×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 103

702000529-1 702000529-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. grupy 241-6
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000420-1 472000420-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Całodobowa obsługa (utrzymanie ruchu) bojlerowni Nr 1 i 2 , dwóch przepompowni ścieków oraz kontrola węzłów cieplnych w budynkach dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 – Całodobowa obsługa (utrzymanie ruchu) bojlerowi Nr 1 i Nr 2. Zadanie nr 2 – Kontrola węzłów i sieci ciepłowniczych, Zadanie nr 3 – Kontrola dwóch przepompowni ścieków
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000304-1 472000304-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb PGG S.A. oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000518-1 702000518-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 332-4
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000115 242000115 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa rocznej aktualizacji dostępu do oprogramowania C-SWDE firmy M6 Tech dla dwóch użytkowników Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000103 062000103 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 r.
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000486-1 702000486-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000079 192000079 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa pracy koparko - ładowarki na podwoziu kołowym z łyżką min. 0,9 m³ do prac ziemnych i porządkowych na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej.
Roboty budowlane / Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000079 242000079 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług skanowania akt osobowych pracowników byłej KWK Kazimierz Juliusz na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Dodatkowe usługi biurowe
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000040 322000040 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. Oddział KWK „ Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Różny sprzęt
Termin składania ofert:
10.08.2020 | 11:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000061 092000061 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000115 092000115 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze użytkowania górniczego SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2020-2021 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000073 082000073 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali" dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000126 092000126 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zegarków jubileuszowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000086 242000086 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykopanie, załadowanie, przewiezienie oraz utylizacja podkładów kolejowych zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Mysłowice”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621904187-1 621904187-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na 4 zadania
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

112000046 112000046 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Projekt techniczny likwidacji szybika wentylacyjnego "Ryża" oraz pochylni wentylacyjnej "Ryża" na odcinku od przecinki do szybika wentylacyjnego do powierzchni wraz z kosztorysem wentylacyjnym.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432000597-1 432000597-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont prądnicy prądu stałego typu P-1500/10/290 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000035 182000035 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas - Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas - Mos" na 2020 r.”
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000053 282000053 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa wagi samochodowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk” ul. Kalinowa 12 41-707 Ruda Śląska.
Termin składania ofert:
11.08.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482000050-1 482000050-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-11-01
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000536-1 702000536-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-4
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000569-1 702000569-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000506-1 702000506-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych oraz części zamiennych do zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-18
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000036 322000036 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I“ Ruch Mysłowice-Wesoła I.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
12.08.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...