×

Nowa obsługa wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów

Informujemy, że od dnia 8.08.2020r. nastąpiła zmiana sposobu obsługi wezwań. Prosimy o zapoznanie się ze skróconą instrukcją.

Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 84

332000049 332000049 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2021
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000105 292000105 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052000041 052000041 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Długoterminowy wynajem samochodów osobowych dla SRK SA na okres 36 miesięcy
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu / Pojazdy silnikowe
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000159 242000159 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych przy ul. Strzelców Bytomskich 129A oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 165A w Bytomiu na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000102 192000102 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch "Pokój I" z siedziba w Rudzie Śląskiej w latach 2020-2021
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000671-1 702000671-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kalendarzy firmowych na 2021 rok dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192000112 192000112 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I – Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
22.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000702-1 702000702-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa śrub do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 287-2
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501902217-1 501902217-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych wiertnic dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

542000308-1 542000308-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup, dostawa i wymiana odżużlaczy dla kotła WRm 12 w C Anna i kotła WR 10 w C Rymer dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2447 PRZZ/2447 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa krążników do przenośników taśmowych w 2020 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 292-1)
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

322000065 322000065 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Pomiar geometrii elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń ciągów prowadniczych i prowadzeń kątowych oraz wymiarów określonych w § 545, § 546 i § 558 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. szybu „Południowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary- Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000128 242000128 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Montaż i dzierżawa autonomicznie zasilanych systemów alarmowych wraz z dojazdem Grupy interwencyjnej w budynkach zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 12 i 13, w Pszowie przy ul. Księdza P. Skwary 25 i 44 oraz w Katowicach przy ul. Białobrzeskiej 2
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny / Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000101 062000101 zamówienie publiczne - zamówienie z wolnej ręki

„Świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi, w zakresie odwadniania wyrobisk Rejonu „Anna” i odprowadzania wód kopalnianych do rzeki Nacyny”.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000137 062000137 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2448 PRZZ/2448 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 292-11-01)
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

182000078 182000078 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Produkty chemiczne / Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052000044 052000044 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość składników mienia na wskazany dzień, określonych w Załącznikach nr 1,2,3, zlokalizowanych odpowiednio: Załącznik 1-Katowice,Tychy–KWK Boże Dary-na dzień 30.06.15r., Załącznik 2-Bytom–KWK Centrum-na dzień 08.05.15r., Załącznik 3-Katowice, Mysłowice–KWK Wieczorek I-na dzień 31.03.17r. celem określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości należnym na rzecz Gmin Tychy, Katowice, Mysłowice i Bytom
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000074 282000074 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup gazów technicznych i gazów wzorcowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój i - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000813-1 462000813-1 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) o kodach 07 02 99, 17 02 01, 17 09 04 oraz o kodzie 17 02 04* dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000154 062000154 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania / Urządzenia komputerowe
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 10:01
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

RO-P-0075/20-1 RO-P-0075/20-1 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa wózka widłowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I - ŚLĄSK” Ruch Pokój I w Rudzie Śląskiej
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Termin składania ofert:
23.10.2020 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532000295-1 532000295-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego
Termin składania ofert:
26.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000142 062000142 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa stacjonarnych czujników składu atmosfery dla Oddziału CZOK
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
26.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182000081 182000081 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa części zamiennych do pomp zatapialnych PSZ 125 oraz części zamiennych do pomp odwadniających OW-100B/4 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
26.10.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...