów; Koniecpol; Przyrów; Mstów; Rędziny; Kruszyna; Kłomnice lub Dąbrowa Zielona, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300942-1 702300942-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: raciborski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300946-1 702300946-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Jastrzębie Zdrój, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300932-1 702300932-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: lubliniecki, gmina: Herby lub Boronów, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300947-1 702300947-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Tychy, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300948-1 702300948-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Żory, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702300927-1 702300927-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Radlin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.
Termin składania ofert:
03.04.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...