Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 146

422100972-1 422100972-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

482101333-1 482101333-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie komory odwadniającej poz. 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

192100089 192100089 Tryb podstawowy

Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ul. Czarnoleśnej (polegających na deformacji jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, pasów zieleni i infrastruktury podziemnej) w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702101062-1 702101062-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zakup 2 szt. nowych wózków akumulatorowych platformowych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402101120-1 402101120-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej na okres 12 miesięcy
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082100135 082100135 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa gazów technicznych używanych do prac spawalniczych (tlen, acetylen, mieszanina gazów), oraz dzierżawa butli do magazynowania gazów technicznych (tlen, acetylen, mieszanina gazów) dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy" na 2022 r.
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100116 202100116 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług serwisu systemu wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu „ZEFIR” w 2022 r. dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia / Komputerowe usługi pokrewne
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

112100062 112100062 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne CZĘŚĆ I - tworzywa sztuczne, gumy i opony CZĘŚĆ II - drewno i odpady drewnopodobne CZĘŚĆ III - zmieszane odpady pochodzenie górniczego i budowlanego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100068 052100068 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa ubrań roboczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Termin składania ofert:
06.12.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

482100967-1 482100967-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 252-12.
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422100973-1 422100973-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

422100939-1 422100939-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji CARBOAUTOMATYKA, MARTECH PLUS, ELGÓR+HANSEN, BECKER ELEKTROTECHNIKA, MEFTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania.
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622101119-1 622101119-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Weryfikacja prognozowanych przyspieszeń i prędkości drgań gruntu wynikających z wpływu wstrząsów górotworu spowodowanych planowaną dalszą eksploatacją pokładów siodłowych w polu S na powierzchnię terenu górniczego w PGG S.A. KWK Staszic-Wujek, w związku z niewybraniem w pełnym zakresie parceli ściany 3b-S w III-przystropowej warstwie pokładu 510
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/2810 PRZZ/2810 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do wiertnic dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (grupa materiałowa 295-13).
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 08:45
Zamawiający:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

702101280-1 702101280-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 173-1
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 08:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432101450-1 432101450-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego nr I przedział PN w zakresie przygotowania dwóch kompletów i wymiany panewek łożysk głównych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

512100716-1 512100716-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-4
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100115 292100115 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: - zadanie 1 - transmisja danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, (kod CPV 72411000-4) - zadanie 2 - dzierżawa łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II w Katowicach.
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082200022 082200022 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Dostawa gazów i mieszanin wzorcowych do kalibracji przyrządów i urządzeń pomiarowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ,,Makoszowy” w 2022 roku”.
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100136 082100136 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"na 2021 rok
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100956-1 402100956-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomostu dojścia pieszych do szybu Aleksander I w PGG SA Oddział KWK Bolesław Śmiały
Roboty budowlane / Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101324-1 702101324-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 2 szt. nowych pomp wysokociśnieniowych typ EMM PUMP 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnych do zasilania pras filtracyjnych komorowych dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082200018 082200018 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ,,Makoszowy” w 2022 roku”
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 09:45
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

192200008 192200008 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2022 roku
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi nadzoru i kontroli
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092200045 092200045 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług telefonii mobilnej w latach 2022-2023 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Termin składania ofert:
07.12.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...