Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

Lista ogłoszeń

wyszukiwanie zaawansowane
z 95

PRZZ/0227 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Czyszczenie Rowu Radzionkowskiego – pompownia „Powstańców Śl.” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Termin składania ofert:
22.08.2018 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

601700543-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa nowych rurociągów cieczy ciężkiej (DISA 3S – system C) w ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
22.08.2018 | 11:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501800667-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych agregatów wody lodowej typu EH-n00-A/… .oraz EH-d00-A/… dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
22.08.2018 | 11:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

171800002 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Geodezyjny podział działek
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
22.08.2018 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541800093-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji napowietrznej linii dwutorowej 20kV relacji EC Chwałowice - KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801576-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego i bezpiecznikowego: gniazda, wtyczki, wkładki topikowe, przedłużacze itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej w latach 2018-2019 - nr grupy 312-13.
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431701464-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis automatyki urządzeń zainstalowanych w Zakładach Przeróbki Mechanicznej i Zakładzie Wzbogacania Miałów wraz z wymaganymi legalizacjami w Polskiej Grupie Górniczej Oddział KWK Piast- Ziemowit z podziałem na dwa zadania.
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621800262-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup i zabudowa dwóch podnośników kubełkowych odwadniających - podnośnik kubełkowy odwadniający B-500 na stanowisku nr 80 nr inwentarzowy 1/513/382806 oraz podnośnik kubełkowy odwadniający B-800 na stanowisku nr 74 nr 1/513/368640 w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541800114-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont sklepienia ceramicznego, przedniego, zapłonowego i sklepienia tylnego kotła WR-10 nr 2 w C Rymer
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801587-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 - nr grupy 292-10-01.
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421800272-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji przedsięwzięcia „Budowa stacji kruszenia i klasyfikacji do produkcji Retopalu z całości materiału pochodzącego ze wzbogacania w cieczy ciężkiej” dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491800124-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dwóch spawarek MAX 503 IP54-ATX OS-400V z podajnikiem TOP 504 OFF SHORE lub równoważnych dla ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541800101-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont sklepienia ceramicznego, przedniego, zapłonowego kotła WRm-12 w C Anna
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 10:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601800797-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp dla Oddziałów PGG S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Dostawa pomp do pian mocznikowych o napędzie pneumatycznym Zadanie 2 - Dostawa pomp do pian fenolowych o napędzie hydraulicznym Zadanie 3 - Dostawa pomp do pian fenolowych o napędzie pneumatycznym Zadanie 4 - Dostawa pomp do przetłaczania klejów o napędzie hydraulicznym
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 10:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481700744-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego dwukanałowego chromatografu gazowego do oznaczania składu powietrza kopalnianego wraz z osprzętem dla Laboratorium Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Termin składania ofert:
23.08.2018 | 10:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801597-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. w latach 2018-2019 nr grupy 246-3.
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

611700329-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonywanie prac magazynowych na placach składowych oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego - PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501800652-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych typu: 15/31 POz i 13/34 POz HYDROTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 295-27-05.
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 08:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461800476-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dołowych przewoźnych stacji prostownikowych IP54 do zasilania trakcji elektrycznej 250 V DC dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” w latach 2018 ÷ 2020
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

541800051-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego do wymiennikowni UHG położonej na ul. Lompy w Rybniku - Boguszowicach
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701801579-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019, numer grupy 292-11-01.
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091800009 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania... na 2019
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701801571-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów ściernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 gr.mat. 269-1
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441800144-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont dachu budynku maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald IV
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601800570-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie upadowej do partii Aw w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła
Termin składania ofert:
24.08.2018 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...