Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 132

202100093 202100093 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie legalizacji przyrządów pomiarowych do pomiarów wentylacyjnych atmosfery kopalnianej dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2021 roku
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 06:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

202100094 202100094 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup cementu portlandzkiego oraz piasku budowlanego płukanego wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 06:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

512100666-1 512100666-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100062 292100062 Tryb podstawowy

Likwidacja obiektów budowlanych położonych w rejonie szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Zadania od 1 do 5.
Roboty budowlane / Przygotowanie terenu pod budowę
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272100088 272100088 Tryb podstawowy

Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych i okien, remont schodów zewnętrznych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sztygarska 5 w Sosnowcu (KJ), będącym wyłączną własnością SRK S.A. Oddziału AZM
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi związane z budownictwem
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332100041 332100041 Tryb podstawowy

”Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2022.”
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

542100288-1 542100288-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wymiana ekranu przedniego kotła WRm38 zainstalowanego w Ciepłowni Chwałowice (nr inwentarzowy 1-311-316866)
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

092200025 092200025 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Zabezpieczenie usług i napraw przewoźnej maszyny wyciągowej szybu „ Budryk” – przedział zachodni na 2022 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Centrum“"
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100072 292100072 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie pomiarów badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, badania urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II". Części od 1 do 7.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100150 242100150 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Udzielanie świadczeń medycyny pracy na potrzeby SRK S.A. w Bytomiu, Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej".
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292100079 292100079 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) oraz odpadów zielonych (20 02 01) z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach.
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052100055 052100055 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przeglądu i przeglądu klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182100137 182100137 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zegarków jubileuszowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos"
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

082100114 082100114 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zakup części zamiennych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych - urządzenia sieciowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK Makoszowy ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze w 2021 r."
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny / Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092200034 092200034 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

"Świadczenie usług urządzeniem typu WUKO w 2022 roku" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532100311-1 532100311-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa usług wsparcia systemu Scan Mail for MS Exchange Suite na okres 12 miesięcy
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 09:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

292100097 292100097 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup środków konserwujących” dla SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58.
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

242100169 242100169 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie robót budowlanych w zakresie niwelacji i ukształtowania terenu działek nr 34, 2, 6, 7, 8 i 1/154 obręb 7-Słupiec byłej KWK „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie.
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

402100450-1 402100450-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Ochrona fizyczna osób i mienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały"
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 11:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

052100054 052100054 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycinka drzew dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz wykonanie nasadzeń zastępczych
Termin składania ofert:
25.10.2021 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182200007 182200007 Tryb podstawowy

,,Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie: Część I: Analiz powietrza kopalnianego, wykonywania analiz i oznaczeń do oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz wykonywania analiz precyzyjnych powietrza kopalnianego, Część II: ,,Badania wód dołowych, wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię”, Część III: Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych, dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos-
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi laboratoryjne
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182200020 182200020 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie serwisu maszyny wyciągowej i urządzeń elektrycznych przedziału południowego szybu Jas II w roku 2022”. dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100192 062100192 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa defibrylatorów AED z doradcą RKO wraz z dodatkowymi modułami wymiennymi oraz z szafkami na defibrylatory dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała / Urządzenia medyczne
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062100205 062100205 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Dostawa materiałów oraz sprzętu do wymiany cięgieł nośnych naczyń wyciągowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Część I - Dostawa materiałów do wykonania cięgieł nośnych, Część II - Dostawa kompletnego urządzenia do osadzania łączników typu HUCKBOLT wraz z łącznikami”.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092100123 092100123 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych: Część I- III" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“.
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
26.10.2021 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...