Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

Lista ogłoszeń

wyszukiwanie zaawansowane
z 110

271800058 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 89 w budynku przy ul. Narutowicza 48c w Sosnowcu.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291800090 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181800024 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

271800057 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Czyszczenie przewodów kominowych za pomocą zwyżki w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańskiej 130 w Bytomiu.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421800655-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491800956-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych remontów z tytułu usuwania szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice, Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy z podziałem na zadania:Zadanie 1 - w nawierzchniach drogowych, Zadanie 2 - w urządzeniach melioracyjnych, odwadniających, rekultywacji,Zadanie 3 - w urządzeniach instalacji wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, energetycznych i c.o.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291800062 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów dla SRK Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081800039 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Remont wybranych obiektów budowlanych na terenie oddziału SRK S.A. KWK Makoszowy
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051800034 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa i uruchomienie urządzenia UTM Cyberoam CR500iNG-XP. Przedłużenie subskrypcji dla urządzenia Cyberoam.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081900001 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Badania i analiza zagrożenia pożarowego - wykonanie analiz powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 r.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291800075 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych.
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051800011 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

181800023 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zegarka jubilackiego.
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191800014 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup 3 szt. zwalniaków elektrohydraulicznych typu ZHA 185/160 wyk. x-120 z nasadką „13” 500V AC 50Hz
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/0498 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa pomp stacjonarnych i zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
Termin składania ofert:
19.11.2018 | 12:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091800011-1-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091800063 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa prasy hydraulicznej wraz z zestawem szczęk do pracy
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461800684-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Budowa nowej ognioszczelnej rozdzielni 6kV R 103A na poziomie 1000m na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291800063 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa narzędzi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II: Część I: Urządzenia małej mechanizacji Część II: Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Część III: Urządzenia i akcesoria spawalnicze Część IV: Narzędzie górnicze, ślusarskie, pomiarowe
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471800299-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa oraz modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych 6kV dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 09:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291800093 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: - transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, - zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II w Katowicach.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Sieci
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191800015 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zegarków jubileuszowych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "POKÓJ I"
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
Termin składania ofert:
20.11.2018 | 13:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201800019 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).”
Termin składania ofert:
21.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201800059 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa Honorowej Szpady Górniczej"
Termin składania ofert:
21.11.2018 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

421801300-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 ÷ 6+652 w miejscowości Chełm Śląski, gmina Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nr 1/2016 wydanej przez Wojewodę śląskiego w dniu 22.03.2016r. - etap I, odcinek od nasypu ul. Olimpijskiej do wału ochronnego przebudowywanego koryta potoku Imielinka ( km wału 0+ 505-1+233).
Termin składania ofert:
21.11.2018 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...