Lista ogłoszeń

wyszukiwanie zaawansowane
z 41

PRZZ/0041 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Część IV: Dostawa smaru do gwintów PG Część V: Dostawa oleju do HPR
Termin składania ofert:
23.05.2018 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0022-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego - remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach
Termin składania ofert:
23.05.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461800620-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa silników elektrycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2018roku grupa 311-1.
Termin składania ofert:
24.05.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0059 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

?Wykonanie projektu budowlanego zabudowy kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6kV do szybu i w szybie ?Staszic?, rozbudowy kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6kV do szybu ?Staszic? oraz modernizacji pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV? ?dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ?Centrum?
Termin składania ofert:
24.05.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0051 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa szczotek elektrycznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi.
Termin składania ofert:
24.05.2018 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0054 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Legalizacja i remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego: Część I. Legalizacja, remont, dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dla przyrządów pomiarowych typu X-am Część II. Legalizacja przyrządu pomiarowego typu termohigrometr MTH-1A Część III. Legalizacja i remont ręcznego anemometru wirnikowego RAW Część IV. Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna
Termin składania ofert:
25.05.2018 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0050 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku szkoły - Państwowe Szkoły Budownictwa Zespół Szkół przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum
Termin składania ofert:
25.05.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0025-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej Gliwice.
Termin składania ofert:
25.05.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0046 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Analiza stanu zagrożenie wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach dołowych SRK S.A Oddział KWK Pokój I.
Termin składania ofert:
25.05.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0058 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów spawalniczych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże-Dary" w Katowicach.
Termin składania ofert:
25.05.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461800147-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
28.05.2018 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0067 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawę noszy dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Termin składania ofert:
28.05.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

511800155-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - PPU PUMAR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2018, numer grupy 295-27-10.
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441800071-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 115 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych oraz 6 szt. sekcji skrajnych obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 2,6 m do co najmniej 4,6 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0060 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Rozbiórka budynku byłej stacji transformatorowej w Będzinie ul. Staszica (działka 4/260) dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701800379-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna w 2018r. - nr grupy 332-1.
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461800325-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2018r - grupa 316-1
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

501800022-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW – Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0061 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK ?Wałbrzych-Nowa Ruda? w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401800201-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych oraz dwóch kompletnych zespołów pompowych wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały" z podziałem na dwa zadania.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
29.05.2018 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/0066 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Badanie okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz aparatury łączeniowej silnoprądowej i transformatorów olejowych 20/6/0,4kV zlokalizowanych w podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6/0,4 kV w budynku przy ul Rymera w Rybniku dla Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
Termin składania ofert:
30.05.2018 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461701230-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
30.05.2018 | 08:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701701364-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku
Termin składania ofert:
30.05.2018 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

471800104-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
30.05.2018 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411800282-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do wentylatorów typu WPK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy 292-8
Termin składania ofert:
04.06.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.