Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 133

062300209 062300209 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kosiarek, pilarek, sprężarek itp.
Maszyny rolnicze / Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
Termin składania ofert:
27.09.2023 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432302326-1 432302326-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. przenośników taśmowych segmentowanych B-650 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092300162 092300162 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa ozdobnych kufli do piwa” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502301180-1 502301180-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku nadszybia szybu "Powietrzny I" - Etap Drugi dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402301549-1 402301549-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania łaźni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402300441-1 402300441-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji: kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych, operatów szacunkowych i koreferatów do dokumentacji dotyczących usuwania szkód górniczych (dla składników budowlanych), dotyczących usuwania szkód górniczych w obszarze górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w podziale na 4 zadania.
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442301666-1 442301666-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa wymiana skipoklatki 30 Mg dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3550 PRZZ/3550 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Wyczyszczenie osadników wód dołowych nr III i IV z zalegających w nich szlamów (osadów) dla Weglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

292300037 292300037 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Świadczenie usług naprawy i konserwacji systemu telewizji dozorowej ” w SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon Polikwidacyjny byłej KWK Wieczorek II
Termin składania ofert:
28.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422300216-1 422300216-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń odpylających i lutni wirowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432302489-1 432302489-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1- dla Ruchu Piast, Zadanie nr 2- dla Ruchu Ziemowit”
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472300700-1 472300700-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont nadbudowy korony zbiornika węgla surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422303015-1 422303015-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis pras filtracyjnych PF 2015 oraz zintegrowanych z prasami urządzeń, aparatury i instalacji zlokalizowanej w Zakładzie Wzbogacania Miałów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302131-1 602302131-1 postępowanie niepubliczne - przetarg dynamiczny

Dostawa dłutownicy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3536 PRZZ/3536 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

462300986-1 462300986-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana oszklenia basztowej wieży wyciągowej szybu V dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492301084-1 492301084-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie audytu w zakresie optymalizacji energochłonności pracy stacji wentylatorów głównych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412300677-1 412300677-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez rektyfikację i remont budynku mieszkalnego położonego na posesji w Przyszowicach przy ul. Staszica 2
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492300792-1 492300792-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa podajników taśmowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622202201-1 622202201-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych z tytułu napraw szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A. KWK Staszic - Wujek
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302300065 302300065 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” w Rudzie Śląskiej
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3537 PRZZ/3537 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H, Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 11:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

37/Z/2023 37/Z/2023 Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa rur bez szwu fi 406,4 P235TR1 dla PBSz SA w Tarnowskich Górach
Obiekty użyteczności publicznej / Odczyty liczników
Termin składania ofert:
29.09.2023 | 12:00

182400009 182400009 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242300144 242300144 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Czyszczenie rowu odwadniającego i kanalizacji odprowadzającej wody karbońskie ze sztolni w Czarnym Borze” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
02.10.2023 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...