Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 96

062100051 062100051 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 07:43
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702001391-1 702001391-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr materiałowa(295-20)
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052000073 052000073 Tryb podstawowy

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2565 PRZZ/2565 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-04)
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

322000101 322000101 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenie usług serwisowych oraz wykonywanie przeglądu i konserwacji aparatu rejestrującego TD maszyny wyciągowej szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” w Katowicach Ruch „Mysłowice-Wesoła I” w roku 2021 i 2022”
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100016 202100016 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług w zakresie zamiatania terenu po zakończonej Akcji Zima i po Sezonie Letnim na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2021
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi środowiska naturalnego
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402001015-1 402001015-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Załadunek i przewozy produktów wzbogacania węgla na terenie KWK „Bolesław Śmiały”
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092100011 092100011 Tryb podstawowy

Dostawa liny nośnej 56 dla górniczego wyciągu szybowego szybu „Rejtan” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100011 322100011 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Wymiana 2 sztuk zawieszeń liny wyrównawczej w szybie „Południowy” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

282100010 282100010 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa systemu wielokrotnej transmisji danych typu CTT — 32 wraz z przeglądem rocznym.
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100031 092100031 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa druków" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100032 092100032 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100029 182100029 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym z częścią gospodarczo-garażową wraz z remontem drenażu oraz studni chłonnej, położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 2a - naprawa szkód przez Przedsiębiorcę.
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100004 292100004 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Przebudowa przyłącza wodociągowego dla zasilania instalacji p.poż. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100018 112100018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określania własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” Część I. Wzorcowanie anemometru RAW Część II. Legalizacja-sprawdzenie anemometru A-1200Mxi Część III. Legalizacja Psychrometru Assmanna Część IV. Legalizacja i naprawa Aspiratora AP-2000EX” Część V. Przegląd, kalibracja (legalizacja) Termohigrometru MTH-1A
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/2571 PRZZ/2571 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 251-7)
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 10:15
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

202100025 202100025 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Wykonywanie badań promieniotwórczości próbek ciekłych i stałych, a także badań dawek promieniowania gamma za pomocą dawkomierzy gamma i energii potencjalnej alfa, krótkożyciowych produktów rozpadu radonu za pomocą przystawek alfa oraz obliczanie dawki obciążającej spowodowanej wniknięciem izotopów radu do organizmu na potrzeby SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.”
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100026 322100026 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

„Odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice – Wesoła I”
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100023 112100023 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 1 sztuka dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary –Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 12:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100020 322100020 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup muf kablowych dla SRK S. A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice–Wesoła I” Ruch „Mysłowice - Wesoła I ”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 15:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322100023 322100023 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa źródeł światła i armatury oświetleniowej" dla SRK S. A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice–Wesoła I” Ruch „Mysłowice - Wesoła I ”.
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Termin składania ofert:
05.03.2021 | 15:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

362100005 362100005 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa części do telefonów typu TPN
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
08.03.2021 | 06:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100036 062100036 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa części do telefonów sygnalizatorów typu JANTAR 2
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
08.03.2021 | 06:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

492100007-1 492100007-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabli teletechnicznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 325-1
Termin składania ofert:
08.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062100037 062100037 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów teletechnicznych
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
08.03.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...