Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 119

511902414-1 511902414-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont placów manewrowych przed halami na wydziale produkcyjnym WRP 2 w miejscowości Wola dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

051900030 051900030 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021 ” dla 7 części.
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900118 201900118 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2019 roku
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-AZM-0014/19-1 R-AZM-0014/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie prac remontowych na budynkach mieszkalnych w Czeladzi przy ul. 3 Szyb 2 i w Sosnowcu przy ul. Sztygarska 7, ul. Mikołajczyka 2 zgodnie z załącznikiem nr 1.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

411901697-1 411901697-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu żelbetowego stropu poz. +6,00m w budynku płuczki osadzarkowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego z ZPM Oddział Sośnica.
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

411902066-1 411902066-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie otworów wiertniczych kierunkowych dla ściany n114 w pokładzie 408/4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

531900601-1 531900601-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-MW-0017/19-1-1 R-MW-0017/19-1-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa wyrobów hutniczych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I"
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

191900100 191900100 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wagi hakowej do ważenia obiektów o masie do 300kg. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące / Różny sprzęt
Termin składania ofert:
22.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

501901816-1 501901816-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa elementów trasy kolejki podwieszonej spalinowej dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddziału KWK „ROW” Ruch „Rydułtowy” grupa mat. 295-20.
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

441902243-1 441902243-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabli promieniujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch: Halemba i Bielszowice nr grupy 325-3.
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

181900080 181900080 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2020 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081900099 081900099 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych ładowarki Ł-34 produkcji Huta Stalowa Wola dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900069 321900069 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Remont Pomp odwadniających typu P dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I"
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

431902900-1 431902900-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

461903037-1 461903037-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Modernizacja przekopu południowo-równoległego wraz z zabudową skrzyżowania portalowego z przekopem południowym na poz. 1000m na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900142 061900142 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Dostawa rur dla Oddziału CZOK
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

241900109 241900109 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa oprogramowania komputerowego Kalibronek oraz Adobe Acrobat 2017 Pro WIN dla Oddziału KWKCL w Dąbrowie Górniczej
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

081900114 081900114 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych określających zakres i koszt naprawy szkód oraz koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zwroty kosztów zabezpieczenia z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK "Makoszowy"
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne / Usługi inżynieryjne
Termin składania ofert:
23.10.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

311900038 311900038 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zegarka jubileuszowego dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I"
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki / Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 07:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

201900054 201900054 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2020 r.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia warsztatowe
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

291900103 291900103 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Wieczorek II w Katowicach w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

531900666-1 531900666-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa 80szt komp. mobilnych i 10 stacji dokujących
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

091900137 091900137 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Część I - Badanie lin wyciągowych Część II- Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

481901904-1 481901904-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego baszty wieży szybowej szybu VII dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
24.10.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...