Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 85

532100001-1 532100001-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2021 roku. Nr grupy 324-1.
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100074 062100074 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa śrub
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Różny sprzęt
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100025 322100025 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Projekt techniczno-technologiczny likwidacji szybu Południowego oraz urządzeń przyszybowych wraz z kosztorysem inwestorskim.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100043 092100043 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Kompleksowa wymiana wykładziny koła pędnego maszyny wyciągowej K-6000 szybu „Rejtan” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”"
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100018 292100018 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu pompy typu OS-150 AM/5 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100037 092100037 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów do likwidacji i wzmacniania wyrobisk w tym: Część I – Dostawa betonitów chodnikowych BP-C-20 i okładzin górniczych żelbetowych Część II – Dostawa siatek zgrzewanych zaczepowych Część III – Dostawa zaprawy cementowej murarskiej M15
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100084-1 532100084-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wdrożenie systemu klasy IRM (Information Rights Management) zabezpieczającego dokumenty przed nieuprawnionym dostępem
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192100066 192100066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa farb, lakierów i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej
Produkty chemiczne / Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Termin składania ofert:
19.04.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100062 082100062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2021 roku
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100045 082100045 Tryb podstawowy

"Remont pomp i agregatów pompowych - Remont pomp odwadniających produkcji POWEN w wykonaniu zwykłym typu: OS – 80/4 – 6szt. ; OS – 200/4 – 2 szt.dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2021 "
Maszyny przemysłowe / Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2605 PRZZ/2605 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 292-1)
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

412100093-1 412100093-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji lub ewentualnej wymiany pomp zabudowanych w budynkach na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica stanowiących własność osób fizycznych wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowo-budowlanych Lokalizacja : Przyszowice, Gierałtowice, Gliwice-Bojków.
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100144-1 512100144-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-09
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100052 062100052 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Część I Dostawa elektrod i akcesorii spawalniczych Część II Dostawa Agregatu prądotwórczego z modułem spawalniczym" dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100039 292100039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis urządzeń systemu wczesnego wykrywania pożaru dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II.
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100135 062100135 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd serwisowy wózka widłowego
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100040 292100040 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd i serwis baterii akumulatorów zasilających systemy telekomunikacyjne SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II.
Termin składania ofert:
20.04.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

422100027-1 422100027-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 4 sztuk kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego +/- 150kW wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100029 062100029 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zabezpieczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów i napraw przewoźnej maszyny wyciągowej typu B-1200/DC-50
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100010 242100010 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach – rektyfikacja budynku – remont przez przedsiębiorcę”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000109 282000109 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Śląsk""
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100059 182100059 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa zaworów redukcyjnych typu SUPRA z samoregulacją ze sterownikiem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I”, Ruch „Jas-Mos”
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402001065-1 402001065-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spągoładowarki dla PGG SA Oddział KWK "Bolesław Śmiały" w 2021r.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100049 082100049 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Dostawa urządzeń służących rejestracji czasu pracy wraz z instalacją oraz integracją z Systemem Rejestracji Czasu Pracy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze w 2021r.”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100042 292100042 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi serwisowe urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
21.04.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...