Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 109

061900073 061900073 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi”
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

271900175 271900175 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus (odnowienie subskrypcji i zakup dodatkowych licencji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901185-1 401901185-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont dwóch pomp flygt 2400.591 HT243
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

241900057 241900057 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej.
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ZP-C-0006/19-1 ZP-C-0006/19-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku w tym: Część I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II - Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900091 061900091 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A.Oddział w Czeladzi
Produkty chemiczne / Gazy
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900082 091900082 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic na 2020r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900063 321900063 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów budowlanych oraz farb wraz z akcesoriami malarskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I”
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901674-1 411901674-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu żelbetowej wieży przesypowej pomostów technologicznych nr 13 i 14 dla ZPM Oddział KWK Sośnica
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902785-1 701902785-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do wozów urobkowych i osobowych - MONTANA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 352-02-01
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900078 191900078 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa urządzeń małej mechanizacji (akcesoria spawalnicze) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-C-0024/19-1 R-C-0024/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900080 191900080 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa stali i elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Wyroby konstrukcyjne
Termin składania ofert:
22.08.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/47/2019/0069 PEZO/47/2019/0069 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Usługi podnośnikiem koszowym o wysięgu min. 32 m wraz z operatorem bez monitoringu dla PGG S.A. KWK ROW Ruch „Chwałowice”.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 06:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/47/2019/0070 PEZO/47/2019/0070 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób samochodem dostawczo - osobowym o ładowności min. 0,75 t , z liczbą miejsc siedzących min. 3 ( wraz z kierowcą ), dopuszczonym do ruchu drogowego, bez systemu monitoringu elektronicznego GPS
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 06:52
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

271900170 271900170 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 11 w Bytomiu, będącym własnością SRK S.A., AZM. (KW)
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461902782-1 461902782-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-2
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

481901867-1 481901867-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji wod – kan., c.o. i sprężonego powietrza na powierzchni w PGG S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900068 091900068 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2020 r. dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I – usługa koparką, Część II – usługa zwyżką, Część III – usługa żurawiem samochodowym samojezdnym, Część IV – usługa urządzeniem typu WUKO.
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900069 091900069 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa monitoringu wizyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) / Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

091900085 091900085 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900087 061900087 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych. Cześć I: "Zakup wyposażenia oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych"-Pompownia "Siemianowice". Cześć II: "Zakup wyposażenia oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych"-Pompownia "Powstańców Sląskich". Cześć III: "Dostawa mierników i wskaźników".
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900067 321900067 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa dętek gumowych z wężykiem dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900063 241900063 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

111900059 111900059 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemów łączności i alarmowania wchodzących w skład systemów dyspozytora ruchu i gazometrii oraz archiwizacji tych danych w sposób umożliwiający ich odtworzenie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc.
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Termin składania ofert:
23.08.2019 | 13:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...