Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 103

R-MW-0013/20-1 R-MW-0013/20-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów do profilaktyki przeciwpożarowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny / Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062000046 062000046 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Naprawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000405-1 702000405-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10.
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

532000130-1 532000130-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowe utrzymanie czystości w Oddziale Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092000051 092000051 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja stacji baterii akumulatorów zabudowanych w rozdzielni głównej i stacji 110 kV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462000203-1 462000203-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte 1d w Zabrzu
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000071 182000071 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas–Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

322000042 322000042 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ekspertyza w zakresie określenia przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Termin składania ofert:
06.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000062 092000062 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zabezpieczenie usług i napraw przewoźnej maszyny wyciągowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092000088 092000088 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział wschodni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242000074 242000074 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont dachu budynku przy ul. Przemysłowej 6 w Woli
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292000064 292000064 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis klimatyzatorów typu split użytkowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach
Maszyny przemysłowe / Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432000676-1 432000676-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Ocena zagrożenia wodnego w parceli „E” Ruchu Ziemowit oraz warunków bezpiecznego prowadzenia projektowanej ściany 107 w pokładzie 209, w aspekcie oceny szczelności filara oddzielającego Ruch Ziemowit i Ruch Piast na poziomie III, w związku z podniesieniem poziomu lustra wody w połączonych zbiornikach wodnych W-101(2010) i W-105(2011) do rzędnej -390m n.p.m. w partii XV i XVI Ruchu Piast
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512000280-1 512000280-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 sztuk przecinarek taśmowych wraz z wdrożeniem do produkcji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

182000072 182000072 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442000345-1 442000345-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na „Wykonywanie robót budowlanych – remontów w obiektach zabudowy powierzchniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z tytułu usuwania szkód spowodowanych eksploatacją górniczą na terenie obszaru górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda- Ruch Bielszowice, Ruch Halemba, Ruch Pokój w okresie 24 miesięcy”.
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062000081 062000081 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ujęcie i zabezpieczenie dróg spływu wszystkich wód z PS "Powstańców Śląskich - Bytom I" oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poziomie 760 m.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi środowiska naturalnego
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112000019 112000019 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa i wymiana wyłączników w stacji 110/6 kV „Boże Dary” Tor I i II dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702000387-1 702000387-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411902432-1 411902432-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych – napraw w trybie awaryjnym z tytułu usuwania skutków szkód w PGG S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na 4 zadania
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903421-1 701903421-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont hydroakumulatorów dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

522000040-1 522000040-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Serwis wiertnicy rdzeniowej DIAMEC PHC 8 Producent ATLAS COPCO
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502000356-1 502000356-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
07.07.2020 | 10:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492000435-1 492000435-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont bębna napędowego przenośnika taśmowego PIOMA 1400 (PT-2)
Termin składania ofert:
08.07.2020 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2323 PRZZ/2323 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 251-7)
Termin składania ofert:
08.07.2020 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...