Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 79

702000923-1 702000923-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-2
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402000854-1 402000854-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa odcinka Przekopu Północno-Zachodniego NW II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Bolesław-Śmiały
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000940-1 702000940-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000844-1 702000844-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit nr grupy 292-9
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000147 062000147 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w 2021 roku.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472100088-1 472100088-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Badanie drgań wieży szybowej szybu Antoni w KWK ROW Ruch Marcel oraz szybu VII KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
27.01.2021 | 12:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000910-1 702000910-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-03
Termin składania ofert:
28.01.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2535 PRZZ/2535 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 181-1)
Termin składania ofert:
28.01.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

462000908-1 462000908-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice (gr materiałowa 292-11-01)
Termin składania ofert:
28.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412001245-1 412001245-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
28.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000861-1 482000861-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa dwóch pomp próżniowych wraz z urządzeniami współtowarzyszącymi dla ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
28.01.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000943-1 702000943-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272100002 272100002 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu”.
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481903151-1 481903151-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej DN300/200 z przyłączami tj. rurociągu wody pitnej stanowiącego główne zasilanie KWK ROW Ruch Jankowice w wodę przez dostawcę zewnętrznego
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

282000069 282000069 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja szybu III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100002 092100002 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania osadnika 2 na poz. 774m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-AZM-0022/20 R-AZM-0022/20 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-MW-0040/20-1 R-MW-0040/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego budynku mieszkalnym i posesji zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Kochanowskiego 12, dz. nr 3427/86" dla SRK S.A. KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I“ Ruch „Mysłowice-Wesoła I”
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2532 PRZZ/2532 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 285-6)
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702000924-1 702000924-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100006 242100006 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2021 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert:
29.01.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000379-1 542000379-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i transport odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 w rejon „Północ” Ruchu Jankowice KWK ROW – obręb osadnika mułowego nr 6, przy ul. Błękitnej w Rybniku Boguszowicach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
01.02.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602001012-1 602001012-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przebudowa odcinków dworca osobowego (SO-1) w rejonie szybu Piotr na poziomie 665m, dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
01.02.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000150 092000150 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” dla pompowni głównego odwadniania na poz. 250m w ramach zadania „Modernizacja układu głównego odwadniania”: Zadanie 1:Dostawa 1 zestawu pompowego. Zadanie 2:Dostawa 1 zestawu pompowego. Zadanie 3:Dostawa 1 zestawu pompowego.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
01.02.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-WII-0032/20-1 R-WII-0032/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2021 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
01.02.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...