Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 104

062100095 062100095 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Projekt oraz wykonanie przetwornicy tyrystorowej dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi”
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-MW-0004/21-1 ZP-MW-0004/21-1 Tryb podstawowy

Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I”, Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462100451-1 462100451-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ochrona przeciwpożarowa powierzchni KWK Ruda wraz z przeprowadzaniem wymaganych remontów sprzętu gaśniczego, badaniem węży hydrantowych oraz prowadzeniem interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami powstałymi na terenie powierzchni zakładu górniczego w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100534-1 702100534-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200012 092200012 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w 2022 roku
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100084 062100084 Tryb podstawowy

Przeglądy, remonty i naprawa wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Poz. I: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wentylatorów głównego przewietrzania oraz pogotowia awaryjnego dla ww. urządzeń. Poz. II: Wykonanie i wymiana obudowy n
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702100548-1 702100548-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100442-1 602100442-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Przeprowadzenie badania ekspertyzowego wentylatorów typu WWG 1000B/2x55x2N/P dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
02.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

ZP-C-0010/21-1 ZP-C-0010/21-1 Tryb podstawowy

„Naprawa maszyny wyciągowej w górniczym wyciągu szybowym szybu Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Centrum“
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100134-1 542100134-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100033-1 602100033-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja wag taśmowych ROL 460Ex oraz ROL 400 w zakresie zasilania i sterowania dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2686 PRZZ/2686 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.materiałowa 271-2)
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

052100035 052100035 Tryb podstawowy

WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502100270-1 502100270-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwisowanie stacji kondycjonowania wody pitnej w łaźni przy szybie Leon II dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy”.
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532100193-1 532100193-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń wielkoformatowych produkcji OCE /CANON
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702100413-1 702100413-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242100117 242100117 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do dronów dla Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej.
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100116 242100116 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Badanie kaloryczności osadów znajdujących się na terenie byłej KWK „Mysłowice".
Termin składania ofert:
03.08.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100154 062100154 Tryb podstawowy

Część I „Świadczenie usług serwisowych dla 5 urządzeń wielofunkcyjnych oraz plotera, własności SRK S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. W latach 2021 - 2023 Część II „Dzierżawa 7 urządzeń wielofunkcyjnych, dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” w latach 2021 – 2023
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

502100243-1 502100243-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont 2 szt. pomp próżniowych typu PR-75 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

602100563-1 602100563-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie w sprawności kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052100032 052100032 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zakup i dostawa kalendarzy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2022 rok
Druki i produkty podobne / Różne druki
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-C-0039/21-1 R-C-0039/21-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32, Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“".
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2698 PRZZ/2698 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 127 obiektów budowlanych (w tym 6 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą.
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

612100137-1 612100137-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodem ciężarowym z kierowcą, skrzyniowym, ładowność min. 12,0 ton z monitoringiem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek .
Termin składania ofert:
04.08.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...