Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 116

062000070 062000070 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Świadczenie usług remontowych czujników systemu kontroli zagrożeń typu CST produkcji HASO S.C.” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000297-1 702000297-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa węży p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-6
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000035 092000035 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych: Część I – zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ-30 prod. FAMUR S.A. Część II – zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III – górniczej lokomotywy spalinowej typu UiK SMARTLOCK - 36 prod. UiK S.A. Część IV – ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. Część V- ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej prod. FERRIT s.r.o. typu DLZ110F-II dla Spółki Restruktury
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461903981-1 461903981-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana elementów zbrojenia szybowego w szybach V, VI, Pawłów Górny I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

332000016 332000016 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Projekty techniczne likwidacji 58 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim” z podziałem na 10 części
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900735-1 531900735-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000060 182000060 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa kleju poliuretanowego dwuskładnikowego wodoodpornego do wzmacniania i uszczelniania górotworu oraz piany fenolowo -formaldehydowej do wypełniania pustek i uszczelniania tam izolacyjnych.
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000065 092000065 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd, diagnostyka, serwis urządzeń klimatyzacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421903220-1 421903220-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, nr grupy 311-1
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901574-1 401901574-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontów ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na lata 2020 - 2022.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322000039 322000039 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa pompy pneumatycznej odwadniającej w wykonaniu ATEX I M2 dla KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Termin składania ofert:
26.05.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272000065 272000065 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa stanowiska śmietnikowego dla budynków mieszkalnych przy ul. Ligonia 13 i 14 w Sosnowcu (zasoby byłej KJ), będących własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2362 PRZZ/2362 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-17
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 08:30
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

401901425-1 401901425-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawy serwisowe pomp typu KREBS oraz WARMAN zainstalowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903767-1 701903767-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 312-11
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702000251-1 702000251-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym: piły hydrauliczne taśmowe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 294-15-03
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

272000044 272000044 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Jedności 25-27 w Gliwicach (KW), będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.”
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000052 092000052 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowej wieży wyciągowej szybu Rejtan oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192000050 192000050 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego budynku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6 – remont przez przedsiębiorcę.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000049 202000049 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Zgońskiej położonej w Suszcu – remont przez przedsiębiorcę" dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w 2020r.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282000019 282000019 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa i obsługa serwisowa wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem mechanicznym podnoszenia, typu DV 179,33 BALKANCAR udźwig 3,5T dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000046 202000046 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości w Żorach, przy ul. Jasnej 11a – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202000053 202000053 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, w nawierzchni i w ogrodzeniu położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Św. Jana 69 – remont przez przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082000035 082000035 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zmiana zasilania rozdzielń 6kV wraz wykonaniem projektów technicznych dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Część I. Zmiana zasilania rozdzielni dołowej 6kV 8/R1 z rozdzielni powierzchniowej 6kV RP6/21(GSZ) na rozdzielnię powierzchniową 6kV RGP6(GSZ) wraz z wykonaniem projektu technicznego. Zadanie 1. Wykonanie projektu technicznego. Zadanie 2. Wyłożenie linii kablowych na powierzchni kopalni zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym i przygotowanie pó
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-BD-0009/19-1 ZP-BD-0009/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Likwidacja Szybu I wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I” Ruch "Boże Dary"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
27.05.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...