Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 111

242200044 242200044 Tryb podstawowy

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Brzeszczach przy ul. Słowiańskiej 31 - rektyfikacja budynku i roboty remontowe – remont przez przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200074 062200074 Tryb podstawowy

„Remont budynku nadszybia szybu „Jan III”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492101456-1 492101456-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont podnośników kubełkowych dla potrzeb PGG S.A. KWK ROW
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200073 242200073 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa w roku 2022 odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWKCL.
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492101689-1 492101689-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzenia do separacji magnetycznej metali dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200075 092200075 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” w tym: Część I – VIII dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200097 062200097 Tryb podstawowy

Wykonanie otworu spływowego TS-3/2022 z poz. 510 m do poz. 630 m w Pompowni „Szombierki” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Roboty budowlane / Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192200046 192200046 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług sprzętem ciężkim i samochodami ciężarowymi” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I–Pokój II“ Ruch Pokój I (Części I-IV).
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-CZOK-B-0002/22-2 R-CZOK-B-0002/22-2 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa dachu budynku rozdzielni 6 kV nr 1 na powierzchni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi CZOK Pompownia „Bolko”.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242200071 242200071 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie projektów technicznych likwidacji wybranych obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK w CL w Dąbrowie Górniczej Rejon Polikwidacyjny Śląsk.
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200120 062200120 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Dostawa części do silników poz. 630 m." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
23.05.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422200750-1 422200750-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast w ramach składów konsygnacyjnych, nr grupy 281-10
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200531-1 702200531-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA Nr grupy 246-3
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200036 242200036 Tryb podstawowy

Modernizacja układu wentylacyjno-grzewczego w budynku archiwum przy ul. Sikorskiego 4 w Zabrzu
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200253-1 702200253-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 295-22-02
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422200289-1 422200289-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa i serwis ładowarki HSW 534C dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: - Obsługa ładowarki HSW 534C Zadanie nr 2: - Serwis ładowarki HSW 534C
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472200678-1 472200678-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza dwupokładowego, spalinowo - elektrycznego na podwoziu gąsienicowym dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200032 062200032 Tryb podstawowy

Modernizacja i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U w budynku łaźni Pompownia „Saturn”
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472200344-1 472200344-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322200029 322200029 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Utrzymanie w sprawności ruchowej systemu gazometrycznego – naprawy oraz remonty urządzeń końcowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła I“
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512200096-1 512200096-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aplikacji do nestingu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny.
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602200820-1 602200820-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa samochodami ciężarowymi samowyładowczymi zwałów węgla w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402200377-1 402200377-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie cieków oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402200152-1 402200152-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK "Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442200462-1 442200462-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych – zasuwy klinowe kołnierzowe DN250 PN160 przeznaczone do Głównej Pompowni na poz. 1030 - dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK RUDA Ruch Halemba (nr grupy 291-6)
Termin składania ofert:
24.05.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...