Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 151

ZP-C-0008/19-1 ZP-C-0008/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części elektrycznych w tym: Część I Dostawa części do wyłączników stycznikowych. Część II Dostawa modułów elektronicznych do stycznika dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051900040 051900040 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa osprzętu teleinformatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421903015-1 421903015-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie prania odzieży dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast.
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501901704-1 501901704-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dwóch otworów technologicznych wraz z orurowaniem dla potrzeb klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

281900062 281900062 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu KSP-2C dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2020 roku.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900097 091900097 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum na lata 2019-2020r. w tym: Etap I – Przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego S i N z przekopem obiegowym, przebudowa chodnika spływowego północnego, skrzyżowań chodnika spływowego z kanałami K3N, K4N, K5N, przebudowa kanałów K3N i K4N, Etap II - Wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, wykonanie skrzyżowań chodnika spływowego północnego z kanałami K1N i K2N, wykonanie ...
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900548-1 531900548-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zapewnienie aktualizacji sygnatur systemu antywirusowego dla poczty elektronicznej Scan Mail For Exchange Suite
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Usługi w zakresie danych
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901266-1 401901266-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawy serwisowe spycharek gąsienicowych eksploatowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900070 291900070 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621903418-1 621903418-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont hydrauliki siłowej dla sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP 19/36-POz, ZRP 19/36-POz/BSN przeznaczonej do uzbrojenia ściany 05b dla Oddziału KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900101 201900101 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego KWK „Krupiński” na parceli nr 274/27 położonej w Suszcu (obręb ewidencyjny 241006_2.0006) – ogrodzenie z siatki leśnej długości 200m oraz oznakowanie części działki (znaki informacyjne zakazu i nakazu – 4 szt.) celem zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900105 291900105 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi serwisowej górniczego agregatu sprężarkowego GAS-W 1110/HP/115 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481902068-1 481902068-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont elewacji obiektu kompleksowego - ZPMW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900076 201900076 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Wykonywanie dla potrzeb ruchowych naprawy i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów pomiarowych Xam-5600 produkcji Dräger wraz z dojazdem do SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021.”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481902417-1 481902417-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900060 241900060 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Wykonanie dokumentacji projektowej wyburzenia budynków położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. ks. Tunkla, Raciborskiej i Kłodnickiej"
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

621903180-1 621903180-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Sporządzenie dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej dodatku nr 6 do projektu zagospodarowania złoża „Murcki” na lata 2019-2043
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900105 061900105 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa narzędzi dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

111900066 111900066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa kolan zimnogiętych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach"
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900096 291900096 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Przebudowa centrali telemetrycznej CST-40A z dyspozytorni zakładowej do pomieszczenia na terenie szybu Roździeński SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II.
Usługi w zakresie nieruchomości / Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/49/2019/0046 PEZO/49/2019/0046 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie żurawiem samojezdnym samochodowym o udźwigu Q min 25 t, bez systemu monitoringu elektronicznego GPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch „Marcel”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 11:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/49/2019/0047 PEZO/49/2019/0047 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem osobowo-dostawczym 5 osób + kierowca i ładowności 0,75 t. dopuszczonym do ruchu drogowego, bez systemu monitoringu elektronicznego GPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch „Marcel”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.09.2019 | 11:33
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903302-1 701903302-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-2.
Termin składania ofert:
24.09.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900052 111900052 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa 6 uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 w km od 9,018 do 10,008
Termin składania ofert:
24.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900058 321900058 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „MYSŁOWICE”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
24.09.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...