Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 113

622100341-1 622100341-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Staszic-Wujek, Ruch "Murcki-Staszic".
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

312100013 312100013 Tryb podstawowy

Rozbiórka 3 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydułtowy I”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100021 282100021 Tryb podstawowy

Remont maszyn elektrycznych, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK"Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100255-1 402100255-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100038 062100038 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Dostawa agregatów głębinowych dla pompowni Jan Kanty” w ramach zadania „Zmiana systemu odwadniania w pompowni Jan Kanty Oddziału CZOK ze stacjonarnego na głębinowy”
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100047 202100047 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* oraz 18 01 04.
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092200002 092200002 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100094 182100094 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie badań stateczności obudowy szybów „Jas II” i „Jas IV” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332100029 332100029 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przeglądy okresowe łopat wentylatorów typu WOK-8Pz nr 1 i nr 2 stacji wentylatorów głównych przy szybie Julian II dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”.
Maszyny przemysłowe / Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100048 202100048 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego z dnia 19.12.2019r.
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100030 052100030 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Korekta operatu ewidencyjnego w zakresie ustalenia rzeczywistej powierzchni działek gruntu nr 1956/2 i 1956/3, obręb 121704_2.0401, Kościelisko, zapisanych w księdze wieczystej NS1Z/00054870/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zakopanym - ustalenie granic i obliczenie powierzchni.”
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332100016 332100016 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wód opadowych i zasilanie w wodę sieci ppoż. na powierzchni dla obiektów oddziału KWK "Piekary I" dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary I"
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi utylizacji nieczystości
Termin składania ofert:
15.06.2021 | 12:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100170 062100170 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Pomiar zagrożenia radiacyjnego
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100460-1 702100460-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 317-2.
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462100189-1 462100189-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja urządzeń wyciągowych szybu III przedział zachodni oraz szybu II przedział inspekcyjny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-C-0032/21-1 R-C-0032/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502100022-1 502100022-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie usług z tytułu usuwania szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 9 zadań: analizy techniczno – ekonomiczne; opinie budowlane, opinie geologiczno – górnicze i hydrotechniczne; wyceny strat w zasiewach i uprawach rolnych; wyceny strat w drzewostanie leśnym; wyceny wartości gruntu; inwentaryzacje i określenie odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych; opinie kominiarskie
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282100025 282100025 Tryb podstawowy

„Dostawa materiałów do wzmacniania i zabezpieczania wyrobisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-M-0010/21-1 R-M-0010/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wymiana hydrantów wzdłuż drogi pożarowej na powierzchni kopalni SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422100333-1 422100333-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Piast w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100212-1 532100212-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie systemu klasy IRM (Information Rights Management) zabezpieczającego dokumenty przed nieuprawnionym dostępem
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100076 082100076 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usuwanie szkód górniczych
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
16.06.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502000871-1 502000871-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w celu zawarcia umowy ramowej.
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100073 242100073 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie projektu modernizacji układu wentylacyjno-grzewczego w budynku Archiwum przy ul. Sikorskiego 4 w Zabrzu
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100135-1 532100135-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie nowego systemu ochrony sieci informatycznej PGG S.A. przed nieuprawnioną ingerencją z sieci wewnętrznej PGG S.A. (ochrona zasobów w Centrum Przetwarzania Danych) oraz stworzenie i ochrona strefy DMZ
Termin składania ofert:
17.06.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...