Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 115

PRZZ/0636-1 PRZZ/0636-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020 Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601800663-1 601800663-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Dostawa pomp i agregatów pompowych dla środków chemicznych i mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy"
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421801751-1 421801751-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa, konserwacja i usuwanie awarii sieci grzewczej c.o. w tym węzłów, urządzeń i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-KCL-0002/19-1-1-1 R-KCL-0002/19-1-1-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” wg części:
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

441801578-1 441801578-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie rozbiórki dwóch wyłączonych z ruchu mostów przenośnikowych nr 139 , nr 141 i stacji przesypowej nr 140 na zakładzie przeróbczym w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej Ul. Kłodnicka wraz z utylizacją odpadów i wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461801830-1 461801830-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja sieci wody kąpielowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900027 111900027 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900019 191900019 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji (rozbiórki) posterunku straży przemysłowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900020 191900020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa licznika elektromagnetycznego wody podsadzkowej typu MPP 600 DN 300 wraz ze świadectwem wzorcowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ”POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Termin składania ofert:
20.03.2019 | 14:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511902099-1 511902099-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP - nr grupy 295-15.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900018 111900018 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I. Materiały budowlane do budowy tam izolacyjnych, wentylacyjnych oraz przytamków murowych Część II. Materiały stalowe. Część III. Armatura wodna Część IV. Spoiwa mineralno-cementowe do uszczelniania górotworu w miejscach budowy tam izolacyjnych.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900018 091900018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przeglądu oraz naprawy wózków widłowych wraz z badaniem odbiorczym przeprowadzonym przez Inspektora UDT.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701901982-1 701901982-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, nr grupy 273-2 i 273-1.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701802239-1 701802239-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa klejów do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 246-6.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801840-1 701801840-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku- nr grupy 284-28.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481801298-1 481801298-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont siłowników BSFG 408 układu hamulcowego maszyn wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900019 201900019 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi 6 pomiarów wielkości emisji pyłowo – gazowej dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w zakresie 2 serii pomiarowych (PM 10 i pył całkowity) po 3 emitory oraz wykonanie stosownej dokumentacji.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

491901761-1 491901761-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont 95 sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 14/34 POz dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471801465-1 471801465-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych dla udostępnienia pokładu 407/3 w części Vz dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice.
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900031 061900031 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Kalibracja alkomatów
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Różne przyrządy do badań lub testowania
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900018 191900018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do pomiaru
Termin składania ofert:
21.03.2019 | 14:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701900015-1 701900015-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 251-1
Termin składania ofert:
22.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601800590-1 601800590-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oraz zabudowa 2 pomp odwadniających wraz z armaturą w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
22.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621801521-1 621801521-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

"Remont hydraulicznego agregatu hamulcowego AGH-0026/12 Marigold dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic"
Termin składania ofert:
22.03.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411801386-1 411801386-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja napędów przenośników taśmowych 711; 712 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
22.03.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...