Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 116

702201335-1 702201335-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

342200015 342200015 Tryb podstawowy

Wymiana liny nośnej Ø62 w górniczym wyciągu szybowym w szybie Jas I/N dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492200777-1 492200777-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa giętarko-prostowarki przeznaczonej do gięcia i prostowania profili obudowy chodnikowej typu „V” dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200181 062200181 Tryb podstawowy

Część I – Remont 1 szt. pompy typu PSz-65, 3 szt. pomp typu PSZ-125, Część II – Remont 7 szt. Pomp Typu P-2BA,
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200762-1 702200762-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 181-4
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3099 PRZZ/3099 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Remont wentylatora WOK D3 nr 2 przy szybie „Ignacy” dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

702200732-1 702200732-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowych usług odmetanowania dla kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200126 242200126 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont pompy zatapialnej K3358-P104 na potrzeby pompowni Wiadukt dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji realizowany w ramach zadania :Utrzymanie w 2022 r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492101742-1 492101742-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja wyposażenia elektrycznego przenośników odstawy Upadowej odstawczo-transportowej z poziomu 400 m na powierzchnię dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422200297-1 422200297-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202200057 202200057 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

302200022 302200022 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Napełnianie butli gazami wzorcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój II” w Rudzie Śląskiej
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192200079 192200079 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Serwis przyrządów pomiarowych MX-6 dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I-Pokój II" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
16.08.2022 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432200558-1 432200558-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania.
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200088 242200088 Tryb podstawowy

Odbiór i utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Rejon Polikwidacyjny „Boże Dary
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-C-0028/22-1 R-C-0028/22-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Zabezpieczenie usług i napraw przewoźnej maszyny wyciągowej szybu „ Budryk” – przedział zachodni na 2023 rok” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Centrum“.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482101500-1 482101500-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i zabudowa nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200630-1 702200630-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20.
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200200 062200200 Tryb podstawowy

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w tym: Część I: „Projekt likwidacji szybu „II” Pompowni Głębinowej Grodziec” Część II: „Projekt likwidacji szybu „Ewa” Pompowni Stacjonarnej Szombierki”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

622201159-1 622201159-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422200788-1 422200788-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim – żurawiem samojezdnym o udźwigu min. 50 ton dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200136 092200136 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola miejskiego nr 29 przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu – remont przez przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502200106-1 502200106-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla PGG Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200143 092200143 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Projekt techniczny zatapiania poz. 930 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292200054 292200054 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd i konserwacja rejestratora rozmów COMPREC SIM-Logger dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
17.08.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...