Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 111

422200866-1 422200866-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych dla obiektów i urządzeń instalacyjnych oraz koreferaty do dokumentacji dla tych obiektów, niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit
Termin składania ofert:
29.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

R-JM-0015/22-1 R-JM-0015/22-1 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

"Uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych na terenie SRK S.A." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos–Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos".
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste / Różne usługi
Termin składania ofert:
29.06.2022 | 09:15
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292200040 292200040 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

„Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) oraz odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II“
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
29.06.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442200428-1 442200428-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej TAGOR 18/36 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-27-03.
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 07:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200726-1 702200726-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-51
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

432200351-1 432200351-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Remont pomostu przenośnikowego U-1203 w ZPM w Woli dla PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

PRZZ/3056 PRZZ/3056 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 291-4)
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

482102071-1 482102071-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zabudowa wraz z wykonaniem projektu technicznego wyposażenia rury szybowej szybu 8 w rurociągi oraz kable dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702101202-1 702101202-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych dla falowników produkcji ABB dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii / Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 08:55
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200697-1 702200697-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górnicej nr grupy 295-1
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200513-1 702200513-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK PIAST - ZIEMOWIT nr grupy 292-9
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

442200526-1 442200526-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - REMASZ dla Polskiej Górniczej Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 292-10-17
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702200838-1 702200838-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-7
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502101166-1 502101166-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Montaż rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odwadniania, ciśnienia i odpływu emulsji oraz klimatyzacji dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200097 242200097 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Badanie 10 próbek kruszywa pohutniczego dla SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej Rejon Polikwidacyjny Brzeszcze Wschód.
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:30
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

412200705-1 412200705-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie unowy ramowej na sporzadzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych
Termin składania ofert:
30.06.2022 | 09:45
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

302200007 302200007 Tryb podstawowy

Serwis, naprawy, remonty oraz przeglądy systemu centrali telemetrycznej typu KSP – 3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój II” w roku 2022 i 2023
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200106 062200106 Tryb podstawowy

„Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej wentylatorów głównego przewietrzania oraz pogotowia awaryjnego dla ww. urządzeń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272200111 272200111 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na rozbiórkę komórek lokatorskich przy ul. Kościuszki 31 w Zabrzu, będących własnością SRK S.A. Oddziału AZM”
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

702200672-1 702200672-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

322200034 322200034 Tryb podstawowy

„Modernizacja rozdzielni 400/230V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. „KWK „Mysłowice – Wesoła I”.
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PRZZ/3023 PRZZ/3023 postępowanie niepubliczne - konkurs ofert

Dostawa części zamiennych do kolejek dołowych Urządzenia i konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 295-22-10).
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Węglokoks Kraj S.A.

702200848-1 702200848-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200074 242200074 Tryb podstawowy

„Pielęgnacja zieleni w ramach kontynuacji zadania pn.: Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji”.
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie / Usługi ogrodnicze
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

332200016 332200016 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów instalacyjnych mechanicznych i elektrycznych - ładowarka QA108600600 do baterii BA2230 oraz bateria BA2230 do pilota sterującego radiowo suwnicą w magazynie głównym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I”.
Termin składania ofert:
01.07.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...