Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 128

PEZO/49/2019/0072 PEZO/49/2019/0072 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem osobowo-dostawczym 5 osób + kierowca i ładowności 0,75 t. dopuszczonym do ruchu drogowego, bez systemu monitoringu elektronicznego GPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch „Marcel”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 06:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/49/2019/0073 PEZO/49/2019/0073 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług ładowarką kołową o pojemności łyżki min 3,4 m3 bez systemu monitoringu elektronicznego GPS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch „Marcel”.
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży / Usługi przeładunku i składowania towarów
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 07:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/49/2019/0074 PEZO/49/2019/0074 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Żuraw samojezdny typu Polan o udźwigu Q min 15 t.
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży / Usługi przeładunku i składowania towarów
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 07:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903626-1 701903626-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr materiałowa(295-20)
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900112 241900112 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Usługi konserwacji i nadzoru eksploatacyjnego węzłów cieplnych i instalacji CO, CWU w obiektach należących do SRK S.A. – Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

271900251 271900251 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabudowa studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym i wykonanie zestawu wodomierzowego w istniejącej studni wodomierzowej do budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 2, 4, 6 w Sosnowcu, będących własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

441902320-1 441902320-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA z podziałem na 2 zadania : Zadanie 1: świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób pojazdami specjalnymi (sanitarka) dla Ruchu Halemba, Zadanie 2: świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób pojazdami specjalnymi (sanitarka) dla Ruchu Bielszowice i Ruchu Pokój.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

271900211 271900211 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903480-1 701903480-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa klejów organiczno-mineralnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902653-1 511902653-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie oceny oraz wydanie opinii technicznej dla obudowy zmechanizowanej (po wprowadzonych zmianach) potwierdzający możliwość jej użytkowania w podziemnych zakładach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP".
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900143 091900143 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Badanie i serwis Cyfrowych Aparatów Rejestrujących służących do rejestracji przebiegu pracy górniczych wyciągów szybowych typoszeregu AR-2c i AR-2c+
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081900117 081900117 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Utrzymanie w sprawności ruchowej systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytora ruchu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK Makoszowy ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze produkcji Tranz-Tel na 2020 rok. „
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900116 201900116 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wykonywanie dla potrzeb ruchowych naprawy i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów pomiarowych Xam-5600 produkcji Dräger wraz z dojazdem do SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi utylizacji nieczystości
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051900082 051900082 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżawa włókien światłowodowych 2J w relacji Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 – Bytom ul. Strzelców Bytomskich 205B.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

281900105 281900105 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

"Naprawa szlabanu parkingowego wraz z jednorazową aktualizacją numerów telefonów upoważnionych do wjazdu/wyjazdu oraz obsługa szlabanu parkingowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021r., która obejmuje stałe utrzymanie funkcjonalności modułu oraz zdalną aktualizację numerów telefonów”, dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901642-1 411901642-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rozbudowa zintegrowanego systemu iskrobezpiecznej łączności dyspozytorskiej telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601902866-1 601902866-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie Upadowej II A-C z partii A do partii C w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice - Wesoła.
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903476-1 701903476-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 246-8
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461903251-1 461903251-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Pokój
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900141 241900141 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Monitoring w zakresie badań stanu termicznego oraz środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900102 321900102 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa sprzętu spawalniczego wraz z akcesoriami” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/43/2019/0010 PEZO/43/2019/0010 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Z KIEROWCĄ SAMOWYŁADOWCZY (x 4) / ŁADOWNOŚĆ MIN.12,0T / Z MONITORINGIEM /
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900142 241900142 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie audytu dla zadania pn.: „Rekultywacja 7 osadników byłej kopalni Centrum w Bytomiu” dla Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900149 201900149 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Wykonywanie badań i oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb ruchowych SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński””
Termin składania ofert:
09.12.2019 | 11:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701903567-1 701903567-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 295-51
Termin składania ofert:
10.12.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...