Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 132

701902737-1 701902737-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr. mat. 241-1
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900062 061900062 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeglądy klimatyzatorów
Maszyny przemysłowe / Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181900045 181900045 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w 2019 roku.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900053 091900053 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 10 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900054 091900054 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Oświęcimskiej 10a/Orląt Lwowskich 9 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

541900270-1 541900270-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór (załadunek) i transport odpadu w postaci wody pogazowej (kod odpadu 05 06 80 – odpady ciekłe zawierające fenole) z EC Marcel do JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900055 091900055 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji kosztorysowych naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum; Cz. I: (...) przy ul. Czarnieckiego 7 w Bytomiu; Cz. II: (...)(elewacja od strony podwórza, klatka schodowa w części poddasza) przy ul.Powstańców Śląskich 7 w Bytomiu; Cz.III: (...)(balkony) przy pl. Słowiańskim 2 w Bytomiu; Cz.IV: (...) przy ul. Woźniaka 26 w Bytomiu.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701902722-1 701902722-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa filtrów i wkładów filtrów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-10.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461802366-1 461802366-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Odbiór, transport samochodowy oraz zagospodarowanie kruszyw z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice z podziałem na 2 zadania.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

511902380-1 511902380-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa wraz z uruchomieniem systemu monitorowania ciśnienia w stojakach sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Murcki-Staszic
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900040 111900040 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup 15 sztuk pływakowych czujników poziomu cieczy typu MAC-3
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Sprzęt i aparatura elektryczna
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

431902430-1 431902430-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie centralnego sterowania odstawa główną i oddziałową w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901827-1 411901827-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Sośnica w 2019 roku (nr grupy 292-2).
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

401901214-1 401901214-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wózka widłowego FD-80T-JF dla oddziału KWK "Bolesław Śmiały".
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-JM-0006/19-1-1 R-JM-0006/19-1-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081900051 081900051 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019”
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051900022 051900022 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 2 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701802247-1 701802247-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych – odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. nr grupy 251-9
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902221-1 701902221-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój, Ruch Bielszowice - nr grupy 292-9.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901743-1 411901743-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót górniczych i energomaszynowych związanych z przygotowaniem do zbrojenia oraz zbrojenie ściany gc101 w pokładzie 404/5 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411901746-1 411901746-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie prac górniczych polegających na przebudowie przecznicy równoległej C9, wykonaniu skrzyżowania przecznicy równoległej C9 z przecinką wentylacyjną 3, pobierce spągu wraz z przebudową toru kolei podziemnej oraz zabudowie obudowy wielobokowej drewnianej w przecznicy równoległej C9 na poziomie 950m w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441901865-1 441901865-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW+/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902566-1 701902566-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Szycie mundurów górniczych (galowych i służbowych) dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

421901953-1 421901953-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rektyfikacja oraz remont budynków mieszkalnych położonych w Bieruniu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461902637-1 461902637-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych urządzeń stojakowo – podporowych PEGAZ produkcji SIGMA S.A. dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
24.06.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...