Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 109

062100078 062100078 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Naprawa wyświetlaczy zabezpieczeń w rozdzielni 6 kV RP pompowni „Gliwice””
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192100015 192100015 Tryb podstawowy

Likwidacja infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412100181-1 412100181-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200003 092200003 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych i powierzchniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na lata 2022-2023“
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332100015 332100015 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Projekty robót geologicznych” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”: Część I - projekt robót geologicznych likwidacji studni nr 4 Część II - projekt robót geologicznych likwidacji studni nr 5
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-C-0008/21-1 R-C-0008/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej typu DLZ110F-II prod. FERRIT s.r.o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462100317-1 462100317-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Obsługa i wykonywanie badań kruszyw naturalnych zgodnie z PN-EN 13242 i PN-EN 13383
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100069 082100069 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa części zamiennych do wyciągu szybowego szybu I "a" oraz materiałów dotyczących szybów - dostawa śrub M24x3x240 wraz z nakrętkami i podkładkami dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502001028-1 502001028-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowej kompletnej odwadniarki Nael 3A lub równoważnej (wraz z ramą i silnikiem) dla ZPM PGG S.A. O/KWK ROW Ruch Rydułtowy
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100044 092100044 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

312100016 312100016 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonanie pomiaru budynku znajdującego się na działce nr 637/59 na obszarze SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydułtowy I”, wykonanie operatu pomiarowego oraz naniesienie zmian w ewidencji gruntów i budynków
Termin składania ofert:
12.05.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-MW-0001/21-1 ZP-MW-0001/21-1 Tryb podstawowy

Wykonanie konserwacji wieży szybowej szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100125 062100125 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa żarówek i świetlówek dla SRK S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

472100119-1 472100119-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie V – wymiana przemiennika częstotliwości silnika napędowego wentylatora nr 2 – zakup wraz dostawą, montażem i uruchomieniem, wykonaniem projektu wykonawczego oraz projektu powykonawczego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472001239-1 472001239-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. kontenerów-stróżówek wraz z klimatyzacją, transportem i rozładunkiem dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice i Marcel
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100064 092100064 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zabezpieczenie usług i napraw przewoźnej maszyny wyciągowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100094 062100094 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Aktualizacja "Dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej "Saturn" w Czeladzi (Pompownia Saturn) dla Oddziału CZOK"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100074 182100074 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont silnika typu SCDdm 134t, 1000 kW, 6000 V, 1485obr/min dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

362100007 362100007 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Dostawa materiałów niezbędnych do doraźnego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji dozowania wapna pokarbidowego”
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192100070 192100070 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Pokój I”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100144 062100144 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa siatek
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Kabel, drut i podobne wyroby
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 13:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

362100008 362100008 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa szczeliwa
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma / Kauczuk syntetyczny i włókna
Termin składania ofert:
13.05.2021 | 14:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100393-1 702100393-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa układaków kablowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-8.
Termin składania ofert:
14.05.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100036 092100036 Tryb podstawowy

„Naprawa maszyny wyciągowej w górniczym wyciągu szybowym szybu Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
14.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100040 092100040 Tryb podstawowy

Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pomp typu OS, Część IV – remont pompy typu OW dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
14.05.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...