Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 116

701902195-1 701902195-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kurtyny powietrznej zabudowanych w obiektach Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. położonych w Katowicach przy ulicy Powstańców 28 i 30 (bez napraw głównych).
Termin składania ofert:
22.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

281900013 281900013 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni, ul. Kalinowa 12, 41–707 Ruda Śląska, na lata 2019 i 2020.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

701802172-1 701802172-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa masek i półmasek filtracyjnych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku nr grupy 292-5
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431902398-1 431902398-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od KFG Mining Group Sp. z o.o. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2021.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441901711-1 441901711-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda ruch Halemba w 2019 roku - grupa 316-1
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

281900015 281900015 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900020 201900020 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w roku 2019
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-JM-0005/19-1 R-JM-0005/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900035 291900035 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie uchylnych pomostów roboczych do zabudowy na naczyniu północnym w przedziale klatkowym szybu "Roździeński" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900039 061900039 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Projekt przebudowy wymiennikowni ciepłej wody użytkowej dla budynku łaźni na Ruch I Pompownie głębinowe”
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900046 291900046 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

461802112-1 461802112-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ochrona przeciwpożarowa powierzchni KWK Ruda wraz z przeprowadzaniem wymaganych remontów sprzętu gaśniczego, badaniem węży hydrantowych oraz prowadzeniem interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami powstałymi na terenie powierzchni zakładu górniczego w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

601802065-1 601802065-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie kierowanych otworów drenażowych dla ściany 412 w pokładzie 416Az w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900021 201900021 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów stacyjnych stanowiących zasilanie gwarantowane dla urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401800636-1 401800636-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont wciągników produkcji OMAG dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

291900045 291900045 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup czujników poziomu cieczy ”
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471801175-1 471801175-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kontenera - stróżówki z klimatyzacją dla Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 12:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/48/2019/0004 PEZO/48/2019/0004 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Świadczenie usług sprzętowych koparkoładowarką wraz z operatorem dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW RUCH Jankowice
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) / Usługi w zakresie transportu drogowego
Termin składania ofert:
23.04.2019 | 13:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902602-1 701902602-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa mydła górniczego i toaletowego, zasypki przeciwgrzybiczej oraz pasty ściernej do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 245-5.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

191900037 191900037 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I”
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie / Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

051900017 051900017 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus (odnowienie subskrypcji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 08:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401801002-1 401801002-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu technicznego zbrojenia szybowego oraz naprawy obudowy szybu Aleksander II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491901684-1 491901684-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont budynku łaźni pracowniczej nr 1 dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

621802131-1 621802131-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa kopalni sprzętem ciezkim dla PGG S.A.Oddział KWK Murcki-Staszic.
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

181900036 181900036 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55
Termin składania ofert:
24.04.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...