Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 92

422303820-1 422303820-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układu sterowania i wizualizacji do czterech nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400mm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062400047 062400047 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa urządzenia do ustawienia współosiowości wałów ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400050 062400050 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przegląd roczny systemów LSTiA w pompowniach głębinowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3646 PRZZ/3646 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek.
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

412302101-1 412302101-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dwóch przenośników stalowo-członowych B-2200 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3713 PRZZ/3713 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez lekarzy dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w latach 2024-2025
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 09:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

702400035-1 702400035-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-11
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400025-1 702400025-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do pomp przenośnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-7
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3686 PRZZ/3686 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa 285-11).
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

622301795-1 622301795-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa 5 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek – dostawy planowane do realizacji w 2024r.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302400036 302400036 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa uszczelek i szczeliw łojowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I-Pokój II“, Ruch „Pokój II” w Rudzie Śląskiej”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

10/Z/2024 10/Z/2024 Zapytanie ofertowe

Dostawa liny Ø20 nośnej, przeciwzwitej (nieodkrętnej) dla górniczego wyciągu szybowego dla PBSz SA
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
Termin składania ofert:
21.02.2024 | 12:00

422303251-1 422303251-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu stalowego zbiornika kamienia nr 1 na Ruchu Piast- roboty II-IV stopień pilności
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302400024 302400024 Tryb podstawowy

Likwidacja budynków i budowli w rejonie szybu „Lech I” dla SRK S.A., Oddział KWK „Pokój I - Pokój II”, Ruch „Pokój II”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502301138-1 502301138-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont stropu na poziomie +6,00m budynku płuczki dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

462301941-1 462301941-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie i wymiana obudowy wraz z ramą fundamentową wirnika wentylatora typu WPK-5,0 nr 2 przy szybie IV dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442302571-1 442302571-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis maszyn i urządzeń powierzchniowej stacji odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3704 PRZZ/3704 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Świadczenie usług remontowych podzespołów do zestawów transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025.
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

192400016 192400016 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa materiałów budowlanych" dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II“, w tym: Część I: "Dostawa bloczków betonowych oraz zaprawy cementowej" Cześć II: "Dostawa cegły, papy oraz materiałów uszczelniających" Część III: "Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych"
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502400107-1 502400107-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwisowanie stacji kondycjonowania wody pitnej w łaźni przy szybie Leon II dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302707-1 602302707-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

„Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Mysłowice – Wesoła. Zadania 1 -12”.
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602302427-1 602302427-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa automatów wydających środki ochrony indywidualnej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302400033 302400033 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 232 w Rudzie Śląskiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój II”".
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-P-0005/23-1 R-P-0005/23-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I-Pokój II”
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 09:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702400028-1 702400028-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3
Termin składania ofert:
22.02.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...