Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 101

511902129-1 511902129-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP- nr grupy 295-15.
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902563-1 701902563-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019r. nr grupy 248-5
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

451901902-1 451901902-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 130+/-5kW wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Oddział KWK RUDA – Ruch Pokój
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491801359-1 491801359-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowej aparatury kontrolnej i sprzętu laboratoryjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel z podziałem na 2 zadania.
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900054 061900054 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa wykładziny Modar
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900022 201900022 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonywanie przeglądów i napraw serwisowych cyfrowych aparatów rejestrujących maszyn wyciągowych typu AR-2c oraz AR-2c+ dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

611900793-1 611900793-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

NAPRAWA ZBIORNIKA WĘGLA SUROWEGO NR 213B W ZMPW ODDZIAŁ KWK WUJEK
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611900780-1 611900780-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych – likwidacja ściany IL w pokładzie 405 na poziomie 680m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Wujek
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421901960-1 421901960-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych sterowania pilotowego produkcji FAMUR, DAMS, DOH, TIEFENBACH, EHS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471801417-1 471801417-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa rurociągów wody zasilających dół kopalni w wodę ppoż.
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

RO-B-0008/19-1 RO-B-0008/19-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
21.05.2019 | 14:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902539-1 701902539-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów KWK Wujek i KWK Murcki Staszic Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, nr grupy 295-30
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902183-1 511902183-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do produkcji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2019 roku – nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541900280-1 541900280-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznych dla lokalizacji dachowych w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802017-1 601802017-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja części przekopu I wentylacyjnego poz. 665m wraz z odcinkami wyrobisk przyległych w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461801669-1 461801669-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pionowej rektyfikacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Niedzieli 47 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441800401-1 441800401-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie oceny stanu technicznego i projektu budowlanego remontu mostu przenośnikowego nr 93, nr 100 wraz z łączącą go stacją przesypową nr 82 oraz wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego słupów stalowych płuczki GI zawartej w Ekspertyzie budowlanej , sporządzonej na zlecenie Zamawiającego oraz wykonanie projektu budowlanego remontu słupów stalowych budynku płuczki GI w oparciu o zaktualizowaną ocenę stanu technicznego
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

081900042 081900042 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900039 241900039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 9 szt. dysków twardych do komputerów stacjonarnych dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471801275-1 471801275-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej i będących własnością PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice i Jankowice.
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 10:25
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901825-1 481901825-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie konstrukcji dla dwóch skrzyżowań: Zadanie nr 1 „Konstrukcja skrzyżowania portalowego przekopu Ia poz. 650 m z główną upadową odstawczą do poziomu 880m z obudowy ŁP15/V32/4/A na obudowę – ŁPSp-V32/4/7,5x4,4 - ŁP15/V32/4/A pod kątem 85°”. Zadanie nr 2 Konstrukcja skrzyżowania portalowego głównej upadowej odstawczej do poziomu 880m z przekopem odstawczym poz. 880 m z obudowy ŁP12/V32/4/A na obudowę ŁPSp-V32/4/7,5x4,4 – ŁP12/V32/4/A pod kątem 65º
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

RO-B-0007/19-1 RO-B-0007/19-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-B-0007/19-2 RO-B-0007/19-2 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/48/2019/0008 PEZO/48/2019/0008 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy autobusem do obsługi Stacji Ratowniczej /miejsc siedzących mn.40 / bez monitoringu GPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
22.05.2019 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902321-1 511902321-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układów sterujących do obudowy zmechanizowanej KW-09/26 POz W3 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
23.05.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...