Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 92

062500008 062500008 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Serwis urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu” dla SRK S.A. Oddział CZOK”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400080 062400080 Tryb podstawowy

Dostawa pompy szlamowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – Pompownia „Bolko”
Maszyny przemysłowe / Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-KCL-0014/24-2 ZP-KCL-0014/24-2 Tryb podstawowy

„Wykonywanie specjalistycznych badań byłych pracowników zlikwidowanych kopalń, którzy narażeni byli na działanie pyłów zwłókniających i czynników rakotwórczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część 1 – rejon byłej kopalni KWK Nowa Ruda, Część 2 – rejon byłych WKWK Wałbrzych.
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3847 PRZZ/3847 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2024 (gr. mat. 312-1)
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

272400109 272400109 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Doszczelnienie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Bytomiu, ul. Worpie 1, 1a i 3 w Bytomiu i ul. Granitowa 2a, 2b i 2c w Siemianowicach Śląskich” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462400370-1 462400370-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie ochrony przeciwpożarowej wraz z usługami ratowniczo – gaśniczymi oraz prowadzeniem interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami powstałymi na terenie powierzchni zakładu górniczego KWK Ruda
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532400310-1 532400310-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w Spółce Polska Grupa Górnicza S.A. zgodnie z wymaganiami przepisów prawa ww. ustawy UKSC oraz rozporządzeń wykonawczych
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242400094 242400094 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobranie próbek i wykonanie analizy parametrów mułu węglowego z osadników wód dołowych dla SRK S.A. Oddział KWKCL w Rudzie Śląskiej
Termin składania ofert:
22.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062400016 062400016 Tryb podstawowy

Część I: „Wymiana wraz z dostawą wykładziny Modar R-3/Mz maszyny wyciągowej szybu I „a” Cześć II: „Wymiana wraz z dostawą okładziny MODAR koła pędnego maszyny wyciągowej szybu „Wschodni II”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242400053 242400053 Tryb podstawowy

„Likwidacja zagrożenia pożarowego na hałdzie 7/4 na polu Słupiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542400266-1 542400266-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa dmuchawy gazu typu PD Plus 7013M67L2W (nr inw. 1-441-316935) zainstalowanej w przetłoczni gazu Elektrociepłowni Jankowice
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3870 PRZZ/3870 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2024 ( gr. mat. 315-1)
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

342500001 342500001 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie kompleksowego projektu rozbiórki rurociągu cieplnego DN 500 z EC Moszczenica do JAS wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi architektoniczne i podobne
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462301108-1 462301108-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych przyrządów pomiarowych do kontroli parametrów składu powietrza kopalnianego (prod. Carboautomatyka, Carbo-Toka)
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

412400810-1 412400810-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482401255-1 482401255-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług poza zwałami żuraw samojezdny 25t z operatorem bez monitoringu dla Polskiej Grupy Górniczej SA oddział KWK ROW Ruch Jankowice.
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400386-1 702400386-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702400622-1 702400622-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 295-9
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302500003 302500003 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis urządzeń gazometrii dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój II”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.07.2024 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052400032 052400032 Tryb podstawowy

„Długoterminowy wynajem samochodów" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu / Pojazdy silnikowe
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192400038 192400038 Tryb podstawowy

Likwidacja wyciągu szybowego "WANDA I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272400135 272400135 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont pomieszczeń poddasza (lokal nr 5) w budynku mieszkalnym przy ul. Ligonia 17 w Sosnowcu
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3882 PRZZ/3882 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Węglokoks Kraj S.A. w roku 2024 (gr. mat. 316-4)
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

052400044 052400044 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Modernizacja parkingu wraz z wykonaniem podłoża pod wiatę śmietnikową przy budynku biurowym przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602401223-1 602401223-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Połączenie studzienek kanalizacyjnych rurociągiem PCV DN 400mm zlokalizowanego na głębokości 4,5m, znajdującego się na terenie szybów głównych w rejonie przepompowni Kremer w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
24.07.2024 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...