×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 67

322000052 322000052 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Utworzenie sytemu monitoringu CCTV oraz postawienie szlabanu elektronicznego na „Szybach Wschodnich” należących do SRK S.A Oddział „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” w Mysłowicach przy ul. Miarki
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 08:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000664-1 462000664-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442000625-1 442000625-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272000137 272000137 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Barlickiego 3 w Bytomiu (KW), będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000108 292000108 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług naprawy i konserwacji systemu telewizji dozorowej w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332000067 332000067 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich w zakresie badań profilaktycznych oraz pomocy psychologicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000123 242000123 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2021 – 2022
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502000491-1 502000491-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Prognoza oddziaływania wstrząsów indukowanych projektowaną eksploatacją górniczą na lata 2022 - 2024 oraz perspektywiczne do wyczerpania złoża dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW.
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-C-0046/20-1 R-C-0046/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Część I: " wycięcie drzew wraz z ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu po usuniętych drzewach. Część II: " Dostawa i nasadzenie drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z trzyletnią gwarancją przyjęcia się drzew.
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie / Usługi ogrodnicze
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000111 202000111 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Świadczenie usług telefonii publicznej (stacjonarnej) w zakresie realizacji połączeń telefonicznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu ul. Piaskowa 35 wraz z zapewnieniem transmisji i utrzymaniem łącza dostępowego do centrali telefonicznej koniecznego dla świadczenia ww. usług w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461802304-1 461802304-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000150 062000150 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu / Pojazdy silnikowe
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000120 292000120 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżawa 4 szt. drukarek wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II.
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000079 112000079 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja kompleksu budynków łaźni , administracji , cechowni szybu " Maria" Oddział w Katowicach KWK " Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK " Boże Dary"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 10:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000101 112000101 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakupu płytek – klinkier oraz materiałów budowlanych” dla Oddziału KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I ” Ruch „Boże Dary”.
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
Termin składania ofert:
30.10.2020 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000084 282000084 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Badanie sumarycznego stężenia izotopów radu 226Ra i 228Ra w wodach kopalnianych, dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk” ul. Kalinowa 12, 41-707 Ruda Śląska”.
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000132 092000132 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” przez formacje ochronne.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000134 242000134 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa uszkodzonego ogrodzenia KWK „Mysłowice” w Mysłowicach”.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

602000447-1 602000447-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

332000079 332000079 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów sanitarnych i higienicznych na potrzeby utrzymania czystości łaźni Oddziału KWK „Piekary I”
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000100 082000100 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów elektrycznych w roku 2020 dla SRK S.A. KWK "Makoszowy"
Termin składania ofert:
02.11.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000080 112000080 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice Wesoła I”, Ruch „Boże Dary” w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
03.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000715-1 462000715-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Analiza wytrzymałości zbrojenia szybowego szybu V przedział A oraz przedział B wraz z pomiarem prostoliniowości i prognozą zużycia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
03.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482001142-1 482001142-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dzierżawa 2 szt. kompletnych zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla PGG SA. Oddział KWK ROW.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
03.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082000101 082000101 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup zegarków jubilackich naręcznych męskich i damskich dla pracowników KWK "Makoszowy" Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 r.
Termin składania ofert:
03.11.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...