Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 88

PRZZ/2325 PRZZ/2325 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 272-1)
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

502000004-1 502000004-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie przekopu wentylacyjnego E-E1 706 – 713 /1-2 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903338-1 701903338-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kolejek oraz zestawów transportowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000257-1 702000257-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa papieru kserograficznego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 211-1
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082000009 082000009 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000011 332000011 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa wciągarek, zawiesi oraz szekli dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I””
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052000012 052000012 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wycena składników majątku SRK S.A. - udziałów i akcji 2 368 akcji ARR „AGROREG” S.A. 33 290 akcji INWESTSTAR S.A. 50 akcji ARL S.A. 62 udziałów w LABOR Sp. z o.o. 1 579 udziałów w GRABINEX Sp. z o.o. 10 udziałów w Wydawnictwie Górniczym Sp. o.o. 115 udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 166 udziałów w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. przy zastosowaniu co najmniej dwóch metod adekwatnych do charakteru danej spółki.
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622000233-1 622000233-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości placów, dróg, chodników, parkingów oraz terenów zielonych na obszarze kopalni i poza nią dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000048 202000048 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi pomiarów wielkości emisji pyłowo – gazowej dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”
Termin składania ofert:
07.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000219-1 702000219-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-7
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901847-1 401901847-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont 2 przekładni PAT-KPL 15 SH dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000267-1 482000267-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych zamawiającego” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000050 242000050 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników".
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000039 092000039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi w zakresie legalizacji i naprawy Aspiratorów AP-2000 EX
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

491903022-1 491903022-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa przenośnika zgrzebłowego dozującego dla KWK ROW Ruch Marcel.
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481800267-1 481800267-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Chwałowice - Szyb Marklowice kolidującej z kształtowaną z wykorzystaniem odpadów wydobywczych bryłą w rejonie zlikwidowanego szybu VI Ruchu Jankowice
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000048 242000048 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Demontaż uszkodzonego witrolitu wraz z zamurowaniem 3 otworów naświetli elewacji budynku Łaźni Etap I byłej KWK Czeczot w Woli przy ul. Kopalnianej 10.
Termin składania ofert:
08.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901848-1 401901848-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont 2 bębnów napędowych Ø 630x1200 PAT 02.003-19.01.06 w.4 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-S-0020/19-2 ZP-S-0020/19-2 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Przeniesienie pomnika upamiętniającego poległych górników KWK „Wujek” ruch „Śląsk” z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej ul. Kalinowa 12 na teren Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla, rewaloryzacja ogrodzenia i kaplicy przedpogrzebowej, budowa kaplicy św. Barbary.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-AZM-0010/19-1 ZP-AZM-0010/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000034 182000034 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i rozładunek spoiwa mineralnego do wykonania korków o konstrukcji przeciwwybuchowej w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I”, Ruch „Jas-Mos”.
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne / Różne niemetalowe produkty mineralne
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402000047-1 402000047-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wytłumienie hałasu wraz z ociepleniem wież przesypowych oraz stacji napinających w ZWiOME dla PGG S.A. KWK Bolesław Śmiały
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000016 062000016 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Część I : „Dostawa liny nośnej ø62 GWSz szybu "Gigant" przedział południowy - pompownia „Pstrowski”. Część II : „Dostawa lin nośnych dla GWSZ szybu "Ewa" - pompownia „Szombierki” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
09.04.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000031-1 542000031-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie przeglądu oraz wymianę zużytych materiałów w sprężarkach śrubowych L 250 – 7,5 – 4szt. w Elektrociepłowni Rydułtowy
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481902743-1 481902743-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
10.04.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...