×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 105

272000164 272000164 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników powierzchni Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu - Oddział AZM w roku 2021.
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne / Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472000871-1 472000871-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja rozdzielń 6kV „R-503” oraz „R-702” w zakresie przeróbki dwóch pól typu PREM-G1d odpływowo - transformatorowych na pola zasilająco - odpływowe
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000089 192000089 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ul. Czarnoleśnej (polegających na deformacji jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, pasów zieleni i infrastruktury) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I -Śląsk” Ruch „Pokój I””
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000084 322000084 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia dla Oddziału KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I ” Ruch „Mysłowice – Wesoła I”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432001074-1 432001074-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp zatapialnych stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy.
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052000048 052000048 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2021 r.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000177 062000177 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa części do myjek wysokociśnieniowych”
Maszyny przemysłowe / Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000771-1 702000771-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych przewodowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-2.
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000833-1 482000833-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wydrążenie upadowej odstawczej S do pokładu 507
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

312100002 312100002 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie badań próbek kruszywa dla SRK S.A. Oddziału w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydułtowy I”
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100001 182100001 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

Odwodnienie niecki bezodpływowej zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Moszczeńskiej i Stawowej w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, polegającej na odwodnieniu niecki bezodpływowej”.
Obiekty użyteczności publicznej / Usługi przesyłu wody i podobne
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100003 182100003 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch ,,Jas-Mos” poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272000184 272000184 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa licencji systemu IT Manager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział AZM
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000121 192000121 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wraz z montażem bębna transmisyjnego do drukarki Canon IR C3520i dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
30.11.2020 | 12:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000274-1 542000274-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Badanie węgla i gazu z odmetanowania kopalni pod kątem parametrów jakościowych celem wyznaczenia wskaźnika emisji CO2 oraz badanie odpadów pod kątem określenia współczynnika utleniania w roku 2021
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-BZ-0015/20-1 ZP-BZ-0015/20-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Długoterminowy wynajem samochodów osobowych dla SRK SA na okres 36 miesięcy
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu / Pojazdy silnikowe
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000081 332000081 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Usunięcie i utylizacja odpadów z powierzchni działek zlokalizowanych na terenie po byłym zakładzie głównym kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich będących własnością SRK S.A.”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000906-1 462000906-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t, miejsc siedzących min. 8, ładowność min. 0,5t z monitoringiem.
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-BD-0030/20-1 R-BD-0030/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa części do remontu pomp" dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472000327-1 472000327-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Śwaidczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych wentylatorów głównego przewietrzania szyb V dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100004 092100004 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Aktualizacja projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” wraz z kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniami budowlanymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000077 332000077 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług związanych z wykonaniem analiz chromatograficznych prób powietrza kopalnianego, określenie zawartości części niepalnych prób pyłowych oraz intensywności osiadania pyłu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK Piekary I”. Część I - Analizy chromatograficzne prób powietrza kopalnianego Część II - Określenie zawartości części niepalnych prób pyłowych oraz intensywności osiadania pyłu
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472000884-1 472000884-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług samochodem z podnośnikiem koszowym o wysokości podnoszenia min 21m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:25
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000085 202000085 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie remontu (regeneracji) zestawu prowadnic tocznych typu W-1-A-a dla SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2020.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000090 282000090 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dzierżawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 04.01.2021r. do 31.12.2021r” dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
Termin składania ofert:
01.12.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...