Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 149

511902707-1 511902707-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliką sterowniczą do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP- nr grupy 295-15
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

491902705-1 491902705-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 07:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

281900069 281900069 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A Oddział KWK „Śląsk” w latach 2020-2021. Część I: Badania i naprawa kabli i sprzętu dielektrycznego Część II: Badania, legalizacje i odbiory urządzeń elektroenergetycznych, analiza sieci NN i SN
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

321900092 321900092 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa urządzeń do utrzymania czystości pomieszczeń i placów dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I””
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

271900241 271900241 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana drzwi do zsypu na śmieci w budynku mieszkalnym przy ul. Gołębi 5-5a w Rudzie Śląskiej, Będącym własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471902099-1 471902099-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701902540-1 701902540-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

311900034 311900034 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Rydułtowy I" przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania / Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

401901376-1 401901376-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa zespołu hydrocyklonów klasyfikujących KREBS dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały".
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

641900112-1 641900112-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli przy ul. Kopalnianej 10.
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

431903188-1 431903188-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Analiza możliwości przejęcia przez zabudowę powierzchni prognozowanych wpływów statycznych i dynamicznych projektowanej na lata 2020-2023 eksploatacji górniczej KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-AZM-0012/19-1-1-1 R-AZM-0012/19-1-1-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Wykonanie prac remontowych w Gliwicach przy ul. Pszczyńska 35, będącymi 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

R-M-0036/19-1 R-M-0036/19-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Pomiar deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II", obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi - szyb I.
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze / Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

471902417-1 471902417-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 09:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

701903460-1 701903460-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej na potrzeby PGG S.A.
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900095 111900095 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa chlorku wapnia środka do odladzania zamarzniętych powierzchni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

281900099 281900099 POSTĘPOWANIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

"Zakup kłódek i taśm ostrzegawczych wraz z dostawą", dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej, ul. Kalinowa 12, 41-707 Ruda Śląska.
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

431903245-1 431903245-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 313-2
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 10:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

111900089 111900089 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych urządzeń transportu bliskiego zlokalizowanych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach w roku 2020
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

061900177 061900177 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa materiałów do centrali cieplnej budynku administracyjnego Oddziału CZOK w Czeladzi”
Roboty budowlane / Roboty instalacyjne w budynkach
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 12:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PEZO/47/2019/0102 PEZO/47/2019/0102 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób- mikrobusem z kierowcą miejsc siedzących min. 14
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 12:15
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PEZO/47/2019/0103 PEZO/47/2019/0103 Pozaregulaminowe elektroniczne zapytanie ofertowe

Usługi transportowe maszyn i urządzeń samochodem ciężarowym o ładowności min 12,0T
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 13:02
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

201900141 201900141 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup (dostawa) cementu wraz z transportem dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu
Termin składania ofert:
22.11.2019 | 15:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

501902048-1 501902048-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
25.11.2019 | 07:50
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

061900152 061900152 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych.Część I:dla pracowników pompowni: „Saturn”, „Grodziec”, „Niwka - Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”, „Dębieńsko”. Część II: dla pracowników pompowni: „Pstrowski
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej / Usługi ochrony zdrowia
Termin składania ofert:
25.11.2019 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...