×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 99

501902220-1 501902220-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont górniczych wiertarek elektrycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000358-1 702000358-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A.
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000076 182000076 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Farby, lakiery i mastyksy
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272000125 272000125 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Pod Brzozami 53 w Bytomiu (KW), będącym 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602000680-1 602000680-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego (w tym budynku) na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 53a w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

RO-PI-0015/20-2 RO-PI-0015/20-2 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” CZĘŚĆ II – Pył kamienny.
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412000741-1 412000741-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1 - Naprawa nawierzchni ul. Ligonia w Gierałtowicach (droga gminna), Zadanie 2 - Naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej (łącznik pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową) w Przyszowicach (droga gminna), Zadanie 3 - Naprawa ul. Korfantego w Gierałtowicach
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472000670-1 472000670-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5 t z podziałem na dwa zadania: zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu minibus Long min. ośmioosobowy zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią ładunkową otwartą o ładowności min. 900kg.
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000037 322000037 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000135 242000135 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku w Bieruniu przy ul. Granitowej 132
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000620-1 462000620-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług zestawem remontowym do robót szybowych w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

202000097 202000097 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup części oraz podzespołów niezbędnych do zabezpieczenia ruchu pompowni wody na Cieku Branickim.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492000887-1 492000887-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Badanie geometrii obudowy szybów: III wsch., III zach. oraz Wiktor KWK ROW Ruch Marcel - postępowanie kierowane wyłącznie dla sygnatariuszy umowy ramowej nr 701901279
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

332000062 332000062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pomiar zagrożenia radiacyjnego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”
Termin składania ofert:
25.09.2020 | 12:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542000218-1 542000218-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont elewacji północnej wraz z systemem orynnowania budynku kotłowni w EC Jankowice
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000093 092000093 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego: Część I -VI dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Różne usługi branżowe i podobne
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412000593-1 412000593-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rynien liniowych/inspekcyjnych zamkniętych do przenośnika podścianowego GROT-850 do PGG S.A. oddział KWK Sośnica,grupa asortymentowa 292-10-01.
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242000120 242000120 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont budynku przychodni ZLZ, parkingu oraz obejścia przed budynkiem, zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272000128 272000128 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kawika 2, 4, 6, 8 i 10 w Zabrzu (KW), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000062 322000062 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2021 rok dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000107 292000107 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wraz z dostawą trzech multimetrów iskrobezpiecznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II.
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000109 292000109 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II" z siedzibą w Katowicach.
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000077 192000077 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w latach 2021-2022 dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch „Pokój I” Część I Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych Część II Lokalizacje uszkodzeń oraz naprawa kabli Część III Spec. badania elementów wyciągów szybow
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

612000310-1 612000310-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482000292-1 482000292-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
28.09.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...